Phương án tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 2018

Trường CĐSP Bắc Ninh thực hiện tuyển sinh năm 2018 kết hợp cả 2 phương thức: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT và Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2018, cụ thể như sau:

Ký hiệu:                      C19

Loại hình:                    Công lập

Địa chỉ:                        Số 12A-Đường Bình Than-Phường Đại Phúc-TP. Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:                  02223.822.723; 02223.855.329

Website:                      www.cdspbacninh.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018     

2.1. Đối tượng tuyển sinh:      Thí sinh tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, có hộ khẩu đúng vùng tuyển theo quy định.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:         Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh. Chỉ tiêu cho từng đối tượng tùy theo từng ngành đào tạo

2.3. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển;

Ghi chú:          2.3.1. Phương thức tuyển sinh cao đẳng chính quy

Trường CĐSP Bắc Ninh thực hiện tuyển sinh kết hợp cả 2 phương thức: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (60% chỉ tiêu) và Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2018 (40% chỉ tiêu)

* Điểm trúng tuyển lấy theo ngành học.

* Đối với thí sinh tốt nghiệp từ Trung cấp, cao đẳng trở lên đăng kí tuyển sinh vào học các ngành trình độ cao đẳng, vẫn thực hiện theo 2 phương thức tuyển sinh trên.

2.3.1.1. Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (60% chỉ tiêu)

a). Tiêu chí xét tuyển

Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT

Tiêu chí 2: Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên; Ngành SP Âm nhạc học lực xếp loại trung bình trở lên

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = M1 + M2 + M3

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

Mi (i=1,2,3): Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn tham gia xét tuyển trong tổ hợp môn xét tuyển.

b). Nguyên tắc xét tuyển

Lấy (ĐXT + Mức ưu tiên khu vực + Mức ưu tiên đối tượng) xét từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.

c). Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 do Bộ GDĐT ban hành.

2.3.1.2. Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2018 (40% chỉ tiêu)

a). Tiêu chí, nguyên tắc xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b). Điều kiện dự xét: Thí sinh tốt nghiệp THPT; Không có môn thi nào trong tổ hợp đăng kí xét tuyển bị điểm liệt theo qui định của Bộ GD-ĐT năm 2018; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

2.3.2. Phương thức tuyển sinh trung cấp chính quy

Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT, lấy điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển .

Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; Ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

Đối các ngành trung cấp hệ 1 năm: Thực hiện phương thức xét tuyển thẳng đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành khác.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:         

TT
Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 36 54 C00   D01          
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 12 18 A00   B00   C00   D01  
1.3
Sư phạm Toán học 51140209 8 12 A00   A01   B00   D01  
1.4
Sư phạm Ngữ văn 51140217 8 12 C00   D01          
1.5
Sư phạm Âm nhạc 51140221 8 12 N00              
1.6
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 18 27 D01              
2
Các ngành đào tạo trung cấp                      
2.1
Sư phạm mầm non 42140201 0 60                
2.2
Sư phạm tiểu học 42140202 0 20                
2.3
Sư phạm mỹ thuật 42140204 0 20                
2.4
Sư phạm âm nhạc 42140205 0 20                

                                                 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:  

- Đối với phương thức tuyển sinh cao đẳng theo kết quả học tập ở bậc THPT,  tuyển sinh TCSP ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT theo quy định của Bộ: Tốt nghiệp THPT; Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên; Ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên.

 - Đối với phương thức tuyển sinh cao đẳng theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:      

- Mã trường: C19

- Mã số ngành: (theo mục 2.4)

- Tổ hợp xét tuyển: (theo mục 2.4)

- Quy định điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: bằng 0

2.7. Tổ chức tuyển sinh:         

2.7.1. Tổ chức tuyển sinh cao đẳng  theo kết quả học tập bậc THPT (xét Học bạ)

a) Thời gian tuyển sinh

            - Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2018 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 trở về trước và các thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành khác trở lên): Mỗi tháng xét tuyển một đợt vào ngày 30 hàng tháng; nhận hồ sơ từ ngày 01 đến ngày 29.

            - Từ tháng 7 đến tháng 12/2018 (dành cho tất cả các đối tượng thí sinh theo quy định): các đợt xét tuyển cùng thời gian với đợt xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 (theo quy định của Bộ GD-ĐT)

            b) Địa điểm nhận hồ sơ:

            Trường CĐSP Bắc Ninh: Số 12A, đường Bình Than, khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

            Điện thoại:  02223.856.413; 02223.855.329

           Fax: 02023.827.270

            c). Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Bắc Ninh hoặc gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên.

d) Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định của trường-Mẫu 1)

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ.

2.7.2. Tổ chức tuyển sinh cao đẳng theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018

Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, nguyên tắc xét tuyển: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7.3. Tổ chức tuyển sinh trung cấp sư phạm

Thời gian tuyển sinh: Tuyển liên tục đến 31/12/2018.

Hồ sơ tuyển sinh nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Bắc Ninh hoặc gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên.

Hồ sơ  tuyển sinh trung cấp hệ 2 năm gồm:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh TCCN năm 2018 

- Phiếu đăng kí xét tuyển (mẫu 3)

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thí sinh tốt nghiệp năm 2018 nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc tương đương.

- Cam kết tự nguyện đóng kinh phí hỗ trợ đào tạo.

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Hồ sơ  tuyển sinh trung cấp hệ 1 năm gồm:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh TCCN năm 2018  

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN (hoặc CĐ, ĐH) các ngành đã học.

- Bản sao công chứng Bảng điểm học tập ngành TCCN (hoặc CĐ, ĐH) đã học.

- Cam kết tự nguyện đóng kinh phí hỗ trợ đào tạo.

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2.7.4. Trong quá trình tuyển sinh, tùy theo tình hình đăng kí xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh trường được linh hoạt điều chỉnh số lượng chỉ tiêu các ngành tuyển, số lượng chỉ tiêu theo các phương thức tuyển để đảm bảo tuyển đủ tổng chỉ tiêu đã xác đinh. Việc điều chỉnh chỉ tiêu phải được công bố công khai cho thí sinh trước mỗi đợt xét tuyển.

2.8. Chính sách ưu tiên:         

Chính sách ưu tiên trong truyển sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định lệ phí tuyển sinh cao đẳng đại học hiện hành.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH