Phương án tuyển sinh Học viện Tòa Án 2018

Học viện Tòa án tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, với 2 hình thức: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT.

1.   Đổi tượng và ngành tụyển sinh

1.1.  Đối tượng tuyến sinh

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại tiểu mục 2.5 mục 2 của Đề án này.

1.2.  Ngành và mã ngành tuyển sinh

Ngành tuyển sinh: Luật

Mã ngành tuyển sinh: 7380101

1.2.   Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

1.3.   Phương thức tuyển sinh

Học viện Tòa án tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, với 2 hình thức: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT. Khi đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án, thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức xét tuyển nêu trên.

-   Hình thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập.

Học viện Tòa án xét tuyển theo kết quả học tập từ cao xuống thấp (dựa trên kết quả học tập của tổ hợp đăng ký xét tuyển A00, A01, coo, D01) đối với những thí sinh thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Có tổng điểm trung bình cộng ba năm (lóp 10, lóp 11 và lớp 12) của 03 môn thuộc một trong những tổ họp các môn dừng để xét tuyển (A00, A01, coo, D01) đạt từ 24,0 điểm trở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt;

Ví dụ minh họa: Đối với tổ hợp A00 = Toán + Lý + Hóa  24, trong đó:

Phuong an tuyen sinh Hoc vien Toa An 2018

Theo TTHN

Xem thêm :
Xem thêm :

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Học viện Tòa Án 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!