Phương án tuyển sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 2019

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thông báo tuyển sinh năm 2019 với tổng 1.680 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Thí sinh tốt nghiệp trung học thổ thông (THPT) hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 7140214 24 6 A01 C04 C14 D01
Sư phạm công nghệ 7140246 24 6 A01 C04 C14 D01
Chính trị học 7310201 24 6 A01 C00 C19 D01
Công nghệ sinh học 7420201 48 12 A01 B00 C04 D01
Công nghệ thông tin 7480201 200 50 A00 A01 C04 D01
An toàn thông tin 7480202 24 6 A00 A01 C04 D01
Công nghệ kỹ thuật giao thông 7510104 24 6 A00 A01 C04 D01
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 200 50 A00 A01 C04 D01
Công nghệ chế tạo máy 7510202 40 10 A00 A01 C04 D01
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 40 10 A00 A01 C04 D01
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 240 60 A00 A01 C04 D01
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 56 14 A00 A01 C04 D01
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 200 50 A00 A01 C04 D01
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 24 6 A00 A01 C04 D01
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 40 10 A00 A01 C04 D01
Công nghệ thực phẩm 7540101 160 40 A01 B00 C04 D01
Công nghệ dệt, may 7540204 24 6 A00 A01 C04 D01
Thú y 7640101 160 40 A01 B00 C04 D01
Công tác xã hội 7760101 64 16 A01 C00 C19 D01
Du lịch 7810101 64 16 A01 C00 C19 D01
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

2.5.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019

- Thí sinh thoả các điều kiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long quy định.

- Năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển có điểm tổng của 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển đã tính điểm ưu tiên từ 15.0 điểm trở lên (riêng đối với ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô16.0 điểm trở lên).

- Ngành sư phạm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trường sẽ công bố sau khi có kết quả điểm thi THPT quốc gia.

-Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

+ Đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Điểm đăng ký xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển từ 1.0 điểm trở xuống (thang điểm 10).

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

2.5.2. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT theo học bạ

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Có tổng điểm trung bình cả ba năm THPT của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên cộng vào xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng đầu vào xét tuyển theo quy định.

-Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

+ Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tương;

+ Điểm tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 18.0 điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển;

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành sư phạm: điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT tối thiểu là 8,0 trở lên và có kết quả học lực lớp 12 đạt loại giỏi.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

 Mã trường: VLU

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển/

Mã tổ hợp

1

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

(1) Toán, Lý, Hoá (A00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4) Văn, Toán, Địa (C04)

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

3

Công nghệ chế tạo máy

7510202

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

6

Công nghệ thông tin

7480201

7

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

8

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

9

Công nghệ kỹ thuật giao thông

7510104

10

An toàn thông tin

7480202

11

Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông

7510302

12

Công nghệ dệt may

7540204

13

Công nghệ thực phẩm

7540101

(1) Toán, Hóa, Sinh (B00)

(2) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

14

Thú y

7640101

15

Công nghệ sinh học

7420201

16

Công tác xã hội

7760101

(1) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(2) Toán,Văn, Tiếng Anh (D01)

(3) Văn, Sử, Địa (C00)

(4) Văn, Sử, GDCD (C19)

17

Du lịch

7810101

18

Chính trị học

7310201

19

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

7140214

(1) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(2) Toán,Văn, Tiếng Anh (D01)

(3) Văn ,Toán, Địa (C04)

(4) Văn, Toán, GDCD (C14)

20

Sư phạm công nghệ

7140246

 

Tổng chỉ tiêu: 2100

2.6.1. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:

- Quy định chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển: Độ chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành là 0.0 điểm (tất cả các tổ hợp được xét tuyển như nhau về tổng số điểm, không ưu tiên cho tổ hợp nào).

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành.

2.6.2. Nguyên tắc chung:

- Xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu xét đăng ký.

- Xét theo từng đợt đến đủ chỉ tiêu cho tất cả các phương thức xét sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hay sử dụng kết quả học tập theo học bạ.

- Trong cùng đợt xét tuyển, ưu tiên xét theo thứ tự từ trên xuống.

- Trừ 2 ngành đặc thù sư phạm. Mỗi ngành còn lại trong các ngành đào tạo Trường sẽ dành từ 20 đến 25% chỉ tiêu đào tạo sư phạm kỹ thuật. Tiêu chuẩn xét tuyển thí sinh thuộc hệ sư phạm kỹ thuật được quy định theo Quyết định riêng của Nhà trường. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư và chứng nhận sư phạm dạy nghề; Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm việc theo chuyên ngành hoặc giảng dạy.

2.6.3. Các thông tin khác:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành không nhân hệ số và các điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT.

- Điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.

-Tổ chức xét tuyển nhiều đợt theo quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

- Mức học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

- Số chỗ ký túc xá 1.400

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

2.7.1.  Thời gian:

* Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

- Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo; thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đợt Bổ sung:Trường Đại học SPKT Vĩnh Long sẽ thông báo khi có kết quả xét tuyển đợt1.

* Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ)

Trường nhận hồ sơ từ 01/4/2019 đến hết đợt 1 theo quy định của Bộ GDĐT, xét bổ sung sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển Đợt 1.

2.7.2. Đăng ký xét tuyển theo học bạ:

Ngoài phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo học bạ. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường).

- Bản photo có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

- Bản photo có công chứng học bạ THPT.

Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

2.7.3. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển, địa điểm đăng ký nộp hồ  sơ xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các cách sau:

- Cách 1:  Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh

- Cách 2:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh của trường

- Cách 3:  Đăng ký xét tuyển online theo địa chỉ http://vlute.edu.vn

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm tư vấn tuyển sinh của trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại liên lạc: 0270 386 2456, 0270 382 0203

Email: tuyensinh@vlute.edu.vn; Website: http://vlute.edu.vn

Theo TTHN

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH