Phương án tuyển sinh Đại học Phan Thiết 2017

Trường ĐH Phan Thiết tuyển sinh năm 2017 với 2 phương thức: kết quả thi THPT Quốc gia và xét tuyển theo kết quả học THPT.

Đại học Phan Thiết

Ký hiệu: DPT

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2017 và những năm trước.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: 

Có hai phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia. 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 58 137 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
2 52340101 Quản trị kinh doanh 30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27 63 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 52340107 Quản trị khách sạn 60 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 52340120 Kinh doanh quốc tế 15 35 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng 18 42 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7 52340301 Kế toán 54 126 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8 52380107 Luật kinh tế 30 70 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh 
9 52480201 Công nghệ thông tin 25 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Phan Thiết 2017

  •  
Lộ Trình Học Sớm 12 - Luyện Thi ĐH