Phương án tuyển sinh ĐH Tài chính Marketing 2017

ĐH Tài chính Marketing vừa công bố phương án tuyển sinh 2017 theo đó trường sẽ xét thêm tổ hợp mới.

Đại học Tài chính - Marketing

Ký hiệu: DMS

1. Đối tượng tuyển sinh: 

- Tuyển thẳng: Những thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại các Điểm a, b, c, e, g, h Khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

- Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng.

- Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất năm 2015, 2016 trên toàn quốc (theo Phụ lục 3 và Phụ lục 4 của Đề án).

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: Những thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: 

3.1. Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a. Chỉ tiêu: không hạn chế (trong chỉ tiêu chung của Trường).

b. Thủ tục đăng ký: theo quy định và kế hoạch tuyển sinh chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Nguyên tắc xét tuyển:

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần.

- Học sinh đạt giải những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường đều được đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Trường.

3.2. Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a. Thủ tục đăng ký xét tuyển, điều kiện và thời gian xét tuyển: theo quy định và kế hoạch tuyển sinh chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Nguyên tắc xét tuyển :

- Học sinh đạt giải những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường đều được đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường. Không hạn chế chỉ tiêu tuyển.

- Học sinh đạt giải những môn không thuộc tổ hợp xét tuyển thì: Ưu tiên cộng điểm thưởng vào điểm thi THPT Quốc gia của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được, theo đó giải Nhất được ưu tiên cộng thêm 4 điểm, giải Nhì ưu tiên cộng 3 điểm, giải Ba ưu tiên cộng 2 điểm và giải Khuyến khích ưu tiên cộng 1 điểm. Nhà trường ưu tiên cộng điểm cho các thí sinh xét ưu tiên xét tuyển trước khi xây dựng phương án điểm, sau đó xét tuyển những thí sinh diện này như những thí sinh đăng ký xét tuyển khác (diện đăng ký xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia). Chỉ tiêu nằm trong chỉ tiêu chung của Trường.

3.3. Xét tuyển thẳng học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất năm 2015, 2016 trên toàn quốc.

a. Chỉ tiêu: tối đa 25% (trong chỉ tiêu chung của Trường).

b. Điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT năm 2017;

- Có ít nhất 1 năm đạt danh hiệu học sinh Giỏi và các năm còn lại đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến trong 3 năm học THPT; hoặc là thành viên đội tuyển của Trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh Giỏi Quốc gia.

- Điểm trung bình chung của các môn học của 3 năm học THPT trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6,0.

Học sinh được đăng ký xét tuyển vào một ngành cụ thể của Trường.

c. Nguyên tắc xét tuyển :

- Trường xét tuyển lần lượt theo thứ tự số năm học đạt danh hiệu học sinh Giỏi từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

- Trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sử dụng xét tiêu chí phụ là điểm xét tuyển bằng điểm trung bình chung của các môn học của năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 
Cách tính điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển: 
ĐXT = [(ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3)/3] + ĐƯT (nếu có)
(Trong đó, ĐXT : Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT : Điểm ưu tiên).

3.4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

a. Chỉ tiêu: số chỉ tiêu còn lại sau đã trừ đi số trúng tuyển theo phương thức tại mục 2.3.1, 2.3.2 và 2.3.3.

b. Điều kiện xét tuyển: có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

c. Điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

c.1. Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên

Trong đó:

- Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25. Điểm bài thi Khoa học Tự nhiên là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm bài thi tiếng Anh thuộc tổ hợp D01 được nhân hệ số 2;

- Điểm ưu tiên: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm ưu tiên được tính: DTT = (4 x DQc)/3 (trong đó: DTT là điểm ưu tiên thực tế, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; DQc là điểm ưu tiên xác định theo Quy chế tuyển sinh).

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi bảo lưu để tuyển sinh.

c.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu của ngành theo các tổ hợp xét tuyển. Đối với các tổ hợp xét tuyển tương ứng với các khối thi truyền thống, điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển truyền thống của ngành.

- Trong cùng ngành, các nguyện vọng xét tuyển vào trường của thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đăng ký (trừ khi phải xét đến tiêu chí xét tuyển phụ).

- Tiêu chí xét tuyển phụ: Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh của ngành, Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ sau: xét ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của bài thi/môn thi chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cụ thể:

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: bài thi tiếng Anh.

+ Các ngành còn lại: bài thi Toán.

Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký cao hơn.

- Thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển nhiều nguyện vọng thì chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào Trường trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).

Thủ tục đăng ký xét tuyển, lệ phí xét tuyển và lịch trình xét tuyển: thực hiện theo quy định và kế hoạch tuyển sinh chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 52220201 Ngôn ngữ Anh 116 4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh            
2 52340101 Quản trị kinh doanh 383 17 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
3 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 102 8 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
4 52340107 Quản trị khách sạn 152 9 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
5 52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 109 4 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
6 52340115 Marketing 387 39 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
7 52340116 Bất động sản 48 2 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
8 52340120 Kinh doanh quốc tế 282 38 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
9 52340201 Tài chính – Ngân hàng 537 23 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
10 52340301 Kế toán 182 18 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
11 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 37 3 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán

Theo Thethaohangngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh ĐH Tài chính Marketing 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH