Phương án tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2018

Trường đại học kỹ thuật Y dược Đà Nẵng thông báo tuyển sinh năm 2018 với tổng 750 chỉ tiêu cụ thể như sau:

Mã trường: YDN

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học. Mức điểm xét tuyển phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Mã tổ hợp môn Môn chính
1
Các ngành đào tạo đại học        
1.1
Y khoa 7720101 100 B00  
1.2
Dược học 7720201 150 B00  
1.3
Điều dưỡng đakhoa 7720301A 200 B00  
1.4
Điều dưỡng nha khoa 7720301B 50 B00  
1.5
Điều dưỡng gây mê hồi sức 7720301C 50 B00  
1.6
Điều dưỡng phụ sản 7720301D 30 B00  
1.7
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 50 B00  
1.8
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 50 B00  
1.9
Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 30 B00  
1.10
Y tế công cộng 7720701 40 B00  
       

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Trường sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Tên trường : Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

- Địa chỉ : Số 99 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại : 0236. 3892 062

- Số Fax : 0236. 3835 380

- Website : www.dhktyduocdn.edu.vn

- Email : dhktyd@ dhktyduocdn.edu.vn

* Mã trường : YDN

* Mã số ngành

Stt

Ngành đại học

Mã ngành

Ghi chú

1

Y khoa

7720101

 

Ngành Điều dưỡng, mã ngành 7720301 gồm có 04 chuyên ngành:

- Điều dưỡng đa khoa, mã ngành 7720301A

- Điều dưỡng nha khoa, mã ngành 7720301B

- Điều dưỡng gây mê hồi sức, mã ngành 7720301C

- Điều dưỡng phụ sản, mã ngành 7720301D.

 

2

Dược học

7720201

3

Điều dưỡng:

7720301

3a

- Điều dưỡng đa khoa

7720301A

3b

- Điều dưỡng nha khoa

7720301B

3c

- Điều dưỡng gây mê hồi sức

7720301C

3d

- Điều dưỡng phụ sản

7720301D

4

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

5

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

6

Kỹ thuật phục hồi chức năng

7720603

7

Y tế công cộng

7720701

 

Lưu ý:

- Nếu thí sinh đăng ký ngành Điều dưỡng, cần ghi rõ là: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức, Điều dưỡng phụ sản.

- Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản chỉ tuyển nữ.

* Tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

* Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ:

+ Các ngành Y: Trường ưu tiên chọn kết quả kỳ thi THPT quốc gia môn Sinh học xét điểm từ cao xuống thấp.

+ Ngành Dược học: Trường ưu tiên chọn kết quả kỳ thi THPT quốc gia môn Hóa học xét điểm từ cao xuống thấp.

+ Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

 

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
* Thời gian, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT

- Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí ĐKXT.

- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

- Sau khi xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về việc xét tuyển các đợt bổ sung.

* Các điều kiện xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học. Mức điểm xét tuyển đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định.

- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường sẽ xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).

* Tổ hợp môn thi: 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học.

2.8. Chính sách ưu tiên:
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh);

Căn cứ công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.8.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

a) Chỉ tiêu

05 chỉ tiêu xét tuyển thẳng.

b) Tiêu chí, phạm vi ngành

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy được quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, cụ thể như sau:

- Ngành Y khoa : Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Ngành Dược học: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học và đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Các ngành còn lại: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018).

Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

2.8.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

a) Chỉ tiêu

05 chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển.

b) Tiêu chí, phạm vi ngành

Thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường, phải có các điều kiện sau:

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 có môn thi chọn học sinh giỏi trùng với môn thi khối B (Toán, Hóa học, Sinh học) và đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, sau khi hoàn thành kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, có kết quả 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường và không có môn nào bị điểm dưới 5,0.

- Có đăng ký xét tuyển đợt 1 vào Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu tại Phụ lục 5 của công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018).

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi toàn bộ hồ sơ của thí sinh về Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng theo địa chỉ: số 99 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/6/2018.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy : 11.800.000 đồng/năm

- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
- Thí sinh phải có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Thí sinh đã trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào trường trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến Trường bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT và phiếu đăng ký dự thi. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

- Danh sách các thí sinh trúng tuyển được đăng tải trên website của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng theo địa chỉ: www.dhktyduocdn.edu.vn.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH