Phương án tuyển sinh Đại học Sao Đỏ năm 2018

Đại học Sao Đỏ thông báo tuyển sinh năm 2018, theo đó trường xét tuyển theo 2 phương thức: kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, kết quả học tập THPT của thí sinh.

Mã Trường: SDU

2.1. Đối tượng tuyển sinh: - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: - Thí sinh trên phạm vi cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: - Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy theo khối dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.
- Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Ngôn ngữ Anh 7220201 15 15 D01 D14 D15 D66
Đại học chính quy
1.2
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 20 20 D01 D15 D66 D71
Đại học chính quy
1.3
Việt Nam học 7310630 15 15 C00 C20 D01 D15
Đại học chính quy
1.4
Quản trị kinh doanh 7340101 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.5
Kế toán 7340301 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.6
Công nghệ thông tin 7480201 40 40 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.7
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.8
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.9
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 85 85 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.10
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.11
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.12
Công nghệ thực phẩm 7540101 25 25 A00 A09 B00 D01
Đại học chính quy
1.13
Công nghệ dệt, may 7540204 50 50 A00 A09 C20 D01
Đại học chính quy
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy theo khối dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Nhà trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

- Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đạt từ 18.0 điểm trở lên cho các ngành đào tạo.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Tên trường,

ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn

 xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

SDU

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

7510201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Địa lý, GDCD

Toán, Ngữ văn, Vật lý

Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh

A00

A09

C01

D01

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

7510205

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

7510301

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

7520216

Công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông

 

7510302

Công nghệ thông tin

 

7480201

Quản trị kinh doanh

 

7340101

Kế toán

 

7340301

Công nghệ dệt, may

 

7540204

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Địa lý, GDCD

A09

Ngữ văn, Địa lý, GDCD

C20

Toán,Ngữ văn,Tiếng Anh

D01

Công nghệ thực phẩm

 

7540101

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Địa lý, GDCD

A09

Toán, Hoá học, Sinh học

B00

Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

 

7310630

Ngữ văn,Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Địa lý, GDCD

C20

Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn,Địa lý,Tiếng Anh

D15

Ngôn ngữ Anh

 

7220201

Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn,Lịch sử,Tiếng Anh

D14

Ngữ văn,Địa lý,Tiếng Anh

D15

Ngữ văn,GDCD,Tiếng Anh

D66

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

7220204

Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn,Địa lý,Tiếng Anh

D15

Ngữ văn,GDCD,Tiếng Anh

D66

Ngữ văn,GDCD,Tiếng Trung

D71

2.7. Tổ chức tuyển sinh: 

2.7.1. Thời gian tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển Đại học chính quy sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Trường thực hiện thời gian tuyển sinh đợt 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển bổ sung: Từ 22/8 đến 30/10/2018

- Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT.

Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

+ Đợt 1: Từ 02/5 đến 06/8/2018

+ Đợt 2: Từ 11/8 đến 30/8/2018

+ Đợt 3: Từ 01/9 đến 20/9/2018

+ Đợt 4: Từ 21/9 đến 10/10/2018

+ Đợt 5: Từ 11/10 đến 30/10/2018

Sau khi xét tuyển, trường Đại học Sao Đỏ công bố các kết quả xét tuyển trên website của trường.

2.7.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

+ Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở GDĐT.

+ Xét tuyển bổ sung: Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (thí sinh có thể tải trên website nhà trường).

- Giấy chứng nhận kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa trên kết quả học tập THPT.

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (thí sinh có thể tải trên Website nhà trường: saodo.edu.vn).

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao).

- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

2.7.3. Hình thức đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các hình thức sau:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT quốc gia đăng ký cùng với hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Sở GDĐT.

- Thí sinh có thể nộp ĐKXT trực tuyến qua website: http://daotao.saodo.edu.vn/dangkyxethocba.aspx

- Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác tuyển sinh của trường Đại học Sao Đỏ.

Địa chỉ: Phòng Công tác tuyển sinh: Số 24, Phố Thái Học 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 882 402 hoặc 0983 884 182

Email: tuyensinhdhsd@gmail.com

Website: saodo.edu.vn

2.8. Chính sách ưu tiên:
Trường thực hiện chế độ ưu tiên theo đối tượng, khu vực…. trong tuyển sinh đúng quy định trong quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Trường thực hiện thu học phí và lộ trình tăng học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Sao Đỏ năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH