Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế Nghệ An 2018

Trường đại học kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh năm 2018 trong đó trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển học bạ THPT.

1.   Đối tượng tuyển sinh

Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 (tại cụm thi đại học và cụm thi địa phương).

- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước (không giới hạn tuổi).

2.   Phạm vi tuyên sinh:

- Tuyến sinh trên cả nước

3.  Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng theo 2 phương thức:

-  Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (các cụm thi do các trường ĐH chủ trì) của 03 môn thi thuộc khối xét tuyển của Trường.

-  Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ năm lớp 12 của 03 môn học thuộc khối xét tuyển của Trường.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo tùng phương thức tuyên sinh và trình độ đào tạo:

Ngành học

Mã Ngành

Tông chỉ tiêu

XT Học ba

XT kq thi THPTQG

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

70%

30%

Quản trị kinh doanh

7340101

100

70

30

Kê toán

7340301

600

420

180

Kinh tê

7310101

100

70

30

Quản lý đât đai

7850103

40

28

12

Khoa học cây trông

7620110

30

21

9

Lâm nghiệp

7620201

30

21

9

Thú y

7640101

200

140

60

5.   Ngưỡng đảm bao chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơĐKXT:

5.1 :Điều kiện nhận hồ sơ

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Tùy vào từng đọt xét tuyển, trường sẽ công bố ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào phù hợp.

6. Các thông tin căn thiêt khác đế thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường mã số ngành, tỏ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điếm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyên:

Tẻn trường: Đại học kinh tế Nghệ An

Ký hiệu:                CEA

Ngành học

Mã Ngành

Tô hợp môn xét tuyển

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

Quản trị kinh doanh

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

Kê toán

7340301

Kinh tê

7310101

Quản lý đât đai

7850103

Khoa học cây trông

76201 10

Lâm nghiệp

7620201

Thú y

7640101

Điếm chênh lệch giữa các tố hợp xét tuyến: 0 điếm

Tiêu chí phụ dùng đế xét tuyến: Trong trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyến hon chỉ tiêu hiện có của ngành học nhà trường sử dụng hai tiêu chí phụ đế xét tuyến như sau:

-  Tiêu chí phụ thứ nhất: Xét tuyến các thí sinh trúng tuyên theo thứ tự ưu tiên điểm môn Toán từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Trong trường họp số thí sinh lựa chọn trúng tuyển theo tiêu chí này vưọt quá chỉ tiêu nhà trường xét tuyển theo tiêu chí phụ thứ 2.

- Tiêu chí phụ thứ hai: Xét tuyến các thí sinh trúng tuyến theo thứ tự ưu tiên điểm môn Tiếng Anh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

7.  Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyên/thi tuyến, tô hợp môn thỉ/bài thi đôi với từng ngành đào tạo...

2.7.1.Xét tuyến căn cứ vào kết quà học tập trung học phố thông

a. Thời gian:

-  Thời gian: Từ 02/04/2018 đến 31/12/2018, chia thành nhiều đọt xét tuyển. Thòi gian xét tuyển lần 1 từ ngày 02/04/2018 đến 10/06/2018.

- Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bố sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng) trước ngày 01/8/2018.

b. Hình thức nhận ĐKXT

- Nộp hồ sơ xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp trực tiếp tại Ban tuyển sinh - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, số 51, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02388692096

c. Điều kiện xét tuyên:

- Tốt nghiệp Trung học phố thông;

- Nguyên tấc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.

2.7.2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (các cụm thi do các trường ĐH chủ trì) của 03 môn thi thuộc khối xét tuyến của Trường.

a. Thời gian và hình thức nhận xét tuyến: Theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì có kết quả thi của các môn thi trong tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng tối thiểu trường công bố.

- Điếm trúng tuyến không nhân hệ số.

- Chỉ xét tuyển nhũng thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ SO' đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

-   Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điêm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành,

c. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyến sinh:

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.   Chỉnh sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; 1111 tiên xét tuyên:

-   Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đắng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên đưọc cộng điểm ưu tiên theo mức điếm được hưởng vào tống điếm chung đê xét tuyên.

9.   Lệ phí xét tuyến/thi tuyên:

- Thực hiện theo quy định hiện hành

10.    Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phỉ tối đa cho từng năm (nếu có):

-  Học phí: 220.000/ tín chỉ

-Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: tăng 10%

11.    Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).

12.   Thời gian dự kiến tuyên sinh các đợt bô sung trong năm

2.1.    Tuyển sình bổ sung đợt 1: Từ 22/08/2018 đến 30/08/2018

2.2.    Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ 5/09/2018 đến 15/09/2018

2.3.       Tuyên sinh bổ sung đợt 3: Từ 22/09/2018 đến 02/10/2018

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế Nghệ An 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH