Phương án tuyển sinh Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM 2018

Thông tin tuyển sinh năm 2018 của Khoa Y - đại học Quốc gia TPHCM được quy định cụ thể như sau:

Mã trường: QSY

2.1. Đối tượng tuyển sinh: a. Ngành Y khoa chất lượng cao (CLC)

- Thí sinh tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh đã tốt nghiệp đại học từ các trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM với chuyên ngành gần với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, gồm:

 Công nghệ Sinh học

 Sinh học

 Hóa sinh

 Kỹ thuật Y sinh

b. Ngành Dược học

- Thí sinh tốt nghiệp THPT.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: - Trong và ngoài nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học          
1.1
Y khoa chất lượng cao 7720101_CLC 55 45 B00  
1.2
Dược học 7720201 42 8 B00  
       

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Khoa Y sẽ dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia để xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trước thời điểm thi sinh điều chỉnh nguyện vọng.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Tên môn thi/bài thi

Tiêu chí phụ

1

QSY

7720101_CLC

Y khoa chất lượng cao

Tối thiểu 70 SV

Toán, Hóa, Sinh

(KQ thi THPT quốc gia 2018)

Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018 để xét tiêu chí phụ:

TC1: xét điểm môn Sinh

TC2: xét điểm môn Toán

TC3: xét điểm môn Anh văn. Xét điểm Anh văn theo thứ tự ưu tiên: chứng chỉ quốc tế (IELTS, iBT TOEFL, IPT TOEFL FCE, KET, PET), chứng chỉ VNU-EPT, điểm thi THPT quốc gia môn Anh văn.

Tối đa 30 SV

Điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học

TC1: Điểm trung bình các môn ngành gần (Phụ lục 1)

TC2: Anh văn. Xét điểm Anh văn theo thứ tự ưu tiên  ELTS,  TOEFL, VNU-EPT, hoặc TOEIC 4 kỹ năng)

2

QSY

7720201

Dược học  

50

Toán, Hóa, Sinh

(KQ thi THPT quốc gia 2018)

Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018 để xét tiêu chí phụ:

TC1: xét điểm môn Hóa

TC2: xét điểm môn Toán

TC3: xét điểm môn Anh văn. Xét điểm Anh văn theo thứ tự ưu tiên: chứng chỉ quốc tế (IELTS, iBT TOEFL, IPT TOEFL FCE, KET, PET), chứng chỉ VNU-EPT, điểm thi

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

Ngành

Đối tượng

Phương thức tuyển sinh

Y khoa CLC

Tốt nghiệp THPT

 1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
 • Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
 • Chỉ xét giải nhất, nhì, ba Học sinh giỏi quốc gia môn Sinh.
 • Không xét giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
 • Đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GDĐT: phải có kết quả học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 là học sinh giỏi.
 1. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian: trước ngày 20/5/2018 (theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GDĐT)
 • Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 1. Xét tuyển:
 • Chỉ tiêu: 5% tổng chỉ tiêu của ngành (tương đương 5 SV).
 • Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

 

 1. Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM
 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
 • Theo quy định chung của ĐHQGHCM.
 1. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian đăng ký xét tuyển: 15/5 đến 15/6/2018 (theo kế hoạch của ĐHQGHCM)
 • Hình thức đăng ký xét tuyển: Nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQGHCM.
 • Địa chỉ nhận hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Khoa Y, ĐHQG-HCM

Phòng 607, Tầng 6, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

 1. Xét tuyển:
 • Chỉ tiêu: 10% tổng chỉ tiêu của ngành (tương đương 10 SV).
 • Theo quy chế, hướng dẫn của ĐHQGHCM.

 

 1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.
 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
 • Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.
 1. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian: từ ngày 01/4 đến 20/4/2018
 • Hình thức đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT
 1. Xét tuyển:
 • Chỉ tiêu: tối thiểu 55% tổng chỉ tiêu của ngành (tương đương, tối thiểu 55 SV)
 • Tổ hợp xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh
 • Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.

     -  Yêu cầu chung trình độ Anh ăn:

Đạt điểm IELTS 4,5 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn dạy bằng tiếng Anh ở năm thứ nhất. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng, sẽ không đủ điều kiện học những môn dạy bằng tiếng Anh và sẽ phải học tiếng Anh tăng cường tại Khoa.

Tốt nghiệp đại học

 1. Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học
 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian tốt nghiệp đại học không quá 3 năm tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp.
 • Điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học từ 7,5 trở lên, trong đó điểm các môn ngành gần từ 6,0 trở lên.
 1. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian đăng ký: từ ngày 15/5 đến 15/6/2018
 • Hình thức đăng ký xét tuyển: Nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQGHCM.
 • Địa chỉ nộp hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Khoa Y, ĐHQG-HCM

Phòng 607, Tầng 6, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

 1. Xét tuyển:
 • Chỉ tiêu: Tối đa 30% tổng chỉ tiêu của ngành (tương đương tối đa 30 SV).
 • Xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học và lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

     - Kế hoạch chi tiết ề phương thức xét tuyển ngành y khoa đối với thí sinh tốt nghiệp đại học (Phụ lục I)

     - Yêu cầu trình độ Anh văn:

Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn dạy bằng tiếng Anh ở năm thứ hai. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng, sẽ không đủ điều kiện học những môn dạy bằng tiếng Anh và sẽ phải học tiếng Anh tăng cường tại Khoa.

Dược học

Tốt nghiệp THPT

 1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
 • Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
 • Chỉ xét Giải nhất, nhì, ba Học sinh giỏi quốc gia môn Hóa.
 • Không xét giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
 • Đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GDĐT: Phải có kết quả học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 là học sinh giỏi.
 1. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian: Trước ngày 20/5/2018 (theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GDĐT)
 • Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 1. Xét tuyển:
 • Chỉ tiêu: 5% tổng chỉ tiêu của ngành (tương đương 3 SV).
 • Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
 1. Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM
 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
 • Theo quy định chung của ĐHQG-HCM.
 1. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian đăng ký xét tuyển: 15/5 đến 15/6/2018 (theo kế hoạch của ĐHQG-HCM)
 • Hình thức đăng ký xét tuyển: Nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQGHCM.
 • Địa chỉ nhận hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Khoa Y, ĐHQG-HCM

Phòng 607, Tầng 6, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

 1. Xét tuyển:
 • Chỉ tiêu: 10% tổng chỉ tiêu của ngành (tương đương 5 SV).
 • Tổ hợp xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh
 • Theo quy chế, hướng dẫn của ĐHQGHCM.
 1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.
 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
 • Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.
 1. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian: từ ngày 01/4 đến 20/4/2018
 • Hình thức đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT
 1. Xét tuyển:
 • Chỉ tiêu: tối thiểu 85% tổng chỉ tiêu (tương đương tối thiểu 42 SV)
 • Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.

2.8. Chính sách ưu tiên:
Thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Theo quy định của Nhà nước.
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Ngành Y khoa CLC:
+ Mức thu học phí ngành Y khoa CLC giai đoạn 1 (2017-2021) (mức thu học phí trung bình tính cho 1 sinh viên/năm) dự kiến

Lộ trình tăng học phí

Khóa tuyển sinh năm 2017

Khóa tuyển sinh năm 2018

Khóa tuyển sinh năm 2019

Khóa tuyển sinh năm 2020

Khóa tuyển sinh năm 2021

Ngành Y  khoa CLC

49,000,000

49,000,000

69,000,000

69,000,000

79,000,000

+ Mức thu học phí của từng khóa học về định hướng sẽ được giữ cố định trong thời gian đào tạo là 6 năm và thay đổi khi có các văn bản liên quan.

+ Mức thu học phí theo từng học kỳ của khóa tuyển sinh năm 2018 ngành Y khoa CLC như sau:

Năm học

Số tiền

Năm thứ 1

HK1

8.532.000

HK2

16.612.000

Năm thứ 2

HK1

27.146.000

HK2

26.260.000

Năm thứ 3

HK1

20.200.000

HK2

24.240.000

Năm thứ 4

HK1

25.380.000

HK2

28.200.000

Năm thứ 5

HK1

27.400.000

HK2

27.400.000

Năm thứ 6

HK1

21.760.000

HK2

40.890.000

 • Ngành Dược học: Học phí dự kiến năm 2018 là 11.800.000 đồng/năm (theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM 2018

 •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH