Phương án tuyển sinh đại học công nghiệp Việt - Hung năm 2019

Trường đại học công nghiệp Việt - Hung công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2019.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Thi tuyển; Xét tuyển;

Ghi chú:               + Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 ở cấp THPT

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH Công Nghiệp Việt - Hung TẠI ĐÂY.

Ngành học
Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Kinh tế 7310101 50 100 A00 A01 C01 D01
Quản trị kinh doanh 7340101 100 150 A00 A01 C01 D01
Tài chính – Ngân hàng 7340201 100 150 A00 A01 C01 D01
Công nghệ thông tin 7480201 100 200 A00 A01 C01 D01
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 30 70 A00 A01 C01 D01
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 50 100 A00 A01 C01 D01
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 100 200 A00 A01 C02 D01
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 100 200 A00 A01 C01 D01
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

2.5.1. Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Chỉ tiêu:      630                                                                  

Đối tượng và phương thức tuyển: thí sinh có điểm thi THPT quốc gia 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển.

Chương trình đào tạo

Mục tiêu: đào tạo ra các kỹ sư, cử nhân có năng lực “Khởi nghiệp” và thích ứng với mọi loại hình doanh nghiệp

Chương trình đào tạo: được thiết kế phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng người học; đáp ứng yêu cầu năng lực của vị trí việc làm, do người học lựa chọn.

Học phí, học bổng: theo quy định hiện hành của nhà nước đối với sinh viên trường công lập

Ngành/ chuyên ngành tuyển: Tổ hợp xét tuyển của các ngành: A00, A01, C01, D01

1. Tài chính - Ngân hàng

7340201

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

2. Quản trị kinh doanh

7340101

6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

3. Kinh tế

7310101

7. Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

4. Công nghệ thông tin

7480201

8. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

 

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Có đủ hồ sơ dự xét tuyển theo biểu mẫu và quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

1. Tài chính - Ngân hàng

7340201

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

2. Quản trị kinh doanh

7340101

6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

3. Kinh tế

7310101

7. Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

4. Công nghệ thông tin

7480201

8. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

2.5.2. Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 ở cấp THPT

 2.5.2.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Chỉ tiêu:      1.170                                                                 

Đối tượng:  thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Phương thức tuyển: thí sinh có tổ hợp môn xét tuyển học bạ cả năm lớp 12 THPT đạt ≥ 18 điểm (đã cộng cả điểm ưu tiên).

Ngành/ chuyên ngành tuyển:

  •  Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

* Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định:

+ Bản sao học bạ THPT;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website: www.tuyensinh.viu.edu.vn )

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2.5.2.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

  • Chỉ tiêu:      350
  •  Đối tượng:  Sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng cùng ngành đào tạo hoặc ngành gần
  • Ngành/ chuyên ngành tuyển:

1. Tài chính - Ngân hàng

7340201

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

2. Quản trị kinh doanh

7340101

6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

3. Kinh tế

7310101

7. Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

4. Công nghệ thông tin

7480201

8. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

  •  Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

* Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Cao đẳng tạm thời năm 2019;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website: www.tuyensinh.viu.edu.vn );

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2.5.2.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VĂN BẰNG 2

  • Chỉ tiêu:      50
  • Đối tượng:  thí sinh tốt nghiệp Đại học
  •  Ngành/ chuyên ngành tuyển:

1. Tài chính - Ngân hàng

7340201

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

2. Quản trị kinh doanh

7340101

6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

3. Kinh tế

7310101

7. Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

4. Công nghệ thông tin

7480201

8. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

  •  Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

* Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời năm 2019;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website: www.tuyensinh.viu.edu.vn );

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

- Mã số trường:  VHD

- Mã số ngành và tổ hợp xét tuyển:

TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Tổ hợp môn

Nhóm ngành III

1

7340201

Tài chính - Ngân hàng

A00, A01, C01, D01

2

7340101

Quản trị kinh doanh

Nhóm ngành V

3

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A00, A01, C01, D01

4

7480201

Công nghệ thông tin

5

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Nhóm ngành VII

8

7310101

Kinh tế

A00, A01, C01, D01

 * Các tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Tổ hợp môn xét tuyển

Ký hiệu

 

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Áp dụng đối với thí sinh xét tuyển theo môn thi

2

Toán, Vật lý, Tiếng anh

A01

3

Ngữ văn, Toán, Vật lý

C01

4

Toán, Ngữ văn, Tiếng anh

D01

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

2.7.1. Thời gian xét tuyển:

Đợt 1:      

         + Nhận đăng ký xét tuyển từ 01/03/2019 đến 30/04/2019

+ Thời gian nhập học dự kiến ngày 12/05/2019

Đợt 2:     

         + Nhận đăng ký xét tuyển từ 01/05/2019 đến 30/07/2019

+ Thời gian nhập học dự kiến ngày 12/08/2019

Nguyện vọng bổ sung:

   Thời gian, các đợt nhận hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định chung của Bộ GD& ĐT

2.7.2. Hình thức nhận ĐKXT:

- Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển đợt 1, đợt 2 và đợt 3 của Nhà trường, nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về Bộ phận tuyển sinh nhà trường hoặc đăng ký trực tuyến trên website:  tuyensinh.viu.edu.vn

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

Địa chỉ:  Số 16, phố Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội

Điện thoại:  02433 838 063;  Fax: 02433 838 345

Email: dhcnviethung.viu@gmail.com

Hotline:  0974 966 966;      0988 776 320;      0912 355 219

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh đại học công nghiệp Việt - Hung năm 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH