Phương án tuyển sinh năm 2014 đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp tuyển sinh năm 2014 sẽ có nhiều thay đổi: 7 ngành của trường thực hiện xét tuyển và xét tuyển kết hợp thi tuyển.

7 ngành sẽ thực hiện xét tuyển và xét tuyển kết hợp với thi tuyển

Năm 2014, Trường ĐH Đồng Tháp vẫn thi “3 chung”, trừ 7 ngành ĐH, CĐ sẽ thực hiện xét tuyển và xét tuyển kết hợp với thi tuyển nếu được Bộ GD-ĐT cho phép. 

Các ngành xét tuyển ĐH gồm:

  1. Nuôi trồng thủy sản - Mã ngành: D620301
  2. Quản lý văn hóa – Mã ngành: D220342
  3. Khoa học thư viện – Mã ngành: D320202
  4. Ngôn ngữ Trung Quốc – Mã ngành: D220204
  5. Công tác xã hội – Mã ngành: D760101

Ngành Nuôi trồng thủy sản xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm các môn: Toán học, Hóa học, Sinh học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt 90.0 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên.

Các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công tác xã hội xét tuyển tốt nghiệp THPT; tổng điểm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt 90.0 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên.

Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.

Phuong an tuyen sinh nam 2014 dai hoc Dong Thap

Đại học Đồng Tháp tuyển sinh năm 2014 theo hình thức xét tuyển và xét tuyển kết hợp thi tuyển

Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển trình độ đại học gồm:

  1. Sư phạm Âm nhạc - Mã ngành: D140221
  2. Sư phạm Mỹ thuật - Mã ngành: D140222

Trình độ cao đẳng gồm: Sư phạm Âm nhạc - Mã ngành: C140221; Sư phạm Mỹ thuật - Mã ngành: C140222

Ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt 30.0 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên. Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu của Trường Đại học Đồng Tháp, gồm 2 môn Thẩm âm - Tiết tấu và Thanh nhạc.

Ngành Sư phạm Mỹ thuật, trình độ đại học yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT; tổng điểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt 30.0 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên. Thí sinh thi tuyển môn năng khiếu theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu của Trường Đại học Đồng Tháp, gồm 2 môn: Hình họa chì và Trang trí.

Ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng, yêu cầu tốt nghiệp THPT; tổng điểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt 27.5 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên; thi môn Thẩm âm-Tiết tấu và Thanh nhạc.

Ngành Sư phạm Mỹ thuật, trình độ cao đẳng, yêu cầu tốt nghiệp THPT; tổng điểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt 27.5 điểm trở lên; đạo đức xếp loại khá trở lên; thi Hình họa chì và Trang trí.

Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển. Trường tuyển sinh trong cả nước.

Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển vào 7 ngành trên của Trường Đại học Đồng Tháp vẫn được đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kỳ thi tuyển sinh chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Trường nhận hồ sơ theo 2 đợt. Đợt 1, từ 14/3/2014 đến 14/4/2014 (nộp dồ sơ đăng ký dự thi đại học; đơn xin xét tuyển; học bạ THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (phô tô công chứng) và 3 ảnh cỡ 3x4); đợt 2, từ 21/6/2014 – 26/6/2014, nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).

Thời gian thi năng khiếu từ ngày 11/7/2014 đến ngày 14/7/2014.

Thời gian xét tuyển: đối với 5 ngành: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công tác xã hội và xét điều kiện dự thi Năng khiếu đối với 2 ngành: Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật từ 28/6/2014 - 30/6/2014.

Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. Riêng đối với ngành Nuôi trồng Thủy sản lấy thêm kết quả thi môn Toán học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; các ngành còn lại lấy thêm kết quả thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Theo DT

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh năm 2014 đại học Đồng Tháp

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học