Phương án tuyển sinh Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN 2022

Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh theo 4 phương thức năm 2022, trong đó trường dành 30% xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2022.

1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định.

– Thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN; Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ GDĐT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trường ĐHVN tổ chức tuyển sinh trong toàn quốc và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022: 30%

3.2. Xét hồ sơ năng lực thí sinh (xét hồ sơ và phỏng vấn): 30%

3.3. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức: 20%

3.4. Xét tuyển theo phương thức khác: 20%

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

– Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (ngành Nhật Bản học xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính chỉ xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh), kết hợp 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

– Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

– Xét tuyển chứng chỉ A-Level

– Xét tuyển chứng chỉ ACT

4. Chỉ tiêtuysinh đại học chính quy năm 2022

STT

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp xét tuyển 3

Tổ hợp xét tuyển 4

Xét theo KQ thi THPT

Theo phương thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cử nhân

7310613

Nhật Bản học

16

39

A01

D01

 

D06

D14

 

D28

D63

 

D78

D81

 

2

Cử nhân

7480204

Khoa học & Kỹ thuật máy tính

24

56

A00

 

A01

 

D07

 

D08

 

3

Kỹ sư

7580201

Kỹ thuật Xây dựng

22

53

A00

 

A01

 

D28

 

 

 

4

Kỹ sư

7620122

Nông nghiệp thông minh & Bền vững

15

35

A00

 

B00

 

D07

 

D08

 

5. Nỡnđbo chlượnđu vàođikinhĐKXT

aNgưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và Trường ĐHVN quy định năm 2022 và điểm ngoại ngữ (Tiếng Anh đối với ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính; Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật đối với ngành Nhật Bản học) không nhân hệ số, đạt từ 4.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10kể cả với thi sinh sử dụng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức năm 2022: Thí sinh dự tuyển phải có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2022 đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên..

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh tham gia đăng ký xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn):

– Thí sinh phải hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký phỏng vấn và nộp đúng thời hạn theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh Trường;

– Quy trình xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn thí sinh thực hiện theo Quy định về công tác xét tuyển và phỏng vấn thí sinh của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật (Phụ lục kèm theo đề án này); Ban Giám khảo bao gồm các giảng viên, chuyên gia uy tín của Việt Nam và Nhật Bản sẽ tham gia xét duyệt, phỏng vấn thí sinh và xác định các trường hợp đạt hay không đạt yêu cầu chuyên môn;

– Các thí sinh đạt yêu cầu chuyên môn sẽ được xem xét trúng tuyển có điều kiện khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

+ Tốt nghiệp kỳ thi THPT năm 2022 theo ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của ĐHQGHN.

+ Có tổng điểm của 03 bài thi/ môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Toán và Ngữ văn và Ngoại ngữ đạt 18 điểm trở lên (Điểm ngoại ngữ không nhân hệ số, và đạt từ 4.0 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành);

+ Hoàn thiện thủ tục và nhập học theo Quy định của Hội đồng tuyển sinh Trường.

d. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2022 của ĐHQGHN.

e. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: JLPT từ N3 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (xem chi tiết Phụ lục 4) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Văn).

f. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level: thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành học mà thí sinh đăng ký xét tuyển đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

g. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả ký thi SAT là 1100/1600 (chứng chỉ còn hạn  sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

h. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing): thí sinh phải đạt điểm từ 22/36.

6. Cáthônticầthiết

– Mã số trường: VJU

– Mã số ngành:

+ Nhật Bản học – 7310613

+ Khoa học và Kỹ thuật máy tính – 7480204

+ Kỹ thuật Xây dựng: 7580201

+ Nông nghiệp Thông minh & Bền vững: 7620122

– Tổ hợp xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

+ Đối với ngành Nhật Bản học: A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh), D06 (Văn, Toán, Nhật), D14 (Văn, Sử, Anh), D63 (Văn, Sử, Nhật), D78 (Văn, KHXH, Anh) và D81 (Văn, KHXH, Nhật).

+ Đối với ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D08 (Toán, Sinh, Anh).

+ Đối với ngành Kỹ thuật Xây dựng: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Văn, KHXH, Anh)

+ Đối với ngành Nông nghiệp Thông minh & Bền vững: A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D08 (Toán, Sinh, Anh).

7. Tổ chức tuyển sinh

a. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo kế hoạch và văn bản hướng dẫn của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b. Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức: Theo kế hoạch và văn bản hướng dẫn của ĐHQGHN;

c. Công tác tuyển sinh theo phương thức xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn) của Trường được thực hiện theo trình tự như sau:

+ Thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự thi theo yêu cầu;

+ Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký phỏng vấn trực tiếp (Thí sinh đến tại cơ sở đào tạo của Trường để tham gia phỏng vấn trực tiếp với Ban Giám khảo) hoặc phỏng vấn online (Thí sinh do điều kiện địa lý không thể đến phỏng vấn trực tiếp tại Trường có thể đề xuất Hội đồng tuyển sinh cho phép phỏng vấn online thông qua kết nối Internet). Cụ thể các đợt xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn như sau:

+ Lịch phỏng vấn chương trình đào tạo ngành Nhật Bản học

STT

Nội dung

Thời gian

Đợt 1

 

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 25/04/2022

2

Phỏng vấn

Ngày 07/05/2022

Đợt 2

 (Dự kiến)

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 06/06/2022

2

Phỏng vấn

Ngày 11-12/06/2022

 

   

Đợt dự phòng

1

Dự kiến tổ chức

Tháng 8/2022

+ Lịch phỏng vấn chương trình đào tạo ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính

STT

Nội dung

Thời gian

Đợt 1

 

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 25/04/2022

2

Phỏng vấn

Ngày 07/05/2022

Đợt 2

 

 

1

Hạn nộp hồ sơ

Ngày 06/06/2022

2

Phỏng vấn

Ngày 11-12/06/2022

 

 

 

Đợt dự phòng

 

 

1

Dự kiến tổ chức

Tháng 8/2022

d. Xét tuyển sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:

– Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: JLPT từ N3 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (Phụ lục 4) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Văn).

Lưu ý:

– Các chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ thời điểm dự thi tới thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 31/03/2022 đến trước 24/06/2022.

– Công bố kết quả: Trước ngày 01/07/2022.

* Chi tiết xem tại hướng dẫn xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức; sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level; sử dụng kết quả trong các kỳ thi chuẩn hóa SAT, ACT trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN.

e. Xét tuyển theo phương thức khác:

– Xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm khảo thí Đại học Cambridge (Anh) có tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành học mà thí sinh đăng ký xét tuyển đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

– Xét tuyển thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);

– Xét tuyển thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36;

Lưu ý:

– Các chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ thời điểm dự thi tới thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 31/03/2022 đến trước 24/06/2022.

– Công bố kết quả: Trước ngày 01/07/2022.

* Chi tiết xem tại hướng dẫn xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức; sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level; sử dụng kết quả trong các kỳ thi chuẩn hóa SAT, ACT trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH