Phương án tuyển sinh riêng năm 2014 Đại học Quốc tế Bắc Hà

Năm 2014 đại học Quốc tế Bắc Hà thực hiện 2 phương thức tuyển sinh: vừa tổ chức thi tuyển chung theo kỳ thi 3 chung của Bộ GD&ĐT, vừa xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.

Năm 2014 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà xin phép Bộ được thực hiện 2 phương thức tuyển sinh như sau:

1.1. Phương thức thi chung

- Tuyển sinh theo kỳ thi “3 chung” do Bộ GD-ĐT tổ chức.

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Việc tổ chức thi chung (nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi, tổ chức kỳ thi tại trường, coi thi, chấm thi, phúc khảo, in và chuyển giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, giấy báo trúng tuyển trong kỳ thi đại học, cao đẳng...) được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD-ĐT ban hành.

- Nhà trường xin phép được tuyển khoảng 50% chỉ tiêu trong kỳ thi tuyển sinh “3 chung” và 50% xét tuyển theo phương thức trình bày ở mục 1.2 dưới đây.

1.2. Phương thức xét tuyển

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.

1.2.1. Điều kiện để đưa vào diện xét tuyển

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà chỉ đưa vào diện xét tuyển những thí sinh có đủ 2 điều kiện sau đây:

a.Thí sinh có đủ các điều kiện dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định trong Qui chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b.Thí sinh là học sinh phổ thông ở KV3 đăng ký xét tuyển vào hệ đại học phải có điểm trung bình các môn cả năm trong học bạ lớp 12, điểm trung bình cả năm trong học bạ lớp 12 của 3 môn học trùng với 3 môn thi đại học thuộc khối thi A, A1 hoặc D1 và điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trùng với các môn thi đại học thuộc khối A, A1 hoặc D1 đều phải đạt từ 6.5 trở lên; Vào hệ cao đẳng, Trường chỉ đưa vào diện xét tuyển tương ứng những thí sinh có các điểm trung bình kể trên đạt từ 5,5 điểm trở lên. Các thí sinh thuộc diện ưu tiên, tùy theo đối tượng hoặc khu vực được cộng thêm từ 0,5 - 1,0 điểm ưu tiên trước khi xét điều kiện để đưa vào diện xét tuyển.

1.2.2. Phương án và tiêu chuẩn xét tuyển

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà xét tuyển thí sinh dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh bao gồm: Đơn đăng kí xét tuyển theo mẫu của Trường; Bản sao chụp có công chứng học bạ THPT; Bản sao chụp có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014, hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp PTTH trước năm 2014, Giấy xác nhận diện ưu tiên theo đối tượng hoặc khu vực (nếu có).

Trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển Hội đồng Tuyển sinh nhà trường sẽ chọn những thí sinh có đủ 2 điều kiện qui định tại mục 1.2.1 và xác định các điểm đạt được theo 2 tiêu chí:

Tiêu chí 1: Điểm trung bình cả năm trong học bạ lớp 12 của 3 môn học trùng với 3 môn của khối thi A, A1 hoặc D1 mà thí sinh đã đăng kí xét tuyển căn cứ Bản sao có công chứng học bạ lớp 12. Trọng số của tiêu chí 1 là 55%.

Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trùng với các môn thi đại học thuộc khối A, A1 hoặc D1 mà thí sinh đã đăng kí xét tuyển căn cứ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT. Trọng số của tiêu chí 2 là 45%.

Nhà trường sẽ tuyển những thí sinh có đủ 2 điều kiện quy định tại mục 1.2.1 và có tổng điểm 2 tiêu chí từ cao đến thấp (sau khi đã cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ GD-ĐT) cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 đã được giao.

Nếu được Bộ GD-ĐT cho phép Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thực hiện thí điểm phương án xét tuyển năm học 2014 - 2015 căn cứ kết quả học tập ở THPT do Trường đề xuất, ngay sau khi được Bộ cho phép.

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Quốc tế Bắc Hà năm 2013:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ(*)

 Mã

 Khối thi

Chỉ tiêu 2013

54 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT: 04.22107751/ 04.62690552

- Fax: 04.62690554

- Website: www.bhiu.edu.vn

 

 

DBH 

 

 

 

 

650 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

450

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1, D1,2,3,4,5,6

 

Kế toán

D340301

A,A1, D1,2,3,4,5,6

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1, D1,2,3,4,5,6

 

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A,A1

 

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

 

Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201

A

 

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

A

 

Kinh tế xây dựng

D580301

A

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

200

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A,A1

 

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

 

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1, D1,2,3,4,5,6

 

Kế toán

C340301

A,A1, D1,2,3,4,5,6

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1, D1,2,3,4,5,6

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

A

 

Theo DT

1 bình luận: Phương án tuyển sinh riêng năm 2014 Đại học Quốc tế Bắc Hà

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học