Phương án tuyển sinh ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên 2022

Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên công bố thông tin tuyển sinh năm 2022 với tổng 1800 chỉ tiêu.

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông;

- Xét tuyển thẳng;

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐH THÁI NGUYÊN CÁC NĂM GẦN ĐÂY

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Phuong an tuyen sinh DH Kinh te va quan tri kinh doanh - DH Thai Nguyen 2022

Phuong an tuyen sinh DH Kinh te va quan tri kinh doanh - DH Thai Nguyen 2022

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công khai sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên

đối tượng, khu vực theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

b) Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi ĐGNL năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80 điểm trở lên

- Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30 được xác định như sau: ĐXT = Điểm ĐGNL* 30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có)

c) Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Công thức tính: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

d) Xét tuyển thẳng:

- Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc xét tuyển thẳng thí sinh học tại các Trường THPT có kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt học lực giỏi.

e) Điều kiện chung:

- Thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời gian quy định bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường theo hình thức nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh. Nếu quá thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Hội đồng tuyển sinh được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã trường: DTE.

- Các thông tin về mã ngành, tổ hợp xét tuyển căn cứ vào phần b, mục 1.4 của Đề án tuyển sinh.

- Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

- Không áp dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

*Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển online và trực tiếp từ ngày 01/4/2022.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển dự kiến như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022: Trước ngày 12/7/2022.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022: Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo (Kết quả được công bố trên website của Nhà trường)

*Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội thời gian xét tuyển và công bố kết quả sẽ công bố trên website của Trường.

* Thời gian xét tuyển các đợt tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể trên website http://tueba.edu.vn - http://tuyensinh.tueba.edu.vn.

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

* Theo kết quả học tập THPT hoặc tuyển thẳng theo kết quả xếp loại học lực:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh tải mẫu tại: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/phieu-dang-ky).

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

- Bản sao học bạ Trung học phổ thông.

* Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

- Thí sinh đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội:

- Thí sinh nộp kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội về trường theo thời gian công bố trên website của Trường.

c) Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

- Đợt 1: Thí sinh đã đăng ký xét tuyển đợt 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT theo quy định.

- Các đợt bổ sung: Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường và số lượng thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học. Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ thông báo cụ thể chỉ tiêu xét tuyển, thời gian xét tuyển tại website: http://tueba.edu.vn hoặc http://tuyensinh.tueba.edu.vn.

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo theo kết quả học tập THPT và kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội

- Thí sinh đăng ký online tại địa chỉ website: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/tuyen-sinh-truc-tuyen_và làm theo hướng dẫn.

- Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Phòng 110, Tầng 1, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Theo TTHN

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!