Phương án tuyển sinh Đại học Đông Á năm 2017

Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh năm 2017 theo 2 hình thức xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Đại học Đông Á

Ký hiệu: DAD

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Ngành Kiến trúc có tổ chức thi tuyển riêng môn Vẽ Mỹ thuật vào ngày 15&16/07/2017 hoặc thí sinh có thể nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa từ các trường khác có tổ chức thi.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 60 110 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 52340101 Quản trị kinh doanh 30 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 52340201 Tài chính – Ngân hàng 30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 52340301 Kế toán 43 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 52340404 Quản trị nhân lực 30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 52340406 Quản trị văn phòng 30 70 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
7 52380107 Luật kinh tế 30 90 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8 52480201 Công nghệ thông tin 50 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Hóa học, Sinh học 
9 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 50 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Hóa học, Sinh học 
10 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Hóa học, Sinh học 
11 52540102 Công nghệ thực phẩm 25 55 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh
12 52580102 Kiến trúc
Tổ chức thi tuyển riêng môn Vẽ Mỹ thuật vào ngày 15&16/07/2017 hoặc thí sinh có thể nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa từ các trường khác có tổ chức thi.
60 10 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Toán, Ngữ văn, Vẽ MT Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật
13 52720501 Điều dưỡng 240 460 Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Ngữ văn

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Đông Á năm 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!