Phân hiệu ĐH Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng tuyển sinh 2022

Trường Đại học Xây dựng miền Trung phân hiệu tại Đà Nẵng thông báo tuyển 330 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo.

1. Ngành nghề tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo:

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 2022
Đại học chính quy 330
1 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 60
- Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
- Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
2 7580101 Kiến trúc 30
- Chuyên ngành Kiến trúc Công trình(Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư);
- Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư).
3 7580103 Kiến trúc nội thất 30
-    Chuyên ngành Kiến trúc nội thất (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư).
4 7580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông 30
- Chuyên ngành Xây dựng cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
- Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
5 7580301 Kinh tế Xây dựng 30
- Chuyên ngành Kinh tế xây dựng (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
6 7580302 Quản lý Xây dựng 30
- Chuyên ngành Quản lý dự án (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
7 7340301 Kế toán 30
- Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản(Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân);
- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
8 7480201 Công nghệ thông tin 30
- Chuyên ngành Khoa học máy tính (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
9 7580106 Quản lý đô thị và công trình 30
- Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
 
10 7340101 Quản trị kinh doanh 30
- Chuyên ngành QTKD tổng hợp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
- Chuyên ngành QTKD Du lịch (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
- Chuyên ngành QTKD Nhà hàng - Khách sạn (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).

2. Tổ hợp xét tuyển

TT

Tên tổ hợp

Mã tổ hợp

 

TT

Tên tổ hợp

Mã tổ hợp

 

Khối ngành kỹ thuật,

kinh tế

 

 

 

Ngành Kiến trúc,

Kiến trúc nội thất

 

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

 

1

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

V00

2

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

 

2

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

V01

3

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

 

3

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

 

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

 3. Phương thức tuyển sinh, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển hệ đào tạo Đại học chính quy

3.1. Phương thức tuyển sinh:

± Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT);

± Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (Học bạ THPT);

± Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệpTHPT;

± Thi tuyển vẽ mỹ thuật kết hợp với xét tuyển (áp dụng cho ngành Kiến trúcthuộc các tổ hợp V00, V01);

± Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực của các trường Đại họckhác;

± Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh có thể đồng thời đăng ký xét tuyển nhiều phương thức trên.

3.2. Điều kiện xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

3.2.1. Xéttuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)

ü Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn;

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm.

ü Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm XT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ƯT;

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.2.2. Xéttuyển từ Điểm xét tốt nghiệpTHPT

ü Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Có Điểm xét tốt nghiệpTHPT lớn hơn hoặc bằng 6 điểm.

ü Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển từ thí sinh cóĐiểm xét tốt nghiệpTHPT cao nhất xuống các thí sinh có Điểm xét tốt nghiệpTHPT thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.2.3. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (Học bạ THPT)

ü Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (Điểm XT) phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm.

Trong đó điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

ü Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm XT = TBC môn 1 +TBC môn 2 +TBC môn 3 + Điểm ƯT;

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.2.4. Thi tuyển vẽ mỹ thuật kết hợp với xét tuyển (áp dụng cho ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất thuộc các tổ hợp V00, V01)

3.2.4.1. Thi tuyển Vẽ Mỹ thuật:

ü Thi vẽtại Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng

Thời gian dự kiến:

- Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 31/05/2022, thi tuyển ngày 05/06/2022;

- Đợt 2, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 15/07/2022, thi tuyển ngày 07/08/2022;

- Hình thức thi tuyển: Vẽ tĩnh vật.

ü Thi tuyển tại các trung tâm luyện vẽ:

- Nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển khi có thí sinh đăng ký tại các trung tâm luyện vẽ.

- Hình thức thi tuyển: Vẽ tĩnh vật.

ü Phân hiệu cũng công nhận điểm môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả sơ tuyển, thi tuyển của các trường Đại học khác.

3.2.4.2. Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT:

ü Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật) cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn do Nhà trường quy định và công bố sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm.

ü Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm XT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ƯT;

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.2.4.3. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (Học bạ THPT):

ü Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (Điểm XT) phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm.

Trong đó 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyểngồm 2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật, điểm 2 môn văn hóa được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do Phân hiệu tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ Trường đại học khác để làm điều kiện tham gia xét tuyển.

ü Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm XT = Điểm môn Vẽ mỹ thuật +TBC môn 1 +TBC môn 2 + Điểm ƯT;

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.2.5. Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực của các trường Đại học:

- Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do các Trường Đại học tổ chức năm 2022 (không sử dụng kết quả năm 2021);

- Điểm chuẩn kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học năm 2022 ≥ 600 điểm.

3.2.6. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ có thông báo chi tiết riêng):

4. Cách đăng ký xét tuyển:

- Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://mucedanang.edu.vn/app/dk_online, sau đó gửi hồ sơ về Phân hiệu;

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phân hiệu;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên, số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236 3845102.

5. Thời gian đăng ký xét tuyển:

5.1. Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT):

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 bắt đầu từ ngày10/3/2022.

-Các đợt tiếp theo: Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Cụ thể:

+ Thời gian nhận hồ sơ dự kiến: Sau ngày công bố trúng tuyển đợt 1 cho đến hết tháng 11/2022;

+ Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào 15/08/2022; 05/09/2022; 30/09/2022; 15/10/2022; 10/11/2022 và 30/11/2022.

5.2. Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Xét tuyển từ Điểm xét tốt nghiệp THPT:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu khi có kết quả Điểm xét tốt nghiệp THPT;

5.4. Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực của các trường Đại học:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu khi kết quả thi đánh giá năng lực của trường Đại học năm 2022 được công bố.

Theo TTHN 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phân hiệu ĐH Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng tuyển sinh 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH