Phương án tuyển sinh phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 2018

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thông báo tuyển sinh năm 2018 cụ thể như sau:

Mã trường: DHQ

2.1. Đối tượng tuyển sinh

Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quyhiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế). 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trịtuyển sinh trong phạm vi cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh:Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trịtuyển sinh theo 02 phương thức:

-Phương thức 1:Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

-Phương thức 2:Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.

Các phương thức được quy định cụ thể cho các ngành đào tạo như sau: 

2.3.1. Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trịáp dụng phương thức này cho các ngành đào tạo của trường.

Việc sử dụng kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển được thực hiện theo Quy chế hiện hành và Thông báo tuyển sinh đại họchệ chính quy năm 2018 của Đại học Huế. 

2.3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 

Điều kiện xét tuyển

- Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 12;

- Điều kiện xét tuyển là điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=6.0 (theo thang điểm 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị dành 60% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.

 2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh (theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh, trình độ đào tạo)

Số TT

Tên trường, Ngành học                          

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

DHQ

 

 

 

64

96

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

7510406

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

16

24

2. Toán, Vật lí, Sinh học (*)

A02

3. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

2

Kỹ thuật xây dựng

 

7580201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

16

24

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

4. Toán, Vật lí, Ngữ văn (*)

C01

3

Kỹ thuật điện

 

7520201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

16

24

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

4

Kinh tế xây dựng

 

7580301

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

16

24

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Vật lí, Ngữ văn

C01

YCác Ngành của các Trường đại học thành viên đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ:

187

3

 

1. Khoa Du lịch

 

 

 

 

 

 

Du lịch

 

7810101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

50

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D10

 

2. Trường Đại học Kinh tế

 

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

7340101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

30

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Ngữ văn, Toán,KHXH (*)

C15

 

3. Trường Đại học Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

7220201

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1)

D01

50

 

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

(Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1)

D14

3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (*)

(Môn ưu tiên: Tiếng Anh, hệ số 1)

D15

 

4. Trường Đại học Nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Đồ họa

(Gồm các chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện)

 

7210403

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

 

H00

7

3

 

5. Trường Đại học Khoa học

 

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

 

7480201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

50

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

                   

 Lưu ý:(*) là những tổ hợp môn mới của ngành. 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018:

Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. 

2.6. Một số thông tin cần thiết khác:

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018,HĐTS Đại học Huế quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển;

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để tuyển sinh;

- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về trường;

-    Điểm tối thiểu để được xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường sẽ công bố sau khi HĐTS Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018;

- Điều kiện xét tuyển của các ngành Ngôn ngữ Anh thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị là điểm môn Tiếng Anh phải >= 5.0;

- Điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh học tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thấp hơn điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 0,5 điểm và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018 (điểm sàn) của HĐTS Đại học Huế;

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ học ởđây 2 năm đầu, 2 năm cuối học ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ học ởđây 2 năm đầu, 2 năm cuối học ở Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Thiết kế đồ họa đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ học ởđây 2 năm đầu, 3 năm cuối học ở Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế; 

2.7. Tổ chức tuyển sinh

2.7.1. Tổ chức xét tuyển

2.7.1.1. Cách thức đăng ký xét tuyển

Thực hiện theo Quy chế hiện hành. 

2.7.1.2. Nguyên tắc xét tuyển 

Thực hiện theo Quy chế hiện hành. 

2.7.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

2.7.2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.7.2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Hồ sơ ĐKXT gồm có:

- Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế);

- Bản sao kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ);

- Lệ phí ĐKXT;

- Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. 

2.7.3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

2.7.3.1. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Theo Quy chế hiện hành. 

2.7.3.2. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Thời gian: Từ ngày 15/7/2018 đến 25/7/2018.

Địa điểm:Thí sinh nộp hồ sơ theo 2 cách sau:

- Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.       

-Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (HĐTSsẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của bưu điện trên phong bì và hồ sơ được Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huếnhận trước ngày HĐTS họp để công bố điểm trúng tuyển). 

2.7.4. Thời gian công bố kết quả thi tuyển, xét tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và HĐTS. 

2.7.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại tố cáo 

Thực hiện theoQuy chế hiện hành. 

2.7.6. Quy chế tuyển sinh của trường 

Thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2.7.7. Chế độ thông tin, báo cáo

Thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.8. Chính sách ưu tiên 

- Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành;

- HĐTS xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2018 không quá 10% chỉ tiêu của ngành:

+ Lấy hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành đăng kí xét tuyển từ cao xuống thấp; ngoài ra có thể căn cứ thêm kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

2.8.1. Tuyển thẳng

Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế hiện hành.

2.8.2. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, có môn đoạt giải trùng với môn thuộc tổ hợp môn thi của ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hoặc HĐTS Đại học Huế quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT hoặc HĐTS Đại học Huế quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, Giám đốc Đại học Huế căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh để xem xét, quyết định cho vào học những ngành đào tạo bậc đại học theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.

Ghi chú:

- Chi tiết Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thí sinh có thể xem tại Website: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn. 

2.9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

Năm học

Đơn vị tính

2018 - 2019

2019 – 2020

2020 - 2021

Mức học phí

Nghìn đồng/1 tín chỉ

320

350

385

 3. THỜI GIAN DỰ KIẾN TUYỂN SINH CÁC ĐỢT BỔ SUNG TRONG NĂM

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1 (nếu có):

+ Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 14/8/2018 đến ngày 21/8/2018.

+ Công bố kết quả xét tuyển trước 17h00 ngày 26/8/2018.

+ Xác nhận nhập học từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018.

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2 (nếu có):

+ Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/9/2018 đến ngày 7/9/2018.

+ Công bố kết quả xét tuyển trước 17h00 ngày 12/9/2018.

+ Xác nhận nhập học từ ngày 13/9/2018 đến ngày 18/9/2018.

- Tuyển sinh bổ sung đợt 3 (nếu có):

+ Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 19/9/2018 đến ngày 26/9/2018.

+ Công bố kết quả xét tuyển trước 17h00 ngày 30/9/2018.

+ Xác nhận nhập học từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH