Phương án tuyển sinh ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 2018

Trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh năm 2018: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Mã trường: TDH

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương (hình thức giáo dục thường xuyên). Thí sinh có sức khoẻ tốt, chiều cao nam từ 1,62m, nữ từ 1,52m trở lên.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên Toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: - Phương thức 1 : Xét tổng điểm hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) của kết quả thi THPT Quốc gia và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 2 : Xét tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 THPT (hoặc tương đương) hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 3 : Điểm xét tuyển là Tổng điểm ba môn Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) của kết quả thi tuyển sinh tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Đối với cả ba phương thức trên, thí sinh đều phải thi Năng khiếu TDTT (đánh giá năng lực thể chất): Bật xa tại chỗ (tính bằng cm); Chạy 100m (hoặc Chạy Nhanh khéo) (tính bằng giây). Chiều cao nam từ 1m62, nữ từ 1m52 trở lên.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Giáo dục Thể chất 7140206 30 240 T00 NK1 T03 NK1
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Thí sinh có sức khoẻ tốt; Thí sinh nam cao từ 1,62m, nữ cao từ 1,52m trở lên.

- Phương thức 1 : Điểm xét tuyển là Tổng điểm hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) của kết quả thi THPT Quốc gia và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điểm hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm thi môn Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2) đạt 12,0 trở lên.

- Phương thức 2 : Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 THPT (hoặc tương đương) hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Yêu cầu học lực lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên. Trong đó tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) đạt 11,5 trở lên. Điểm thi môn Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2) đạt 12,0 trở lên.

- Phương thức 3 : Điểm xét tuyển là Tổng điểm ba môn Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) của kết quả thi tuyển sinh tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Tổng điểm thi hai môn Toán, Sinh học phải đạt 12,0 trở lên, trong đó môn Toán đạt 5,0 trở lên. Điểm thi môn Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2) đạt 12,0 trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Tên trường : Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

- Mã số trường : TDH

- Tên ngành : Giáo dục thể chất

- Mã ngành : 7140206

* Tổ hợp xét tuyển :

- Phương thức 1 : Điểm xét tuyển là Tổng điểm hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) của kết quả thi THPT Quốc gia và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Tổ hợp 3 môn (T00) : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT; hoặc Tổ hợp 3 môn (T03) : Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT.

- Phương thức 2 : Điểm xét tuyển là Tổng điểm hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) cả năm lớp 12 THPT (hoặc tương đương) và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Tổ hợp 3 môn (T00) : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT; hoặc Tổ hợp 3 môn (T03) : Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT.

- Phương thức 3 : Điểm xét tuyển là Tổng điểm ba môn Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) của kết quả thi tuyển sinh tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Tổ hợp 3 môn (T00) : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT.

* Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
2.7.1. Thời gian :

- Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển Năng khiếu TDTT (gửi qua Bưu điện hoặc nộp tại Phòng Đào tạo trước khi thi 5 ngày) : từ ngày 20/4 – đến 05/9/2018. Tháng 4-5/2018, đánh giá năng lực thể chất tại một số địa phương.

- Có mặt để làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT : Đợt 1 : từ 8h00 sáng ngày 12/7/2018. Đợt 2 : từ 8h00 sáng ngày 12/8/2018. Đợt 3 : từ 8h00 sáng ngày 12/9/2018

- Thi tuyển Năng khiếu TDTT : tại Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. Đợt 1 : vào các ngày 12-13/7/2018. Đợt 2 : vào các ngày 12-13/8/2018. Đợt 3 : vào các ngày 12-13/9/2018

- Xét tuyển : Đợt 1 từ ngày 20-25/7/2018; Đợt 2 từ ngày 20-25/8/2018; Đợt 3 từ ngày 20-25/9/2018.

* Thi tuyển Toán, Sinh học theo Phương thức 3 tại Trường tại Trường ĐHSP TDTT: Sẽ công bố ngày cụ thể (dự kiến vào Đợt 3, vào các ngày 12-13/9/2018).

- Công bố kết quả xét tuyển trong vòng 05 ngày sau khi xét tuyển. Triệu tập thí sinh trúng tuyển : các đợt từ ngày 25/8/2018 đến ngày 30/9/2018.

* Ghi chú : Những thí sinh chưa có Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) phải nộp bổ sung sau; Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp hồ sơ trước hay nộp hồ sơ sau trong cùng một đợt xét tuyển.

2.7.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển / thi tuyển :

a) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển / thi tuyển : Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi qua Bưu điện hoặc nộp tại Phòng Đào tạo nhà trường. Hồ sơ có thể nộp qua Đơn vị, cá nhân được nhà trường ủy quyền.

b) Hồ sơ đăng ký dự tuyển :

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu trên Website : www.dhsptdtthanoi.edu.vn).

- Bản sao công chứng Học bạ THPT (hoặc tương đương).

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) với thí sinh tốt nghiệp trước 2018. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp 2018. Các giấy tờ này nộp trước ngày 30/8/2018.

- 4 ảnh chân dung cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Lệ phí xét tuyển và thi năng khiếu : 330.000 đ.

2.7.3. Các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển :

Thí sinh phải có đủ các điều kiện sau để được xét trúng tuyển : Thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương (hình thức giáo dục thường xuyên). Thí sinh có sức khoẻ tốt. Đo chiều cao : nam từ 1,62m, nữ từ 1,52m trở lên.

- Thí sinh có tham dự thi tuyển Năng khiếu TDTT vào hệ đại học chính quy của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Điểm thi môn Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2) đạt 12,0 trở lên.

- Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia, thì điểm hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

- Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT, thì học lực lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên. Trong đó tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) đạt 11,5 trở lên.

- Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi ba môn Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, thì tổng điểm thi hai môn Toán, Sinh học phải đạt 12,0 trở lên, trong đó môn Toán đạt 5,0 trở lên.

2.7.4. Tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển đối ngành đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất :

- Phương thức 1 : Xét tổng (M1 + M2 + M3). Tổ hợp T00 : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT; hoặc Tổ hợp T03 : Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT. M1 = Điểm môn Toán (hoặc Ngữ văn); M2 = Điểm môn Sinh học của kết quả thi THPT Quốc gia. M3 = Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2).

- Phương thức 2 : Xét tổng (M1 + M2 + M3). Tổ hợp T00 : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT; hoặc Tổ hợp T03 : Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT. M1 = Điểm trung bình môn Toán (hoặc Ngữ văn); M2 = Điểm trung bình môn Sinh học cả lớp 12. M3 = Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2).

- Phương thức 3 : Xét tổng (M1 + M2 + M3). Tổ hợp T00 : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT. M1 = Điểm thi môn Toán; M2 = Điểm thi môn Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. M3 = Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT (đã tính hệ số 2).

* Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

* Nội dung thi Năng khiếu TDTT như sau : Kiểm tra thể hình đáp ứng : Thí sinh có sức khoẻ tốt; Đo chiều cao : nam từ 1,62m, nữ từ 1,52m trở lên (có Barem kiểm tra riêng). Bật xa tại chỗ 3 lần (bật xa trên hố cát), thành tích tính bằng centimet, lấy thành tích cao nhất, chấm điểm theo Barem, thang điểm 10. Chạy 100m hoặc Chạy nhanh khéo, thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo Barem, thang điểm 10.

+ Điểm thi tuyển Năng khiếu TDTT được tính như sau : M3 = Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm Chạy 100m; hoặc M3 = Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm Chạy nhanh khéo.

* Điểm xét tuyển : ĐXT = M1 + M2 +M3 + ĐƯT. Trong đó : ĐƯT = Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm ưu tiên khu vực. Ưu tiên gồm : ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển được tính đến hai chữ số thập phân.

2.8. Chính sách ưu tiên:
2.8.1. Xét tuyển thẳng :

* Đối tượng được tuyển thẳng : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD), Giải vô địch Châu Á, Cúp Châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á.

* Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng : Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Giấy chứng nhận huy chương hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu; Công văn của cơ quan quản lý vận động viên giới thiệu VĐV đi học; hoặc Đơn xin đi học của vận động viên (được cơ quan quản lý cho phép); Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) nếu tốt nghiệp trước năm 2018. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018 (nộp bổ sung trước ngày 30/8/2018); Bản sao công chứng Giấy Khai sinh; Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 (mới chụp trong 6 tháng) và hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có, để xét học bổng trong quá trình học). Lệ phí đăng ký hồ sơ và xét tuyển: 30.000 đ.

2.8.2. Ưu tiên xét tuyển :

* Đối tượng được ưu tiên xét tuyển : Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào : Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống; hoặc Thí sinh có học lực lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên. Trong đó tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh học) đạt 11,5 trở lên.

+ Thí sinh đoạt Huy chương Vàng tại các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm hoặc được Tổng cục Thể dục Thể thao có quyết định công nhận là Kiện tướng quốc gia (gọi là Đối tượng A : được hưởng 20 điểm Năng khiếu TDTT, đã tính hệ số 2); hoặc

+ Thí sinh đoạt Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm hoặc được Tổng cục Thể dục Thể thao có quyết định công nhận là Vận động viên cấp 1 quốc gia (gọi là Đối tượng B : được hưởng 18 điểm Năng khiếu TDTT, đã tính hệ số 2)

* Hồ sơ ưu tiên xét tuyển : Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quyết định công nhận đẳng cấp Kiện tướng quốc gia hoặc Giấy chứng nhận Huy chương Vàng của các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia (đối với Đối tượng A); Quyết định công nhận đẳng cấp Vận động viên cấp 1 hoặc Giấy chứng nhận Huy chương Bạc, Đồng tại các giải vô địch thể thao hạng nhất quốc gia (đối với Đối tượng B); Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) nếu tốt nghiệp trước năm 2018. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp 2018 (nộp bổ sung trước ngày 30/8/2018); Bản sao công chứng Học bạ THPT (hoặc tương đương) nếu tốt nghiệp trước năm 2018 (nếu tốt nghiệp 2018, nộp bổ sung trước ngày 30/8/2018); Bản sao công chứng Giấy Khai sinh; Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 (mới chụp trong 6 tháng) và hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận; Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia (nếu tham dự kỳ thi); Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nếu tham dự kỳ thi, nộp bổ sung trước ngày 30/8/2018); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); Lệ phí đăng ký hồ sơ xét tuyển : 30.000 đ.

2.8.3. Điều khoản bổ sung :

+ Thời gian thí sinh được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh năng khiếu TDTT của Trường. Các thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên phải kiểm tra thể hình theo quy định của nhà trường (đăng ký học ngành Giáo dục thể chất). Các thí sinh Đối tượng B nêu trên có thể đăng ký thi tuyển năng khiếu TDTT để có điểm cao hơn. Các thí sinh hưởng chế độ xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo của nhà trường. Nếu thí sinh nộp qua đường bưu điện cần thông báo cho Phòng Đào tạo bằng văn bản hoặc qua điện thoại : (04)33.866.899; hoặc qua Fax: (04)33.866.598 để Hội đồng tuyển sinh nhà trường nắm được thông tin.

+ Sinh viên hệ chính quy không phải đóng học phí, có đủ chỗ ở trong Ký túc xá. Chính sách ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí xét tuyển và thi năng khiếu TDTT : 330.000 đ.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy : Không có.

Hiện nay sinh viên chính quy ngành đào tạo giáo viên không phải đóng học phí.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
- Nhà trường tổ chức hướng dẫn ôn luyện nội dung Năng khiếu TDTT và bố trí nơi ở Ký túc xá miễn phí cho thí sinh, phụ huynh trong thời gian ôn luyện và dự thi tại trường.

- Sinh viên không phải đóng học phí trong quá trình đào tạo. Nhà trường có đủ chỗ ở trong Ký túc xá. Hết học kỳ I, căn cứ kết quả học tập, sinh viên được xét cấp học bổng. Sinh viên diện chính sách được cấp học bổng, tiền trợ cấp xã hội.

- Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có đủ năng lực giảng dạy tại trường phổ thông các cấp, các trường cao đẳng, đại học và trung cấp chuyên nghiệp, làm việc được tại các Sở Văn hóa-Thể thao, các Trung tâm TDTT, các Trung tâm và Câu lạc bộ Thể hình, các Trung tâm Phục hồi chức năng và Chăm sóc sức khỏe, Yoga, GYM, Boxing, công ty Tổ chức sự kiện... và được phép dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Giáo dục học tại trường.

* Mọi chi tiết liên hệ :

Phòng Đào tạo: (024)33.866.899, TS. Phùng Xuân Dũng : 0966.006.768, Chuyên viên Lê Quốc Trung : 0973.954.445

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH