Phương án tuyển sinh Đại học xây dựng miền Tây 2018

Trường đại học xây dựng miền Tây tuyển 1250 chỉ tiêu năm 2018, trong đó hệ ĐH là 750 chỉ tiêu cụ thể như sau:

Mã trường: MTU

2.1. Đối tượng tuyển sinh

Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh Cao đẳng, TS Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

Đối với hệ Đại học chính quy tập trung: Học sinh tốt nghiệp THPT trên phạm vi cả nước. (Thí sinh thi bổ sung môn năng khiếu đối với ngành có xét môn Vẽ mỹ thuật).

Đối với hệ Đại học chính quy, loại hình liên thông: Sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng.

2.2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh

Trường ĐHXD Miền Tây tuyển sinh bằng các phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ)

- Phương thức 3: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành có tổ hợp xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật

Ngành và tổ hợp môn xét tuyển của các phương thức như sau:

TT

Ngành

ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

Kiến trúc

7580101

Toán - Vật lí - Vẽ Mỹ thuật

Toán - Ngữ văn - Vẽ Mỹ thuật

Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật

Toán – Hóa học - Vẽ Mỹ thuật

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

7580105

3

Quản lý Xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)

7580302

Toán - Vật lí - Vẽ Mỹ thuật

Toán - Ngữ văn - Vẽ Mỹ thuật

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

4

Kỹ thuật Xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng DD&CN)

7580201

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh  

Toán - Hóa học - Sinh học

Ngữ văn -Toán - Tiếng Anh  

5

Kỹ thuật xây dựng  Công trình   Giao thông

(Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường)

7580205

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

7

Kỹ thuật Môi trường

7520320

8

Kế toán

7340301

Toán - Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh  

Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh  

Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí

  Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật) do Trường ĐHXD Miền Tây tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của Hội đồng tuyển sinh các trường khác cấp để xét tuyển.

             Điều kiện xét tuyển Điểm môn thi Vẽ Mỹ thuật phải ≥ 5,0 điểm.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Trình độ

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Đại học

1

Kiến trúc

7580101

80

2

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

30

3

Quản lý Xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)

7580302

50

4

Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng DD&CN)

7580201

350

5

Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông

(Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường)

7580205

50

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

50

7

Kỹ thuật Môi trường

7520320

50

8

Kế toán

7340301

90

Tổng

 

750

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

2.5.1. Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

a. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 70% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu là ≥ 13,0 điểm.

- Điều kiện nhận hồ sơ:

+ Đã tốt nghiệp THPT;

+Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu là ≥ 13,0 điểm;

+ Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

c. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

2.5.2. Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

a. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ:

+ Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

+ Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết (ĐTK) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12. Mỗi môn phải ≥ 6,0 điểm.

c. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT

Hoặc: Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm UT

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

2.5.3. Phương thức 3: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý xây dựng-đô thị

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm của môn Vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) là ≥ 13,0 điểm;

- Điểm của từng môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

- Điểm môn Vẽ mỹ thuật ≥ 5,0 điểm.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT (học bạ)

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

- Điểm của từng môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển ≥ 6,0 điểm.

- Điểm môn Vẽ mỹ thuật ≥ 5,0 điểm.

 (Điểm 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12).

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ Mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

Mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

2.6.1. Thông tin chung về Trường

           - Tên trường:   Đại học Xây dựng Miền Tây

           - Địa chỉ:         20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

           - Mã trường:    MTU

           - Điện thoại:     (0270) 3825903 ;  3839768 ;   Fax: (0270) 3827457.

           -Website:   www.mtu.edu.vn     ;    www.online.mtu.edu.vn

                            www.thuvien.mtu.edu.vn

Tổ hợp các môn để xét tuyển:

TT

Ngành

ngành

Môn xét tuyển

Môn thi bổ

sung

1

Kiến trúc

7580101

Toán - Vật lí

Toán - Ngữ văn

Toán - Tiếng Anh

Toán – Hóa học

Vẽ Mỹ thuật

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

7580105

Toán -Vật lí

Toán - Ngữ văn

Toán - Tiếng Anh

Toán – Hóa học

Vẽ Mỹ thuật

3

Quản lý Xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)

7580302

Toán -Vật lí

Toán - Ngữ văn

Vẽ Mỹ thuật

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

Không thi môn bổ sung

4

Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành DD&CN )

7580201

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh   Toán - Hóa học - Sinh học

Ngữ văn -Toán - Tiếng Anh

Không thi môn bổ sung

5

Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường)

7580205

Toán -Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh   Toán - Hóa học - Sinh học

Ngữ văn -Toán - Tiếng Anh

 

Không thi môn bổ sung

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

7

Kỹ thuật Môi trường

7520320

8

Kế toán

7340301

Toán - Vật lí - Hóa học

Toán - Vật lí - Tiếng Anh  

Ngữ văn - Địa lí -Tiếng Anh   

Ngữ văn- Lịch sử- Địa lí

Không thi môn bổ sung

           

2.6.2. Tổ hợp xét tuyển năm 2018

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xét tuyển theo các tổ hợp gồm các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, xét tuyển từ học bạ THPT, kết hợp với các môn thi năng khiếu do Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của Hội đồng tuyển sinh các trường khác cấp để xét tuyển.

Trường ĐHXD Miền Tây xét tuyển ứng với 08 ngành đào tạo Đại học.

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

 

1

 

 

Kiến trúc

 

 

7580102

 

Toán - Vật lí -  Vẽ Mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật

V02

Toán - Hóa học - Vẽ Mỹ thuật

V03

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

7580105

Toán - Vật lí -  Vẽ Mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán - Tiếng Anh - Vẽ Mỹ thuật

V02

Toán - Hóa học - Vẽ Mỹ thuật

V03

3

Quản lý Xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)

7580302

Toán - Vật lí -  Vẽ Mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

4

Kỹ thuật Xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng DD&CN)

7580201

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán -  Tiếng Anh

D01

5

Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông

(Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường)

7580205

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán -  Tiếng Anh

D01

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán -  Tiếng Anh

D01

7

 

Kỹ thuật Môi trường

 

7520320

 

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán -  Tiếng Anh

D01

8

Kế toán

7340301

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh

D15

Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí

C00

 

2.6.3. Quy định trong xét tuyển, quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

- Chỉ những thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định và đủ điều kiện tham gia tuyển sinh được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học mới được xét tuyển;

- Điểm các môn thi đều không nhân hệ số;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực;

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Mỗi nguyện vọng thí sinh chỉ có thể chọn 1 tổ hợp điểm xét tuyển;

- Điểm trúng tuyển vào mỗi ngành sẽ được xét theo nguyên tắc lấy từ thí sinh có tổng điểm 3 môn lớn nhất trở xuống không phân biệt nguyện vọng, tổ hợp xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh);

Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không được xét tuyển nguyện vọng tiếp theo;

- Điểm của thí sinh có giá trị như nhau khi xét tuyển các nguyện vọng. Không hạn chế số nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành nào thì sử dụng tổ hợp môn xét tuyển tương ứng của ngành đó;

- Đối với các ngành năng khiếu: xét tuyển thí sinh có điểm môn năng khiếu do trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức thi. Nếu còn chỉ tiêu sẽ xét kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật) do các cơ sở giáo dục khác trên toàn quốc tổ chức;

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách:

+ Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu có tổng điểm 3 môn ngang nhau (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh), bằng điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng tuyển người có điểm môn năng khiếu cao hơn;

+ Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành không sử dụng kết quả thi môn năng khiếu có tổng điểm 3 môn ngang nhau (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh), bằng điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng tuyển người có điểm môn Toán cao hơn;

+ Nếu sau khi xét các điều kiện phụ đã nêu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn;

Lưu ý:  Thí sinh cần lựa chọn thứ tự các nguyện vọng xét tuyển, phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

- Đối với mỗi thí sinh, xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Trong đợt 1, đối với các trường, ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung.

2.7. Tổ chức tuyển sinh

2.7.1. Tổ chức thi môn bổ sung năng khiếu năm 2018

Trong kỳ tuyển sinh ĐH, hệ chính quy năm 2018, đối với các ngành năng khiếu, trường Đại học Xây dựng Miền Tây xét tuyển tổ hợp điểm 3 môn gồm điểm 2 môn của kỳ thi THPT Quốc gia hoặc điểm học bạ THPT (điểm từ 6,0 trở lên) kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu của kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường tổ chức.

a. Môn năng khiếu dùng để xét tuyển

TT

Tên ngành

Mã ngành

tuyển sinh

Môn năng khiếu dùng để xét tuyển

1

Kiến trúc

7580102

Vẽ Mỹ thuật

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

7580105

3

Quản lý Xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)

7580302

 

b. Đăng ký dự thi môn năng khiếu

- Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 12/6/2018, thi tuyển ngày 05, 06/7/2018;

- Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 05, 06 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;

- Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường ĐHXD Miền Tây hoặc từ điểm thi, sơ tuyển ở các trường đại học khác;

- Địa điểm thi tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

- Môn Vẽ mỹ thuật: Vẽ đầu tượng.

c. Cách thức nộp hồ sơ

Cách thức

nộp hồ sơ

Theo 1 trong 2 cách:

*Nộp trực tiếp tại phòng Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học  Xây dựng Miền Tây, địa chỉ số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

*Qua Bưu điện chuyển phát nhanh (theo địa chỉ trên)

Hồ sơ đăng ký

  1. Phiếu đăng ký: theo Mẫu của trường, tải tại website: www.mtu.edu.vn
  2. Hai tấm hình 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau mỗi tấm hình)
  3.  Phong bì dán tem, ghi chính xác địa chỉ người nhận (đối với thí sinh không đăng ký nhận Giấy báo dự thi trực tiếp tại trường)

 

2.7.2. Tổ chức xét tuyển

*Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

- Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT qua mạng tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

- Đăng ký tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây: thí sinh trực tiếp đăng ký trên máy tính với sự hướng dẫn, tư vấn của cán bộ tư vấn tuyển sinh.

*Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả học THPT (học bạ)

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 26/03/2018

- Đăng ký hồ sơ trực tiếp tại trường (theo mẫu trên Website của trường)

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh. Hồ sơ gồm:

     1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường; (Tải từ Website của trường)

     2) Bản sao học bạ THPT(có chứng thực)

     3) Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (Có thể nộp bổ sung sau khi trúng tuyển);

     4) Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có, có chứng thực);

     5) 02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của học sinh;

     6) 02 ảnh màu 4x6 (Trong thời hạn 6 tháng, ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh);

2.7.3. Thời gian công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7.4. Xác nhận nhập học

Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường Đại học Xây dựng Miền Tây cần xác nhận nhập học bằng cách thực hiện:

- Nộp (bản chính) Phiếu điểm THPT Quốc gia. Đối với thí sinh trúng tuyển các ngành năng khiếu cần nộp Phiếu điểm THPT Quốc gia (bản chính) và Phiếu điểm môn năng khiếu (bản chính);

- Hình thức nộp các Phiếu điểm:

+ Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, địa chỉ 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. (thời gian theo quy định);

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện đến trường Đại học Xây dựng Miền Tây; địa chỉ 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. (thời gian theo quy định)


Ghi chú:

- Thí sinh không xác nhận nhập học hoặc không thực hiện đúng các quy định trên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển của Trường Đại Xây dựng Miền Tây.

- Khi nộp phiếu điểm (bản chính) xác nhận nhập học thí sinh phải nộp kèm 01 bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận để Trường gửi giấy báo trúng tuyển nhập học (thí sinh không nộp bì thư sẽ mặc định là nhận giấy báo trúng tuyển tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây).

2.7.5. Thời gian nhập học: Dự kiến bắt đầu từ  ngày 27/08/2018.

2.8. Chính sách ưu tiên

 Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành. Hội đồng tuyển sinh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2018 với tiêu chí cụ thể như sau:  

2.8.1. Tổ chức tuyển thẳng

       *Các đối tượng là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học:

- Được xét tuyển thẳng vào một trong các ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường, Kế toán;

- Được xét tuyển thẳng vào một trong các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị nếu có điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do trường tổ chức đạt từ 5,0 trở lên;

- Đối với người đã trúng tuyển vào các ngành của trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ;

- Được xem xét nhận vào học chính thức đối với ngành trước đây đã trúng tuyển nếu việc học tập bị gián đoạn dưới 3 năm;

- Được xem xét giới thiệu ôn tập 1 năm học tại trường dự bị trước khi vào học chính thức đối với ngành trước đây đã trúng tuyển nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên;

- Các thí sinh này đều phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu.

       *Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học. Nếu có nguyện vọng học các ngành năng khiếu, thí sinh phải thi bổ sung môn năng khiếu theo quy định và phải đạt từ 5,0 trở lên;

       * Đối với thí sinh là người nước ngoài: Hiệu trưởng xem xét, quyết định xét tuyển thẳng căn cứ kết quả học tập trung học của thí sinh, kết quả kiểm tra tiếng Việt, kết quả kiểm tra môn năng khiếu (nếu thí sinh muốn học các ngành năng khiếu);

2.8.2. Ưu tiên xét tuyển

*Thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường, Kế toán nếu:

- Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học;

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học;

- Là thành viên trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế có nội dung gần với một trong các ngành Kỹ thuật;

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia có nội dung gần với một trong các ngành Kỹ thuật;

Các thí sinh này phải hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia và đạt ngưỡng chất lượng đầu vào năm 2018 theo quy định.

*Thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Quản lý Đô thị nếu:

- Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế một trong các môn Toán, Vật lý;

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia một trong các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn;

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia có nội dung gần với một trong các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Quản lý Đô thị;

- Là thành viên trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế có nội dung gần với một trong các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Quản lý Đô thị;

Các thí sinh này phải hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, đạt ngưỡng chất lượng đầu vào năm 2018 theo quy định và có điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do trường tổ chức hoặc thi ở các trường khác đạt từ 5,0 trở lên.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

          Miễn phí lệ phí xét tuyển và thi tuyển

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

- Học phí và lộ trình tăng học phí: theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

- Học phí năm học 2018-2019 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:

Học phí ĐH: 8.700.000 đ/năm (Học kỳ: 4.350.000 đ/học kỳ; 290.000 đ/Tín chỉ).

- Ngoài học phí trên sinh viên cần nộp thêm Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thân thể, ... theo Quy định chung của Nhà nước.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học xây dựng miền Tây 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH