Phương án tuyển sinh Đại học Tân Tạo năm 2017

Năm 2017 Trường Đại học Tân Tạo tuyển sinh với đa dạng các phương thức khác nhau

Đại học Tân Tạo

Ký hiệu: TTU

1. Đối tượng tuyển sinh: 

- Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.

- Đối tượng 2: Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài. 

- Đối tượng 3: Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài có nguyện vọng học để lấy bằng đại học tại TTU.

2. Phạm vi tuyển sinh: TTU tuyển sinh trong cả nước và học sinh quốc tế từ các nước khác.

3. Phương thức tuyển sinh: 

A.- TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

I. XÉT TUYỂN ĐỐI TƯỢNG 1: Phương thức 1
* Hs tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.
* Không xét kết quả học bạ các năm học THPT; 
* Không xét điểm thi THPT QG;

I.1. KHOA Y
a) Hs đạt giải HSG cấp QG (1,2,3) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
b) Hs đạt giải quốc tế.
* Phải đạt phỏng vấn.
I.2. CÁC KHOA KHÁC 
a) Hs đạt giải HSG cấp QG (1,2,3, kk); HS đạt giải quốc tế.
b) Hs đạt giải HSG cấp tỉnh (1,2,3, kk). 
* Phải đạt phỏng vấn.

II. XÉT TUYỂN ĐỐI TƯỢNG 1: Phương thức 2
* Hs tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.
* Xét kết quả học bạ các năm học THPT; 
* Không xét điểm thi THPT QG.
II.1. KHOA Y: Xét tuyển bằng điểm học bạ THPT:
* Điểm trung bình 3 năm THPT từ 7.0 trở lên và
* Phải đạt phỏng vấn.
II.2. CÁC KHOA KHÁC: Xét tuyển bằng điểm học bạ THPT:
* Điểm trung bình 3 năm THPT từ 6.0 trở lên và
* Phải đạt phỏng vấn.

III. XÉT TUYỂN ĐỐI TƯỢNG 2:
Hs Việt Nam, Hs người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại VN và Hs tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài.
III.1. KHOA Y: Tính theo thang điểm 4: Xét tuyển bằng điểm học bạ:
* GPA-ĐTB 3 năm THPT từ 2.5 trở lên và 
* Phải đạt phỏng vấn.
III.2. CÁC KHOA KHÁC: Tính theo thang điểm 4: Xét tuyển bằng điểm học bạ:
* GPA-ĐTB 3 năm THPT từ 2.0 trở lên và 
* Phải đạt phỏng vấn.

IV. XÉT TUYỂN ĐỐI TƯỢNG 3:
Sv đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài.
IV.1. KHOA Y
* Thí sinh đã có bằng đại học, thạc sĩ của một ngành học bất kỳ; hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành y tế loại Khá trở lên và 
* Phải đạt phỏng vấn.

IV.2. CÁC KHOA KHÁC
* Thí sinh đã có bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ của một ngành học bất kỳ và 
* Phải đạt phỏng vấn.

B . TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA:

Điều kiện xét tuyển dự bị Y đa khoa: 
- Thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện nộp hồ sơ vào khoa Y.
- Thí sinh phỏng vấn chưa đạt yêu cầu về tiếng Anh.
- Thời gian học dự bị: Tối đa 01 năm học (10 tháng).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học  
Theo phương thức khác
1 52220201 Ngôn ngữ Anh
Giảng dạy bằng tiếng Anh
25
2 52340101 Quản trị kinh doanh
Giảng dạy bằng tiếng Anh
20
3 52340120 Kinh doanh quốc tế
Giảng dạy bằng tiếng Anh
20
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng
Giảng dạy bằng tiếng Anh
20
5 52340301 Kế toán
Giảng dạy bằng tiếng Anh
15
6 52420201 Công nghệ sinh học
Giảng dạy bằng tiếng Anh
25
7 52420203 Sinh học ứng dụng
Giảng dạy bằng tiếng Anh
25
8 52480101 Khoa học máy tính
Giảng dạy bằng tiếng Anh
25
9 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử
Giảng dạy bằng tiếng Anh
25
10 52720101 Y đa khoa
Giảng dạy bằng song ngữ Anh-Việt
200
11 52720101_1 Dự bị ngành Y đa khoa
Học bổ sung kiến thức 1 năm, sau đó xét vào ngành Y đa khoa nếu đủ điều kiện
20

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Tân Tạo năm 2017

  •  
Lộ Trình Học Sớm 12 - Luyện Thi ĐH