Phương án tuyển sinh Đại học Quốc Tế Bắc Hà năm 2017

Năm 2017, trường xét tuyển: 20% đạt ngưỡng xét tuyển của Bộ GD&ĐT; 80% xét tuyển theo học bạ lớp 12

Đại học Quốc tế Bắc Hà

Ký hiệu: DBH

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh THPT đã tốt nghiệp THPT đạt yêu cầu xét tuyển của Trường

2. Phạm vi tuyển sinh: Trên địa bàn cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển: 

20% đạt ngưỡng xét tuyển của Bộ GD&ĐT 

80% xét tuyển theo học bạ lớp 12

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52340101 Quản trị kinh doanh 30 120 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân  Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
2 52340201 Tài chính – Ngân hàng 20 80 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân  Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
3 52340301 Kế toán 20 80 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân  Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
4 52480201 Công nghệ thông tin 10 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
5 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 15 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
6 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 10 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
7 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 10 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
8 52580301 Kinh tế xây dựng 5 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Vật lí, Giáo dục công dân

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Quốc Tế Bắc Hà năm 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!