Phương án tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Nam Định 2016

Đại học Điều dưỡng Nam Định dự kiến tuyển sinh 1460 chỉ tiêu trong năm 2016. Chỉ tiêu các ngành và phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

I. Chi tiêu tuyển sinh

1.1.Chi tiêu tuyển sinh (dự kiến): 1460

Đại học Điều dưỡng chính quy:                     850

Đại học Điều dưỡng liên thông chính qui: 170

Đại học Điều dưỡng liên thông VLVH:  340

Cao đẳng Điều dưỡng chính quy:                     50

Cao đẳng Hộ sinh chính quy:                          50

1.2 Chi tiêu các đối tưọng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng chính qui

1.2.1.       Các đối tuợng xét tuyển thẳng theo khoăn 2 Điều 7 Qui chế tuyển sinh Đại học cao đẵng chỉnh qui:

Tiêu chí xét tuyển: theo Qui chế tuyển sinh Đại học cao đẳng chính qui của BỘGD&ĐT

1.2.3. Xét tuyển đối với học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học lại các trường dự bị dãn lộc, trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc:

Tiêu chi xét tuyển: theo Qui chế tuyển sinh Đại học cao dẳng chính qui của BỘGD&ĐT

Chỉ tiêu tuyển: không vượt quá 5% tổng chi tiêu chính qui tuyển sinh mới của trường. Nếu số lượng học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển theo kết quả học tập năm học dự bị đại học

2. Thời gian tuyển sinh, hình thức tuyển sinh và môn xét tuyển, thỉ tuyển

2.1. Đại học, cao đẳng chính qui: xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi THPT Quốc gia theo qui định của Bộ GD&ĐT

2.2.1.         Tồ hợp môn xét tuyền Toán, Hóa học, Sinh học (Môn chinh: Sinh học)

2.2.2.       Thài gian xét tuyển: theo lịch cùa Bộ GD&ĐT

2.2. Đại học liên thông chính qui và VLVH:

2.2.1.       Hình thức tuyển sinh: thi tuyển

2.2.2.       Thời gian thi tuyển (dự kiến): 20-21/8/2016

Tuyensinh247.com

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Nam Định 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!