Phương án tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội 2017

Trường đại học Nội vụ Hà Nội tuyển 1900 chỉ tiêu, trong đó có 1580 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia, còn lại là theo phương thức khác.

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định

- Không vi phạm pháp luật và trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kết hợp 02 phương thức xét tuyển:

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi các bài thi THPT Quốc gia

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở cấp Trung học phổ thông (xét tuyển học bạ THPT)

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học 52220342 Quản lý văn hóa
Quản lý văn hóa học tại Hà Nội
80 30 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
2 Trình độ đại học 52310201 Chính trị học
Chính trị học học tại Hà Nội
70   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
3 Trình độ đại học 52310205 Quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước học tại Hà Nội
140   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 Trình độ đại học 52310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam
Quản lý nhà nước học tại Phân hiệu Quảng Nam
35 35 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Trình độ đại học 52320202 Khoa học thư viện
Khoa học thư viện học tại Hà Nội
30 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
6 Trình độ đại học 52320303 Lưu trữ học
Lưu trữ học học tại Hà Nội
120   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
7 Trình độ đại học 52320303D Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam
Lưu trữ học học tại Phân hiệu Quảng Nam
20 20 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
8 Trình độ đại học 52340404 Quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực học tại Hà Nội
190   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
9 Trình độ đại học 52340404D Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị nhân lực học tại Phân hiệu Quảng Nam
35 35 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
10 Trình độ đại học 52340406 Quản trị văn phòng
Quản trị văn phòng học tại Hà Nội
190   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
11 Trình độ đại học 52340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị văn phòng học tại Phân hiệu Quảng Nam
35 35 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
12 Trình độ đại học 52380101 Luật
Luật học tại Hà Nội
120   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 Trình độ đại học 52380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam
Luật học tại Phân hiệu Quảng Nam
30 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
14 Trình độ đại học 52480104 Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin học tại Hà Nội
90 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
15 Trình độ đại học 52480104D Hệ thống thông tin - Phân hiệu Quảng Nam
Hệ thống thông tin học tại Phân hiệu Quảng Nam
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Theo thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH