Phương án tuyển sinh Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2018

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2018 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG, đối với những ngành đặc thù sẽ xét thi thêm môn năng khiếu.

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển đại học.

2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. 
Riêng các chuyên ngành đặc thù về văn học và nghệ thuật, cụ thể:
Ngành Quản lý văn hoá, Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc, Đạo diễn sự kiện, Biên đạo múa đại chúng: Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018..
Ngành Sáng tác văn học: Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, bao gồm vòng sơ tuyển và chung tuyển; sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

TT

Mã ngành

Tên ngành/
chuyên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Mã tổ hợp

Môn chính

Mã tổ hợp

Môn chính

Mã tổ hợp

Môn chính

I. Trình độ Đại học chính quy

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

70

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

2

7810103

Quản trị dịch vụ DL & LH

100

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

3

7380101

Luật

70

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

4

7320101

Báo chí

90

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

5

7229045

Gia đình học

30

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

6

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

100

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

7

7320201

Thông tin – Thư viện

50

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

8

7320205

Quản lý thông tin

50

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

9

7320305

Bảo tàng học

50

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

10

7229040

Văn hóa học

7229040A

Nghiên cứu văn hóa

40

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229040B

Văn hóa truyền thông

100

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

11

7220112

Văn hóa các DTTSVN

50

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

12

7229042

Quản lý văn hóa

7229042A

Chính sách văn hóa và QLNT

180

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229042B

Quản lý nhà nước về Gia đình

40

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229042C

Quản lý di sản văn hóa

60

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7229042D

Biểu diễn âm nhạc

10

N00
(NK Âm nhạc)

Năng khiếu

 

 

 

 

7229042E

Đạo diễn sự kiện

15

N05

Năng khiếu

 

 

 

 

7229042G

Biên đạo múa đại chúng

10

N00
(NK Múa)

Năng khiếu

 

 

 

 

13

7810101

Du lịch

7810101A

Văn hóa du lịch

180

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7810101B

Lữ hành – Hướng dẫn DL

100

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

7810101C

Hướng dẫn DL Quốc tế

90

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

14

7220110

Sáng tác văn học

15

N00(NK Viết văn)

Văn

 

 

 

 

II. Trình độ Liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy

1

7229042

Quản lý văn hoá

20

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

2

7810101

Du lịch

25

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D78

Tiếng Anh

3

7320201

Thông tin - Thư viện

5

C00

Văn

D01

Tiếng Anh

D96

Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT;
Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018, tổ hợp đăng kí xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

6.1. Mã trường: VHH

6.2. Tổ hợp và môn thi năng khiếu
Trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh riêng các môn năng khiếu. Cụ thể:
6.2.1. Tổ hợp N00 (Ngữ Văn- Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2)
- Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc
+ Môn Năng khiếu 1: Thanh nhạc;
+ Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu, nhạc lý và xướng âm.
6.2.2. Tổ hợp N05(Ngữ Văn – Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2)
- Ngành Quản lý văn hóa: chuyên ngành Đạo diễn sự kiện
+ Môn Năng khiếu 1: Biểu diễn năng khiếu tự chọn (Tự chọn 1 trong các môn: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa)
+ Môn Năng khiếu 2: Xây dựng kịch bản sự kiện.
6.2.3. Tổ hợp N00(Ngữ Văn - Năng khiếu 1 - Năng khiếu 2)
- Ngành Quản lý văn hóa: chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng
+ Môn Năng khiếu 1: Biểu diễn năng khiếu múa;
+ Môn Năng khiếu 2: Cảm thụ âm nhạc và biên đạo tác phẩm.
6.2.4. Tổ hợp N00(Ngữ Văn – Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2)
- Ngành Sáng tác văn học
Sơ tuyển: 
Thí sinh gửi tác phẩm dự tuyển về Hội đồng tuyển sinh của Trường theo số lượng tối thiểu ứng với một trong các thể loại sau: Thơ (05 bài); Truyện ngắn, Ký, Tản văn, Tuỳ bút,..(03 tác phẩm); Tiểu thuyết, Trường ca, Kịch,..(01 tác phẩm); Tiểu luận, Nghiên cứu – Phê bình văn học, Dịch thuật văn học (03 bài). Không hạn chế số lượng.
Chung tuyển:
            + Môn Năng khiếu 1: Sáng tác tác phẩm (theo một trong các thể loại trên)
            + Môn Năng khiếu 2: Phỏng vấn

6.3. Quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
            Mức chênh lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 3.0 điểm

6.4. Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
- Đối với tổ hợp C00, N00 (Năng khiếu Viết văn): Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ Văn cao hơn.
- Đối với tổ hợp D01, D78, D96: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngoại ngữ cao hơn.
- Đối với tổ hợp N00 (Năng khiếu Âm nhạc), N00 (Năng khiếu Múa), N05: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1 cao hơn

6.5. Điều kiện phụ trong xét tuyển
Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...
7.1. Thi tuyển các môn năng khiếu và phương thức xét tuyển
Lưu ý với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù: Thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, có sử dụng kết quả thi THPT để đăng ký xét tuyển đại học, và phải đăng ký xét tuyển vào ngành/chuyên ngành Sáng tác văn học hoặc nghệ thuật đặc thù trong đợt xét tuyển lần 1 (thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi).

7.1.1. NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 08/06/2018.
- Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Thí sinh được quyền sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù có sử dụng tổ hợp môn năng khiếu để xét tuyển.
- Thời gian dự kiến thi năng khiếu : Ngày 30/06 – 02/07/2018.
Phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: (Xét tuyển)
Thí sinh tốt nghiệp THPT, có điểm thi môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 đạt điểm từ trên 1.0 (thang điểm 10), có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu và dự thi năng khiếu (đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường) thì đủ điều kiện ĐKXT.

Phương thức 2: (Tuyển thẳng)
- Tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc.
- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:
- Đơn đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của trường
- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật hoặc bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)
- Các giấy tờ minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng khác.
Xem mẫu hồ sơ tại Website của trường. Hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Từ nay đến hết ngày 08/06/2018.

Phương thức 3: (Ưu tiên xét tuyển) 
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có điểm thi môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 từ trên 1.0 (thang điểm 10), có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp về ca, múa, nhạc từ cấp tỉnh trở lên do các cơ quan nhà nước tổ chức trong 03 năm gần đây tính đến 30/05/2018.
Giấy chứng nhận đạt giải (bản photo công chứng), thí sinh gửi về Trường trước ngày 08/06/2018. Xem hướng dẫn nộp hồ sơ tại website nhà trường.
Trường xét tuyển dựa vào thứ tự các tiêu chí sau:
1. Kiểm tra giấy chứng nhận giải của thí sinh và quy đổi sang điểm môn năng khiếu tương đương;
Bảng quy đổi điểm tương đương cụ thể như sau:

STT

Giải chính thức trong các cuộc thi

Điểm quy đổi môn Năng khiếu 1

Điểm quy đổi môn Năng khiếu 2

1

Giải nhất cấp quốc gia

10

10

2

Giải nhì cấp quốc gia

9

9

3

Giải ba cấp quốc gia

8

8

4

Giải nhất cấp khu vực và tương đương

9

9

5

Giải nhì cấp khu vực và tương đương

8

8

6

Giải ba cấp khu vực và tương đương

7

7

7

Giải nhất cấp tỉnh và tương đương

8,5

8,5

8

Giải nhì cấp tỉnh và tương đương

7,5

7,5

9

Giải ba cấp tỉnh và tương đương

6,5

6,5

 

2. Tổng điểm tổ hợp môn do thí sinh đăng ký, và xét tuyển theo tiêu chí từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu chung của chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

7.1.2. NGÀNH SÁNG TÁC VĂN HỌC
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 08/06/2018.
- Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức sơ tuyển và chung tuyển thi các môn năng khiếu.
- Công bố kết quả chấm sơ tuyển: Ngày 18/06 – 20/06/2018
- Thời gian dự kiến thi chung tuyển : Ngày 30/06 – 02/07/2018.

Phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: 
Trường sẽ tổ chức sơ tuyển và chung tuyển đối với ngành Sáng tác văn học.
Sau khi có kết quả chung tuyển, Trường sẽ tổ chức xét tuyển riêng kết hợp với kết quả môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Sơ tuyển:
            + Thí sinh gửi tác phẩm dự tuyển về Hội đồng tuyển sinh của Trường theo số lượng tối thiểu ứng với một trong các thể loại sau: Thơ (05 bài); Truyện ngắn, Ký, Tản văn, Tuỳ bút,..(03 tác phẩm); Tiểu thuyết, Trường ca, Kịch,..(01 tác phẩm); Tiểu luận, Nghiên cứu – Phê bình văn học, Dịch thuật văn học (03 bài). Không hạn chế số lượng.
            + Yêu cầu: Tác phẩm được đánh máy trên khổ giấy A4. Đối với tác phẩm đã được in hoặc đăng tải, cần photo toàn văn bao gồm cả trang bìa.
            + Thời gian nộp: Đến hết ngày 08/06/2018
            + Công bố kết quả chấm sơ tuyển: 18/06 – 20/06/2018
Chung tuyển: 
            + Thi 02 môn: Sáng tác tác phẩm theo chủ đề trong thời gian 4 tiếng thuộc một trong các thể loại trên; Phỏng vấn trực tiếp về ý tưởng tác phẩm đã nộp sơ tuyển; những quan niệm văn chương và sự hiểu biết về đời sống văn học nghệ thuật hiện nay.
            + Thời gian dự kiến thi: Ngày 30/06 – 02/07/2018

Phương thức 2: 
Tuyển thẳng các thí sinh đạt giải thưởng văn học nghệ thuật quốc tế; đạt giải thưởng chính thức trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn Hà Nội và Báo/tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật như Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Văn nghệ Công an, Diễn đàn văn nghệ.
Kết quả giải thưởng được bảo lưu trong thời gian tối đa 5 năm.

Quy định về ưu tiên cộng điểm đối với các thí sinh ngành Sáng tác văn học:
Đối tượng:
+ Đạt giải (nhất, nhì, ba, khuyến khích) trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn: 1- 3 điểm, kết quả bảo lưu tối đa 2 năm.
+ Đạt giải trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật, các tạp chí địa phương; các cuộc vận động sáng tác của ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cơ quan báo chí truyền thông của trung ương: 1-3 điểm, kết quả bảo lưu tối đa 5 năm.
+ Có tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật: 1-3 điểm
+ Có tác phẩm đã được xuất bản (thơ, truyện, tiểu thuyết, trường ca, nghiên cứu phê bình, dịch thuật…) được Hội đồng tuyển sinh Trường đánh giá có chất lượng tốt hoặc có triển vọng: 1-3 điểm.
Thí sinh chỉ được lựa chọn 01 ưu tiên cao nhất trong số các đối tượng ưu tiên trên.

7.2. Xét tuyển các đợt
- Thời gian : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hình thức :
+ Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;
+ Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường : www.huc.edu.vn

7.3. Đối với hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy
Trường tổ chức tuyển sinh hệ liên thông theo 02 hình thức: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và thi tuyển sinh riêng.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...
8.1. Tuyển thẳng
Đối tượng tuyển thẳng:
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
b) Người đã trúng tuyển vào trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 03 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;
c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;
d) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật,  đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được xét tuyển thẳng vào học các ngành tương ứng trình độ Đại học.
            Những thí sinh đoạt giải năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 04 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường.
e) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào Đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
            Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT;
g) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;
h) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường Đại học: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học;
i) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;
k) Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ;
l) Thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
            Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng trường quy định.
8.2. Ưu tiên xét tuyển
            Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường
            - Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định, Hiệu trưởng trường xem xét, quyết định cho vào học;
            - Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
            Những thí sinh đoạt giải năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 04 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường.
8.3. Danh mục ngành học được tuyển thẳng và chỉ tiêu
a. Đối tượng (điểm c, d, e điều 2.8.1)

STT

Môn đạt giải

Tên ngành học được tuyển thẳng

1

Ngữ Văn

Văn hoá các dân tộc thiểu số VN, Du lịch, Văn hoá học, Báo chí, Thông tin – Thư viện

2

Lịch Sử

Bảo tàng học

3

Ca, Múa, Nhạc

Quản lý văn hoá

Chỉ tiêu: Không giới hạn
b. Đối tượng (điểm i, k ,l điều 2.8.1)

TT

Ngành học

Chỉ tiêu

1

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

15

2

Bảo tàng học

5

3

Khoa học thư viện

5

4

Kinh doanh xuất bản phẩm

5

 

8.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; thời hạn nộp hồ sơ
            Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2018.
a. Đối tượng (điểm c, d, e điều 2.8.1), Hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);
- Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
-  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
b. Đối tượng (điểm i, k ,l điều 2.8.1), Hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4);
- Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
- Bản photocopy hộ khẩu thường trú.       

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển;
9.1. Xét tuyển đợt 1
            Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT.
9.2. Xét tuyển các đợt bổ sung
            Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường.
9.3. Thi tuyển các môn năng khiếu
            Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu và lệ phí thi: 350.000/hồ sơ.
            Thời hạn thí sinh nộp hồ sư đăng ký dự thi năng khiếu trước ngày 08/06/2018.

Theo TTHN

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH