Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực 2017

Trường Đại học Điện lực công bố phương án tuyển sinh năm 2017, theo đó trường xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia của thí sinh.

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, theo tổ hợp các môn xét tuyển A00, A01, D07, D01 và theo từng mã chuyên ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo Tổ hợp các môn xét tuyển (ĐTTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn

Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn

Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau

       Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 (Đối tượng ưu tiên và Khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

       Thí sinh có điểm thi THPT năm 2017 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT (đối với hệ đại học), do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với hệ Cao đẳng) và trường Đại học Điện lực quy định (sẽ thông báo bổ sung sau khi có kết quả thi THPT quốc gia) mới được tham gia xét tuyển.

2.4. Bảng chỉ tiêu phân theo chuyên ngành đào tạo

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành- chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

2120

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

52510301

 

A00, A01, D07

 

1.1.1

Hệ thống điện

52510301_01

 

200

1.1.2

Hệ thống điện chất lượng cao

52510301_02

 

40

1.2.1

Điện công nghiệp và dân dụng

52510301_03

 

100

1.2.2

Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao

52510301_04

 

40

1.3

Nhiệt điện

52510301_05

 

50

1.4

Điện lạnh

52510301_06

 

100

1.5

Năng lượng tái tạo

52510301_07

 

30

1.6

Công nghệ chế tạo thiết bị điện

52510301_08

 

40

2

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành:

52510601

A00, A01, D07, D01

 

2.1.1

Quản lý năng lượng

52510601_01

 

50

2.1.2

Quản lý năng lượng chất lượng cao

52510601_02

 

30

2.2

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

52510601_03

 

30

3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành:

52480201

A00, A01, D07, D01

 

3.1

Công nghệ phần mềm

52480201_01

 

100

3.2

Thương mại điện tử

52480201_02

 

50

3.3

Quản trị và an ninh mạng

52480201_03

 

50

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các chuyên ngành:

52510303

A00, A01, D07

 

4.1.1

Công nghệ tự động

52510303_01

 

100

4.1.2

Công nghệ tự động chất lượng cao

52510303_02

 

30

4.2

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

52510303_03

 

80

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành:

52510302

A00, A01, D07

 

5.1.1

Điện tử viễn thông

52510302_01

 

100

5.1.2

Điện tử viễn thông chất lượng cao

52510302_02

 

30

5.2

Kỹ thuật điện tử

52510302_03

 

100

5.3

Thiết bị Điện tử y tế

52510302_04

 

30

6

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành:

52510102

A00, A01, D07

 

6.1

Xây dựng công trình điện

52510102_01

 

30

6.2

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

52510102_02

 

30

6.3

Quản lý dự án và công trình điện

52510102_03

 

30

7

Công nghệ kỹ thuật cơ khí với chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy.

52510201

A00, A01, D07

60

8

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

52510203

A00, A01, D07

100

9

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

52340101

A00, A01, D07, D01

 

9.1.1

Quản trị doanh nghiệp

52340101_01

 

60

9.1.2

Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

52340101_02

 

30

9.2

Quản trị du lịch, khách sạn

52340101_03

 

60

10

Tài chính ngân hàng với các chuyên ngành:

52340201

A00, A01, D07, D01

 

10.1

Tài chính doanh nghiệp

52340201_01

 

60

10.2

Tài chính doanh nghiệp chất lượng cao

52340201_02

 

30

11

Kế toán với các chuyên ngành:

52340301

A00, A01, D07, D01

 

11.1.1

Kế toán doanh nghiệp

52340301_01

 

150

11.1.2

Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao

52340301_02

 

40

11.2

Kế toán tài chính và kiểm soát

52340301_03

 

60

          

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

 
 

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

100

 

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

51510301

 

 

 

1.1

Hệ thống điện

51510301_01

A00, A01, D07

70

 

1.2

Điện công nghiệp và dân dụng

 

0

 

2

Kế toán với các chuyên ngành:

51340301

 

 

 

2.1

Kế toán doanh nghiệp

51340301_01

A00, A01, D07, D01

30

 

2.5. Tổ chức tuyển sinh

2.5.1. Thủ tục và thời gian đăng ký

Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của trường ĐHĐL.

Thí sinh có thể thực hiện theo các phương thức sau:

        + Đăng ký xét tuyển trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử đăng ký xét tuyển ĐH trực tuyến của Bộ GD&ĐT: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc qua trang Web tuyển sinh của trường  ĐHĐL: tuyensinh.epu.edu.vn.

  + Nộp Hồ sơ trực tiếp tại trường ĐHĐL.

  + Gửi Hồ sơ qua đường bưu điện.

2.5.2. Nguyên tắc xétuyển

2.5.2.1. Nguyên tắc chung

- Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ các ban giúp việc của Hội đồng tuyển sinh tiến hành tổng hợp Hồ sơ đăng ký xét tuyển..

- Tổ chức xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) của tất cả các tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã chuyên ngành tuyển sinh.

Tiêu chí phụ: Nếu có nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển mà ở mức điểm xét tuyển này làm cho số thí sinh trúng tuyển vượt hơn 5% so với chỉ tiêu của mã chuyên ngành tuyển sinh thì sẽ sử dụng thêm tiêu chí phụ khi xét tuyển: Ưu tiên điểm thi môn Toán.

- Công bố mức điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển theo từng chuyên ngành trên Website của trường ĐHĐL và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

- Thí sinh nhập học theo thời gian cụ thể trên giấy báo trúng tuyển của trường.

2.5.2.2. Tuyển sinh đợt 1

Thực hiện theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với hệ đại học) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với hệ cao đẳng).

Kết quả xét tuyển đợt 1 được trường ĐHĐL công bố trên Website của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển đợt 1 trực tiếp tại trường ĐHĐL, hoặc nhận qua đường Bưu điện. Bản sao giấy báo trúng tuyển đồng thời được gửi đến thí sinh qua trang Web tuyển sinh của trường ĐHĐL (www.tuyensinh.epu.edu.vnvà qua địa chỉ E.mail của thí sinh.

Thời gian nhập học đợt 1 dự kiến từ 15/8/2017 đến 25/8/2017.

2.5.2.3. Tuyển sinh đợt bổ sung

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đợt 1, HĐTS sẽ quyết định việc tiếp tục hay không tiếp tục tuyển sinh các đợt xét tuyển bổ sung. Tuyển sinh đợt bổ sung (nếu có tổ chức) theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với hệ đại học) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với hệ cao đẳng).

2.6. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh hoặc theo hướng dẫn trên trang Web tuyển sinh của trường (www.tuyensinh.epu.edu.vnnếu thực hiện đăng ký thông qua trang Web, hoặc qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường tương ứng với các cách đăng ký xét tuyển.

2.7. Tuyển thẳng

     Trường Đại học Điện lực sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng năm 2017 như sau:

      -  Tuyển thẳng vào đại học thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. 

     -  Tuyển thẳng vào đại học thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Tiếng Anh đã tốt nghiệp trung học vào chuyên ngành học theo nguyện vọng.

     -  Tuyển thẳng vào cao đẳng thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Tiếng Anh, đã tốt nghiệp trung học vào chuyên ngành học theo nguyện vọng.

      -  Tuyển thẳng vào đại học thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba; vào cao đẳng thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

      -  Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế (ISEF), thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 các môn Toán, Vật lý, Tin học, Anh văn, đoạt giải trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức đã tốt nghiệp trung học, có tham dự kỳ thi THPT quốc gia theo khối thi phù hợp đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0 tiếp nhận vào chuyên ngành học theo nguyện vọng.

     - Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào chuyên ngành theo nguyện vọng.

      - Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường Đại học Điện lực cần gửi hồ sơ xin học bao gồm đơn xin học, học bạ THPT, các kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ tiếng Việt. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh.

 - Tuyển thẳng các thí sinh đã học dự bị trong các trường Dự bị đại học theo chỉ tiêu mà trường ĐHĐL đã thông báo với các trường Dự bị đại học.

Theo thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH