Phương án tuyển sinh Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 2018

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tuyển 809 chỉ tiêu năm 2018, trong đó trường dành 39 chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết quả phương thức khác.

Mã trường: HYD

2.1. Đối tượng tuyển sinh: 2.1.1. Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.”
2.1.2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
- Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành (từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu).
- Trong xét tuyển đợt 1: Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng kí
- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì Học viện sẽ xét thêm điều kiện phụ. Cụ thể như sau:
+ Với tổ hợp xét tuyển Toán – Lý – Hóa vào ngành Dược học: ưu tiên 1: môn Hóa; ưu tiên 2: môn Toán.
+ Với tổ hợp xét tuyển Toán –Hóa - Sinh vào ngành Y khoa và Y học cổ truyền: ưu tiên 1: môn Sinh; ưu tiên 2: môn Toán.
+ Sau khi xét thêm điều kiện phụ, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có): Thông tin chi tiết sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử: www.vutm.edu.vn sau ngày 16/8/2018.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học          
1.1
Y khoa 7720101 120 6 B00  
1.2
Y học cổ truyền 7720115 530 27 B00  
1.3
Dược học 7720201 120 6 A00  
       

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

- Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn trước ngày 19/7/2018. 

- Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

2.6.1. Mã số trường:                                 HYD 

2.6.2. Mã số ngành Y học cổ truyền:     7720115 

- Tổ hợp xét tuyển:               Toán – Hóa – Sinh 

2.6.3. Mã số ngành Y khoa:                    7720101      

- Tổ hợp xét tuyển:               Toán – Hóa – Sinh 

2.6.4.  Mã số ngành Dược học:               7720201 

- Tổ hợp xét tuyển:               Toán – Lý - Hóa 

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

2.7.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Đăng kí xét tuyển đợt 1: Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 20/4/2018 

- Đăng kí xét tuyển bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn sau ngày 16/8/2018. 

2.7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Đăng kí xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp phiếu đăng kí xét tuyển cùng với hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của sở Giáo dục đào tạo kèm theo lệ phí đăng kí xét tuyển. 

- Đăng kí xét tuyển bổ sung (nếu có): Thí sinh thực hiện đăng kí xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của Học viện (sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn sau ngày 16/8/2018). 

2.7.3. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ xác nhận nhập học: 

- Xác nhận nhập học đợt 1: Thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến Học viện bằng thư chuyển phát nhanh trước 17h00 ngày 12 tháng 8 năm 2018 (theo dấu bưu điện). 

- Xác nhận nhập học bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn sau ngày 16/8/2018. 

2.8. Chính sách ưu tiên:

2.8.1. Đối tượng xét tuyển thẳng: 

            - Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông; 

           - Người đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội  hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ. 

- Những thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo Y học cổ truyền hoặc Y  khoa; Những thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo Dược học. 

            - Những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo Y học cổ truyền hoặc Y khoa; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo Dược học; 

            - Những thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, Giám đốc và Hội đồng khoa học của Học viện sẽ xem xét cụ thể kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải để xét tuyển thẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải. 

            - Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện sẽ căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (Bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định vào học. 

- Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam theo qui định tại điểm i, khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2018/TT- BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) phải có các điều kiện sau: 

            + Có điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp THPT đạt từ 6 điểm trở lên; 

           + Điểm trong Học bạ của các môn thuộc tổ hợp môn thi theo từng ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên ở cả 3 năm học cấp THPT. 

2.8.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:(Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện xét tuyển thẳng hay không dùng điều kiện xét tuyển thẳng). 

            Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa, Sinh, Lý sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp xét tuyển có môn đó, cụ thể như sau: 

            - Đạt giải Nhất:                     cộng 3,0 điểm. 

- Đạt giải Nhì:                       cộng 2,0 điểm. 

            - Đạt giải Ba:                         cộng 1,0 điểm. 

            - Đạt giải Khuyến khích:     cộng 0,5 điểm. 

2.8.3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. 

            * Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 

            - Ngành Y học cổ truyền:                27 chỉ tiêu 

            - Ngành Y khoa:                              06 chỉ tiêu 

            - Ngành Dược học:                           06 chỉ tiêu 

            * Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển:    không giới hạn 

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

- Lệ phí xét tuyển, xét tuyển thẳng vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

- Sinh viên hệ đại học chính quy: 1.180.000 đồng/tháng/sinh viên 

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

2.11.1. Hệ Liên thông chính quy: 

            Thông tin tuyển sinh hệ liên thông chính quy sẽ được thông báo chi tiết trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn trước ngày 01/4/2018. 

2.11.2. Chương trình đào tạo liên kết giữa Học viện YDHCT Việt Nam với Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc 

2.11.2.1. Ngành đào tạo:     Ngành Trung Y (Y học cổ truyền) - Trình độ đại học 

2.11.2.2. Phạm vi tuyển sinh:               Toàn quốc 

2.11.2.3. Phương thức tuyển sinh:      Xét tuyển 

2.11.2.4. Hình thức đào tạo: 

Tập trung liên tục trong 6 năm (2018 - 2024) trong đó: 

- Bốn năm đầu học tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, trong đó năm thứ nhất và năm thứ hai học ngoại ngữ Trung văn và các môn kiến thức cơ sở ngành; năm thứ ba và năm thứ tư tiếp tục học các môn kiến thức cơ sở ngành và các môn chuyên ngành; ngôn ngữ học tập: song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung. 

- Hai năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc, trong đó năm thứ năm chủ yếu học các môn chuyên ngành; năm thứ sáu học thực hành lâm sàng bệnh viện, và thi tốt nghiệp; ngôn ngữ học tập: tiếng Trung. 

- Chương trình đào tạo do Đại học Trung y dược Thiên Tân xây dựng, căn cứ theo yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc. 

- Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy: tiếng Việt và tiếng Trung. 

- Sinh viên tốt nghiệp được Đại học Trung y dược Thiên Tân cấp bằng đại học chuyên ngành Trung Y (Y học cổ truyền). 

2.11.2.5. Điều kiện đăng kí xét tuyển: 

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; 

- Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

- Nếu là công dân nước ngoài: phải có bằng tốt nghiệp tương đương Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của Việt Nam. 

2.11.2.6. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình Liên kết đào tạo 

- Được học song ngữ Trung - Việt; 

- Được tiếp cận với kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, được đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm giảng dạy; 

- Sinh viên học tập đạt kết quả cao, tích cực tham gia công tác tập thể và xã hội sẽ được khen thưởng; 

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được nhận học bổng Thạc sỹ theo quy định; 

- Sinh viên tốt nghiệp sau khi tham gia đào tạo bổ sung 12 tháng được xem xét đủ điều kiện văn bằng để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định hiện hành; 

- Sinh viên tốt nghiệp được tham gia thi thạc sỹ tại Việt Nam theo quy định hiện hành. 

2.11.2.7. Hồ sơ xét tuyển, lệ phí dự xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh: 

(Xem chi tiết trong Thông báo trên trang thông tin điện tử: www.vutm. edu. vn) 

2.11.2.8. Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 1: Từ ngày 17.07.2018 đến hết ngày 24.08.2018 

- Đợt 2: Từ ngày 11.09.2018 đến hết ngày 21.09.2018 

- Đợt 3: Từ ngày 02.10.2018 đến hết ngày 08.10.2018 

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo - Nhà A - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội 

2.11.2.9. Thời gian xét tuyển: 

- Dự kiến xét tuyển: Đợt 1: từ 27.08 đến 31.08.2018; Đợt 2: từ 24.09 đến 27.09.2018; Đợt 3: từ 09.10 đến 10.10.2018 

- Dự kiến khai giảng:    05.09.2018 

              Để biết thêm thông tin về hệ đào tạo liên kết, xin liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Điện thoại:  0968.204422/ 0983951056/0989264209;  Fax: 024-33824929; Website: www.vutm.edu.vn .

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH