Phương án tuyển sinh Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Bắc 2018

Phương án tuyển sinh của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Bắc năm 2018, được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây

1. Trình độ trung cấp.

+ Thời gian đào tạo: 03 năm

+ Đối tượng tuyển sinh: Tuyển học sinh hết lớp 9 (Tôt nghiệp THCS) trở lên.

1.1. Ngành Hội họa  Mã ngành 5210103

- Môn thi thứ 1: Hình hoạ (điểm hệ sổ 2)

- Môn thi thứ 2: Trang trí (điểm hệ số 1)

1.2. Ngành Nghệ thuật Biêu diễn Múa dân gian dân tộc

Mã ngành 5210207

- Môn thi thứ 1: Năng khiếu Múa (điểm hệ sé 2)

- Môn thi thứ 2: Năng khiếu cảm thụ âm nhạc (điểm hệ số 1 )

1.3. Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (đàn Tam thập ỉục, đàn Bầu, đàn Tranh, Sảo).                 Mã ngành 5210216

- Môn thi thứ 1: Điều kiện hình the hoặc ưu tiên Biết sử dụng nhạc cụ (điểm hệ số 2)

- Môn thi thử 2: Thẩm âm, tiết tấu (điểm hệ số 1)

1.4. Ngành Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây (Ghi ta, Trong).

Mã ngành 5210217

- Môn thi thứ /: Biểu diễn nhạc cụ (điểm hệ số 2)

- Môn thi thứ 2: Thẩm âm, tiết tấu (điểm hệ số 1)

1.5. Ngành Piano             Mã ngành 5210221

- Môn thi thứ 1: Biểu diễn nhạc cụ (điểm hệ số 2)

- Môn thi thứ 2: Thẳm âm, tiết tấu (điem hệ số 1 )

1.6. Ngành Violon            MS ngành 5210223

- Môn thi thứ 1: Điều kiện hình thể hoậc ưu tiên Biết sử dụng nhạc cụ (điểm hệ số 2)

- Môn thi thứ 2: Thẩm âm, tiết táu (điém hệ sổ 1)

1.7. Ngành Organ                                           M2 ngành 5210224

- Môn thi thử 1: Điểu diễn nhạc cụ (điềm hệ số 2)

- Môn thi thứ 2:    Thẳm âm, tiết tâu (điểm hệ sổ 1)

1.8. Ngành Thanh nhạc                        Mã ngành 5210225

- Môn 1: Thanh nhạc (điểm hệ số 2)

- Môn 2: Năng khiếu cảm thụ âm nhạc (điềm hệ số ỉ)

2. Trình độ Cao đẳng.

2.1. Ngành Quản ỉỷ Văn hóa (Xét tuyển) Mã ngành 6220301

+ Xét tuyển các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý theo kết quả học bạ THPT.

2.2. Ngành Thanh nhạc                              Mã ngành 6210225

- Môn thi thứ 1: Ngữ văn (xét tuyển dựa vào điểm thi kỳ thi THPT hoặc điểm tổng kết môn Ngữ văn theo học bạ 3 năm THPT (điềm hệ số 1).

- Môn thi thứ 2: Thanh nhạc (điểm hệ sổ 2)

- Môn thi thử 3: Năng khiếu cảm thụ âm nhạc (điểm hệ so 1)

2.3. Ngành Hội họa Mã ngành 6210103

- Môn thi thứ 1: Ngữ vãn (xét tuyển dựa vào điểm thi kỳ thi THPT hoặc điêm tông kết môn Ngữ văn theo học bạ 3 năm THPT (điếm hệ so 1).

- Môn thi thử 2: Hình hoạ (điểm hệ so 2)

- Môn thi thứ 3: Trang trí (điềm hệ sổ 1)

2.4. Ngành Biên đạo múa                                     Mă ngành 62102Ỉ4

- Môn thi thử 1: Ngữ văn (xét tuyẻn dựa vào điểm thi kỳ thi THPT hoặc điềm tồng kết môn Ngữ ván theo học bạ 3 năm THPT (điểm hệ số 1).

- Môn thi thứ 2: Năng khiếu Điẻn đạo Múa (điểm hệ sổ 2)

- Môn thì thứ 3: Năng khiếu cảm thụ âm nhạc (điểm hệ sổ 1)

2.5. Ngành Diễn viên múa                                    M2 ngành 62102 ỉ 3

- Môn thi thứ I: Ngữ văn (xét tuyển dựa vào điểm thi kỳ thi THPT hoặc điềm tổng kết môn Ngữ văn theo học bạ 3 năm THPT (điểm hệ số 1).

- Môn thi thứ 2: Năng khiếu Múa (điểm hệ số 2)

- Môn thi thứ 3: Năng khiếu cảm thụ âm nhạc (điểm hệ sổ 1)

3. Hô sơ đăng ký dự thi

3.1. Cao đẳng

- Phiếu đăng ký tuyển sinh và xét tuyền (Theo mẫu quy định cùa trường Cao đăng VHNT Tây Bắc). Thí sinh có thể tải mẫu phiếu tại địa chỉ: http:/www.vhnttaybac.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại Trường.

- Giấy chứng kết quả thỉ tốt nghiệp hoặc Băng tốt nghiệp (Bản sao cỏ công chứng).

- Học bạ THPT (Bản sao cỏ công chứng).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 02 ảnh (4x6) kiểu CMT (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày thảng năm sinh)

- 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và so điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả thi tuyển.

3.2. Trung cấp

- Phiếu đăng ký tuyền sinh (Theo mẫu quy định của trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc). Thỉ sinh có thể tải mẫu phiéu tại địa chỉ: http://www.vhnttaybac.cdu.vn hoặc nhận trực tiếp tại Trường.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu cỏ).

- 02 ảnh (4x6) kiều CMT (sau ành ghi rõ họ tên, ngèiy thảng năm sinh)

- 02 phong bì cỏ dán sẵn tem, ghi rỗ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả thỉ tuyển.

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

- Đợt 1 từ ngày 01 tháng 04 năm 2018 đén ngày 15 tháng 07 năm 2018. Tổ chức thi tuyển vào các ngày 25-26-27/07/2018.

- Đợt 2 từ ngày 16 tháng 07 nảm 2018 đến ngày 28 tháng 11 năm 2018. Tổ chức thỉ tuyển vào các ngày 11-12-13/12 năm 2018.

- Thí sinh có the nộp theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuột Tây Bác Phường Thịnh Lang - Thành phố Hòa Đinh - Tỉnh Hòa Đình.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Bắc 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH