Phương án tuyển sinh Đại học Bình Dương năm 2020

Trường Đại học Bình Dương tuyển 1900 chỉ tiêu năm 2020 với 6 phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

 Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

 Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT).

 Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).

 Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm cao nhất của kết quả thi THPT Quốc gia. hoặc kết quả học tập 3 năm 10,11,12 hoặc kết quả học tập năm lớp 12 (phải cùng tổ hợp xét tuyển).

 Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 Phương án 6: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kì 1,2 lớp 10; Kỳ 1,2 lớp 11; Kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

 Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển online tại website:https://xettuyenonline.bdu.edu.vn

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 (Mã trường: DBD)

Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Bảng 1: Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Đại học Bình Dương

Ngành học

Mã ngành

Khối ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Quản trị kinh doanh

7340101

III

A00, A01, C00, D01

1000

Kế toán

7340301

III

A00, A01, C00, D01

Tài chính – Ngân hàng

7340201

III

A01, A09, C00, D01

Luật Kinh tế

7380107

III

A00, A01, C00, D01

Công nghệ sinh học

7420201

IV

A00, A01, B00, D01

100

Công nghệ thông tin

7480201

V

A00, A01, A02, D01

400

Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

7510301

V

A00, A01, A02, D01

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7510102

V

A00, A01, V00, V01

Kiến trúc

7580101

V

A00, A09, V00, V01

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

V

A00, A01, A02, A09

Dược học

7720201

VI

A00, B00, C08, D07

100

Văn học

7229030

VII

A01, A09, C00, D01

300

Ngôn ngữ Anh

7220201

VII

A01, D01, D10, D66

Việt Nam học

7310630

VII

A01, A09, C00, D01

Bảng 2: Khối, môn xét tuyển

Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lí

Hóa học

A01

Toán

Vật lí

Tiếng Anh

A02

Toán

Sinh học

Vật lí

A09

Toán

Địa lí

Giáo dục công dân

B00

Toán

Sinh học

Hóa học

C00

Địa lý

Lịch sử

Ngữ văn

C08

Ngữ văn

Hóa học

Sinh học

D01

Toán

Ngoại ngữ

Ngữ văn

D07

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

D10

Toán

Địa lí

Tiếng Anh

D66

Ngữ văn

Giáo dục công dân

Tiếng Anh

V00

Toán

Vật lí

Vẽ mỹ thuật (*)

V01

Toán

Ngữ văn

Vẽ mỹ thuật (*)

 Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương.

  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

 Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo mức đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển.

Điều kiện tham dự xét tuyển:

 • Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2020
 • Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường tại thông báo tuyển sinh
 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Phương thức xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

* Ngành Dược học xét theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của  Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

 Với 2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

 Với D11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11

 Với D10i = Điểm trung bình môn i năm lớp 10

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổ hợp A00, thí sinh có điểm trung bình môn cụ thể như sau:

Bảng 3. Ví dụ về cách tính điểm phương án 2

Môn học

Toán

Vật lý

Hóa học

Điểm trung bình môn lớp 10

5,0

8,0

7,0

Điểm trung bình môn lớp 11

6,0

9,0

9,0

Điểm trung bình môn lớp 12

7,0

10

8,0

Tổng

((2*7,0)+6,0+5,0)/4 = 6,25

((2*10)+9,0+8,0)/4 = 9,25

((2*8,0)+9,0+7,0)/4 = 8,0

Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau: Điểm xét tuyển = 6,25+9,25+8,0

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt đạt tối đa là 30 điểm).

 Ngành Dược học yêu cầu thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

 Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

Công thức tính điểm: Dxt= DM1+DM2+DM3

Trong đó:  Dxt: Điểm xét tuyển

 Với DM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12

 Với DM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12

 Với DM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có điểm trung bình môn học lớp 12 như sau: Toán (9,0 điểm), Vật lý (7,0 điểm), Hóa học (9,0 điểm) và thí sinh xét tổ hợp A00. Vậy thí sinh được xét theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + Vật lý (7,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 3: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt đạt tối đa là 30 điểm).

 Ngành Dược học yêu cầu thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

 Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm Max (THPT Quốc gia; Lớp 12; Trung bình lớp 10,11,12) (lưu ý phải cùng tổ hợp xét tuyển).

         Công thức tính điểm: Dxt= DM1+DM2+DM3

         Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

 Với DM1= Điểm max1 (THPT Quốc gia; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)

 Với DM2 = Điểm max2 (THPT Quốc gia; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)

 Với DM3 = Điểm max3 (THPT Quốc gia; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A, thi THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp A00 (Toán 8,0 điểm, Vật lý 7,0 điểm, Hóa học 9,0 điểm); có điểm trung bình môn điểm lớp 12 Vật lý (9,0 điểm). Vậy thí sinh được xét theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Toán (8,0 điểm) + Vật lý (9,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 4: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt đạt tối đa là 30 điểm).

 Ngành Dược học:

         – Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

         – Điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT tối thiểu là 8,0 trở lên.

 Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển.

 Phương án 6: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kì 1,2 lớp 10; Kỳ 1,2 lớp 11; Kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

         Công thức tính điểm: Dxt = DhkM1+DhkM2+DMhk3

         Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

 Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kì 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

 Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kì 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

 Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kì 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

 Ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của  Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  Thời gian tuyển sinh: Nhà trường tổ chức nhiều đợt tuyển sinh liên tục trong năm, cụ thể như sau:

Bảng 4. Các đợt tuyển sinh

Đợt 1: 02/01 – 10/07

Đợt 7: 01/09 – 10/09

Đợt 2: 11/07 – 21/07

Đợt 8: 11/09 – 21/09

Đợt 3: 21/07 – 31/07

Đợt 9: 22/09 – 02/10

Đợt 4: 01/08 – 10/08

Đợt 10: 03/10 – 13/10

Đợt 5: 11/08 – 20/08

Đợt 11: 14/10-24/10

Đợt 6: 21/08 – 31/08

  Hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

 • 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng) (có thể bổ sung sau)
 • 01 Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp PTTH hoặc kết quả kỳ thi THPT quốc gia (có thể bổ sung sau)
 • 01 Học bạ THPT (có công chứng)
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
 • 01 Giấy khai sinh (bản sao)
 • 01 Đơn đăng kí học (theo mẫu) – download tại website www.bdu.edu.vn
 • 02 ảnh 4×6 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh)
 • 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh

 Lưu ý: Với những giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ thí sinh phải bổ túc trước khi thời gian kết thúc xét tuyển.

  Cách thức nộp hồ sơ:

Cách 1: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Cách 2: Nộp trực tiếp tại trường.

Thông tin liên hệ xét tuyển: ——————————————————————–

 Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ nộp hồ sơ tại:

 Phòng tuyển sinh và chăm sóc người học – Trường Đại học Bình Dương.

 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Bình Dương năm 2020

 •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học