Phương án tuyển sinh Đại học Buôn Ma Thuột năm 2022

Trường đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh năm 2022 với tổng chỉ tiêu là 550, trong đó ngành Y khoa có chỉ tiêu cao nhất là 235 chỉ tiêu.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, như sau:

1. Ngành tuyển sinh và đào tạo đại học hệ chính quy:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

1

Y khoa

7720101

A02; B00; B08

235

2

Dược học

7720201

A00; B00; D07

220

3

Điều dưỡng

7720301

A02; B00; B08

70

4

Y tế công cộng

7720701

A02; B00; B08

25

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT CÁC NĂM GẦN ĐÂY

2. Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc. 

2.3. Phương thức tuyển sinh: Thí sinh được lựa chọn 1 hoặc nhiều phương thức sau để đăng ký xét tuyển vào BMTU: 

- Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Xét tuyển bằng kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn trong học bạ THPT.

- Xét tuyển bằng kết hợp điểm thi THPT và điểm kết quả học tập trong học bạ THPT theo tổ hợp môn.

- Xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Quốc gia, ĐH Vùng tổ chức năm 2022.

- Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

3. Thông tin chi tiết từng phương thức tuyển sinh:

TT

Phương thức tuyển sinh

Diễn giải

Kế hoạch/ lịch tuyển sinh dự kiến

1

Xét tuyển bằng điểm thi tổ hợp môn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng điểm thi THPT đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp môn như sau:

* Thí sinh được chọn 1 hoặc các tổ hợp môn được quy định đối với từng ngành khi đăng ký xét tuyển.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi 03 môn theo các tổ hợp quy định mà thí sinh đã lựa chọn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

- Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên,

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực.

+ Điểm lệch của các tổ hợp xét tuyển là 0.

c. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2022.

Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm tuyển sinh đại học 2022

- Đợt 1 (chính): Thí sinh ĐKXT tại Trường THPT cùng với ĐK dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2022

- Đợt Xét tuyển bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tiếp tại trường ĐH Buôn Ma Thuột, và được thông báo công khai trên Cổng thông tinh tuyển sinh của Trường.

2

Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT.

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp 03 môn.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình năm học của 03 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển theo quy định của ngành tuyển sinh cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 8,0.

- Điều dưỡng: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5

-Y tế Công cộng: Thí sinh có điểm tổ hợp 03 môn xét tuyển đạt từ 16 điểm trở lên.

 Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2022 đến 31/05/2022.

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022. 

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2022 đến 15/07/2022.

- Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2022 đến 30/07/2022.

- Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2022 đến 15/08/2022.

- Đợt 6:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2022 đến 30/08/2022.

 

3

Xét tuyển kết hợp điểm học bạ THPT và điểm trong kỳ thi TN THPT  2022.

 

a. Cách thức xét tuyển: Thí sinh căn cứ các tổ hợp môn theo quy định của Trường để ĐKXT, Thí sinh được sử dụng điểm thi của 1 (hoặc 2 môn) trong điểm thi THPT năm 2022 có điểm cao kết hợp với điểm của 2 (hoặc 1 môn) còn lại trong học bạ năm lớp 12 trong học bạ THPT để xét tuyển .

b.  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Điểm môn thi THPT phải đạt điểm trung bình cộng ≥ điểm trung bình cộng của tổ hợp bài thi/môn thi theo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2022 đối với ngành xét tuyển.

+ Điểm môn học xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 trong học bạ THPT phải đạt điểm trung bình cộng ≥ 8,0 điểm (đối với ngành Y khoa, Dược học) và ≥ 6,5 điểm đối với ngành Điều dưỡng.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022. 

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2022 đến 15/07/2022.

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2022 đến 30/07/2022.

- Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2022 đến 15/08/2022.

- Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2022 đến 30/08/2022.

 

4

Xét điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức thi năm 2022.

a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả bài thi ĐGNL do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức thi năm 2022 để đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Buôn Ma Thuột:

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức năm 2022

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

 - Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5 và có kết quả bài thi đạt 700đ trở lên đối với ngành Y khoa, 600đ trở lên đối với ngành Dược học.

- Điều dưỡng, Y tế Công cộng: Thí sinh có học lực xếp loại TB năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 5,5 và có kết quả bài thi ĐGNL đạt mức 500đ trở lên.

 

1. Xét chung trên hệ thống đã ủy quyền của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

2. Lịch xét tuyển riêng tại Trường như sau:

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022. 

- Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2022 đến 15/07/2022.

- Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2022 đến 30/07/2022.

- Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2022 đến 15/08/2022.

- Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2022 đến 30/08/2022

5

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2022

4. Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT 

5. Học phí: Tính theo năm học (02 học kỳ). 

- Y đa khoa: 20.000.000 đồng/học kỳ. 

- Dược học: 13.900.000 đồng/học kỳ 

- Điều dưỡng, Y tế Công cộng: 10.000.000 đồng/học kỳ 

* Học phí không tăng trong toàn khóa học. 

6.  Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đăng ký xét tuyển (Tải mẫu đăng ký xét tuyển tại đây (Biểu mẫu))

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- Bản sao Học bạ THPT

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022 (Đối với Phương thức xét kết hợp Điểm trong học bạ  THPT và điểm thi THPT 2022)

- Bản sao Kết quả thi ĐGNL 2022 (Đối với Phương thức xét điểm kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia, Đại học Vùng tổ chức năm 2022)

- Giấy tờ ưu tiên khác nếu có.

* Chỉ chấp nhận bản sao đã được công chứng trong vòng 6 tháng.

7.  Địa chỉ liên hệ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 398 6688 – 0917 478 639 - 0935 696 689.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Buôn Ma Thuột năm 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH