Phương án tuyển sinh Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên 2020

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2020, trong đó ngành ngôn ngữ Anh tuyển 200 chỉ tiêu.

(MÃ TRƯỜNG: DTZ) 

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Luật


(7380101)

Dịch vụ pháp luật

VA, TO, N1 (D01)

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

 

50

2

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7810103)

Kỹ thuật xét nghiệm và Công nghệ Y – Sinh

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

VA, TO, DI (C04)

 

30

3

Công nghệ Sinh học

(7420201)

Quản trị khách sạn và resort

TO, LI, HO(A00)

TO, HO, SI (B00)

TO, SI, N1 (D08)

TO, SI, GD (B04)

 

30

 

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Luật

(7380101)

 

 

Luật

VA, TO, N1 (D01)

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

150

Luật tài chính ngân hàng

Luật thương mại quốc tế

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

 

 

1

 

Luật

(7380101)

Luật

VA, TO, N1 (D01)

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

150

Luật tài chính ngân hàng

Luật thương mại quốc tế

 

 

2

 

 

Khoa học Quản lý

(7340401)

Quản lý hành chính công

80

Quản lý nhân lực

Quản lý doanh nghiệp

 

3

Công tác xã hội

(7760101)

Phát triển cộng đồng

100

Tham vấn

4

Du lịch

(7810101)

Hướng dẫn du lịch

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

VA, TO, DI (C04)

120

Nhà hàng - Khách sạn

5

 

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7810103)

Quản trị lữ hành

120

Quản trị nhà hàng - Khách sạn

6

Địa lí tự nhiên

(7440217)

Khai thác du lịch thông minh

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GDCD (C14)

VA, DI, GD (C20)

50

7

Ngôn ngữ Anh

(7220201)

Ngôn ngữ Anh

VA, TO, N1(D01)

VA, SU, N1 (D14)

VA, DI, N1 (D15)

VA, GD, N1 (D66)

200

Tiếng Anh du lịch

8

Thông tin thư viện

(7320201)

Thư viện - Thiết bị trường học

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

50

Thư viện - Quản lý văn thư

9

Công nghệ Sinh học

(7420201)

Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh

TO, LI, HO(A00)

TO, HO, SI (B00)

TO, SI, N1 (D08)

TO, SI, GD (B04)

50

10

Khoa học môi trường

(7440301)

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

TO, LI, HO (A00)

TO, HO, SI (B00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

50

An toàn, sức khỏe và

Môi trường

11

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

(7850101)

Quản lý Đất đai và kinh

doanh bất động sản

50

Quản lý Tài nguyên và

Môi trường

12

Hóa dược

(7720203)

Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

TO, HO, SI (B00)

TO, HO, GD (A11)

VA, TO, N1(D01)

VA, HO, GD (C17)

40

13

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

(7510401)

Công nghệ Hóa phân tích

40

14

Lịch sử

(7229010)

Lịch sử Đảng cộng sản

Việt Nam

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

50

Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước

15

Toán tin

(7460117)

Toán tin

TO, LI, HO (A00)

TO, GD, N1 (D84)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

50

16

Văn học

(7229030)

Văn học ứng dụng

VA, SU, DI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

50

17

Báo chí

(7320101)

Báo chí

50

18

Việt Nam học

(7310630)

Việt Nam học

50

>> Xem thêm Điểm chuẩn Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên các năm gần đây

1. Phương thức tuyển sinh

+ Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học;

+ Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020;

+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ.

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

2.1 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học: 

Ngoài các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Khoa học sẽ tuyển thẳng vào tất cả các chương trình đạo tạo nâng cao, chương trình đại trà của Nhà trường đối với các thí sinh:

(1). Là học sinh Trường THPT năng khiếu đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên;

(2). Học sinh có tổng điểm trung bình lớp 12 THPT của 3 môn ghi trong học bạ (theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển) từ 22,5 trở lên và có hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên.

2.2. Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020:

a) Điều kiện tham gia xét tuyển

* Đối với các chương trình đại trà

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Có tổng điểm 3 bài/môn thi THPT Quốc gia năm 2020 (3 bài thi/ môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) đạt ngưỡng điểm đầu vào của trường; Không có bài thi/ môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

* Đối với các chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Có tổng điểm 3 bài/môn thi THPT Quốc gia năm 2020 (3 bài thi/ môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) đạt ngưỡng từ 16,5  trở lên; Không có bài thi/ môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 3,0 điểm trở xuống.

- Riêng đối với chương trình Quản trị khách sạn và resort: Điểm môn tiếng Anh được tính hệ số 2. 

(b) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi THPT Quốc gia 2020 (3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên (nếu có). 

2.3. Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT:

a) Điều kiện tham gia xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Hạnh kiểm lớp 12 THPT không thuộc loại yếu.

- Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) không thấp hơn 15,0 điểm.

 (b) Điểm xét tuyển:

- Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên.

(c) Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại http://tuyensinh.tnus.edu.vn).

- Bản sao Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có công chứng).

3. Thời gian và hình thức đăng ký xét tuyển

3.1. Thời gian:

- Đối với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và phương thức theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2020: Thời gian đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT: Từ tháng 05 năm 2020: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT.

+ Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1: Ngày 08/08/2020.

+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các đợt tiếp theo: mỗi đợt 10 ngày.

Sau mỗi đợt xét tuyển, Trường Đại học Khoa học sẽ có thông báo của các ngành còn chỉ tiêu tuyển sinh cho các đợt xét tuyển kế tiếp trên website của nhà trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.tnus.edu.vn.

3.2. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/Thi tuyển:

Các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 và đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT có thể thực hiện theo các cách sau:

(1).Thí sinh đăng ký qua hệ thống của Bộ GD&ĐT.

(2). Thí sinh đăng ký qua hệ thống trực tuyến của Trường Đại học Khoa học tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn.

(3). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

(4). Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ (thời gian tính theo dấu bưu điện): Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

4. Thông tin liên hệ và tư vấn tuyển sinh:

- Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

- Số điện thoại: 02083.75.88.99 - 0989.82.11.99.

- Website: http://tnus.edu.vn – http://tuyensinh.tnus.edu.vn

- Facebook: https://www.facebook.com/DHKHDHTN.

Theo TTHN 

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!