Phương án tuyển sinh Đại học Nông lâm Bắc Giang 2019

Trường đại học Nông lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019 như sau:

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          - Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển;

Ghi chú:                Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang xét tuyển đồng thời 2 phương thức như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 căn cứ vào kết quả tổ hợp các môn thi THPT quốc gia để xét tuyển. Trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển đại học, cao đẳng

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT. Trường dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển đại học, cao đẳng.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Kinh tế 7310101 20 30 A00 A01 D01  
1.2
Kế toán 7340301 20 30 A00 A01 D01  
1.3
Công nghệ sinh học 7420201 10 15 A00 A01 B00 D01
1.4
Công nghệ thực phẩm 7540101 20 30 A00 A01 B00 D01
1.5
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 20 30 A00 A01 B00 D01
1.6
Chăn nuôi 7620105 30 45 A00 A01 B00 D01
1.7
Khoa học cây trồng 7620110 20 30 A00 A01 B00 D01
1.8
Bảo vệ thực vật 7620112 10 15 A00 A01 B00 D01
1.9
Lâm sinh 7620205 10 15 A00 A01 B00 D01
1.1
Quản lý tài nguyên rừng 7620211 20 30 A00 A01 B00 D01
1.11
Thú y 7640101 60 90 A00 A01 B00 D01
1.12
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 20 30 A00 A01 B00 D01
1.13
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 20 30 A00 A01 B00 D01
1.14
Quản lý đất đai 7850103 20 30 A00 A01 B00 D01
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

2.5.1 Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm thi THPT quốc gia tổ hợp các bài thi/môn thi môn tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng. Đại học Nông – Lâm Bắc Giang sẽ công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển khi thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia và đảm bảo theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ)

2.5.2.1. Phương pháp xét tuyển

a) Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển):

+ Bậc Đại học:

- Tổng điểm trung bình cả năm của 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 18.0 trở lên;

- Tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

+ Bậc cao đẳng:

- Tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

b) Bước 2: Tính điểm xét tuyển (các điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho các thí sinh đạt sàn xét tuyển.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

      ĐXT = (Đ1 + Đ2 + Đ3) + Đ4

Trong đó:

- ĐXT: Điểm xét tuyển;

- Đ1: Điểm trung bình cả năm lớp 10;

- Đ2: Điểm trung bình cả năm lớp 11;

- Đ3: Điểm trung bình cả năm lớp 12;

- Đ4: Điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực, thực hiện theo quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2019

c) Bước 3: Xác định người trúng tuyển

 Xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xét tuyển đại học trước, cao đẳng sau.

2.5.2.2. Phương thức đăng ký của thí sinh

- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), lệ phí ĐKXT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 (bản chính).

+ Bản sao học bạ THPT (Đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ)

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển

 

2.5.2.3. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đối với phương thức 2

Điểm ưu tiên chỉ cộng vào điểm xét tuyển của những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển) theo quy định của đề án.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

- Mã trường: DBG

- Website: bafu.edu.vn

- Điện thoại: 02043.874.387/02043.875.688/0977.613.688.

- Tổ hợp môn xét tuyển bậc Đại học quy định cho từng ngành như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xet tuyển

1

Kế toán

7340301

- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

- A01 (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ)

- D01 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ)

2

Kinh tế

7310101

3

Khoa học cây trồng

7620110

- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

- A01 (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ)

- B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

- D01 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ)

4

Bảo vệ thực vật

7620112

5

Chăn nuôi

- Chuyên ngành: chăn nuôi thú y

7620105

6

Thú y

7640101

7

Quản lý đất đai

- Chuyên ngành 1: Địa chính và Quản lý đô thị

- Chuyên ngành 2: Quản lý đất đai

7850103

8

Quản lý Tài nguyên môi trường

- Chuyên ngành 1: Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái

- Chuyên ngành 2: Quản lý Tài nguyên & Môi trường

7850101

9

Công nghệ thực phẩm

7540101

10

Đảm bảo chất lượng và ATTP

7540106

11

Lâm sinh

7620205

12

Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm)

- Chuyên ngành 1: Quản lý tài nguyên rừng

- Chuyên ngành 2: Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học

7620211

13

Công nghệ sinh học

7420201

14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

- Tổng điểm của tổ hợp các bài/môn thi áp dụng thống nhất cho tất cả các ngành, không có quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng và giữa các khu vực theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1. Thời gian tuyển sinh

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: từ ngày 01/7/2019 đến 15/8/2019.

- Đối với phương thức xét tuyển the kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ):

+ Tuyển sinh đợt 1: từ ngày 15/01/2019 đến 30/6/2019.

+ Tuyển sinh đợt 2: từ ngày 01/7/2019 đến 10/8/2019

2.7.2. Điều kiện xét tuyển

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019:

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Điểm thi THPT quốc gia theo tổ hợp đảm bảo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Trường sẽ công bố ngưỡng điểm này khi thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ):

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Tổng điểm trung bình cả năm của 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 18.0 trở lên;

+ Hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển  bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu có trên trang Web của Trường);

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 (bản chính).

+ Bản sao học bạ THPT (Đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ)

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển

2.8. Chính sách ưu tiên:

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

30.000 đồng/01 hồ sơ

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

- Học phí đối với bậc Đại học: 230.000/tín chỉ (riêng ngành Thú y là: 245.000/tín chỉ).

- Học phí đối với bậc Cao đẳng: 180.000/tín chỉ

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

Theo TTHN


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Nông lâm Bắc Giang 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!