Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Lào Cai năm 2018

Sở GD&ĐT Lào Cai thông báo phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT chuyên trên địa bàn tỉnh năm 2018 - 2019 cụ thể như sau:

I. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên

1. Độ tuổi dự tuyển

-   Theo Điều 37 Thông tư số 12.

-   Xác định tuổi của học sinh theo giấy khai sinh.

2. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

2.1.    Tuyển thẳng vào trung học phổ thông:

2.1.1.   Tuyển thẳng vào trường Phổ thông DTNT: Có hướng dẫn riêng.

2.1.2Tuyển thẳng vào các trường THPT một trong các trường hợp sau:

-   Học sinh đã tốt nghiệp trường PT DTNT THCS&THPT.

-    Học sinh là người dân tộc rất ít người (theo hướng dẫn tại văn bản số 651/SGD&ĐT-GDTYH, ngày 20/5/2013 của Sở GD&ĐT về việc tuyển thẳng đối tượng học sinh dân tộc rất ít người vào lớp 10 THPT).

-   Học sinh khuyết tật

-   Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

Lưu ý: Học sinh các huyện, thành phố được xét tuyển thẳng vào một trong các trường THPT ừên địa bàn tuyển sinh (căn cứ nguyện vọng học sinh); không tuyển thẳng vào trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, trường THPT chuyên.

2.2.    Chế độ ưu tiên, khuyến khích:

-   Theo phụ lục hướng dẫn cộng điểm ưu tiên, khuyến khích đính kèm văn bản này.

-    Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm.

3. Phương thức tuyển sinh

-   Xét tuyển: Đối với 10 trường THPT, gồm: số III Bảo Yên; số 2 Sa Pa; sô 3 Mường Khương; số 1, số 2 Si Ma Cai; số 3, số 4 Văn Bàn; số 2 Bát Xát; số 2 Bắc Hà; THCS&THPT Bát Xát.

-   Thi tuyển: Đối với các trường THPT còn lại.

-  Tuyển thẳng: Tuyển thẳng đối với học sinh theo quy định tại mục B.II.2.1.2 của văn bản này. Riêng các trường THPT chuyên, THPT số 1 thành phố Lào Cai không thực hiện tuyển thẳng.

4. Căn cứ tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh

-   Theo Khoản 1 Điều 5 và Điều 6 của Quy chế 11.

-   Các đơn vị huy động tối đa số học sinh đã tốt nghiệp THCS theo địa bàn tuyển sinh của nhà trường tham dự tuyển sinh vào lóp 10 THPT.

-    Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường THPT chịu trách nhiệm về hồ sơ tuyển sinh theo quy định của Quy chế.

5. Đăng ký dự thi, đăng ký dự xét tuyển, địa bàn tuyển sinh

Học sinh thuộc huyện, thành phố đăng ký dự tuyển vào một trong các trường THPT của huyện, thành phố đó; một số trường họp cụ thể:

-   Học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác, kể cả trường THPT DTNT tỉnh theo đối tượng quy định.

-   Trường THPT DTNT tỉnh tuyển sinh toàn tỉnh, học sinh dự thi vào trường THPT DTNT tỉnh nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào trường THPT khác (gồm các trường: THPT số 1 thành phố Lào Cai, PTDTNT THCS&THPT, THCS&THPT, THPT); học sinh dự thi vào trường PTDTNT THCS&THPT huyện nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác trên địa bàn tuyển sinh.

-  Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tuyển sinh toàn tỉnh:

+ Học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh của thành phố Lào Cai dự thi vào trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT số 2, số 4 thành phố Lào Cai, số lượng không vượt quá 10% chỉ tiêu của các trường (tuyển theo điểm xét tuyển từ cao đến hết chỉ tiêu và không thấp hơn điểm tuyển sinh vào các trường học sinh đăng ký dự xét).

+ Học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh của các huyện dự thi vào trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh.

-   Để đảm bảo cho những học sinh ở khu vực giáp ranh có điều kiện đi học thuận lợi, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT được tuyển (gồm cả tuyển thẳng) học sinh của các xã giáp ranh, cụ thể như sau:

+ Trường THPT số 1 Bảo Thắng được tuyển học sinh tốt nghiệp THCS của các xã: Cam Cọn, Kim Sơn (huyện Bảo Yên).

+ Trường THPT số 2 Bắc Hà được tuyển học sinh tốt nghiệp THCS của các xã: Xuân Quang, Phong Niên (huyện Bảo Thắng).

+ Trường THPT số 2 Văn Bàn được tuyển học sinh tốt nghiệp THCS của xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng).

+ Trường THPT số 2 Bảo Yên được tuyển học sinh tốt nghiệp THCS của các xã: Tân An, Tân Thượng (huyện Văn Bàn); xã Lang Thíp (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

+ Các trường THPT số 2, số 3, số 4 thành phố Lào Cai được tuyển những học sinh tốt nghiệp THCS của các xã. Cốc San, Toòng Sành (huyện Bát Xát); Bản Phiệt, Thái Niên, Gia Phú (huyện Bảo Thắng).

-    Tuyển sinh địa bàn huyện Bát Xát: Các trường: PT DTNT THCS&THPT Bát Xát, số 1, số 2 Bát Xát, THCS&THPT Bát Xát tuyển sinh trên địa bàn toàn huyện; trường THPT số 2 Bát Xát không tuyển sinh số học sinh đã tốt nghiệp lóp 9 THCS tại các xã: Mường Hum, Sảng Ma Sáo, Nậm Pung, Trung Lèng Hô, Dên Sáng, Den Thàng.

5. Căn cứ để xác định địa bàn

-   Hộ khẩu thường trú của học sinh và gia đình; trong trường hợp học sinh tôt nghiệp tại trường THCS không thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng có hộ khẩu bản thân, gia đình và cư ừú (bố, mẹ hoặc người giám hộ) ở xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn tuyển sinh thì được tham gia dự tuyển.

-  Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng tốt nghiệp THCS tạm thời.

-   Những học sinh tốt nghiệp THCS ở tỉnh khác nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào trường thì phải có hộ khẩu và cư trú tại địa bàn theo quy định.

II. Tuyển sinh lóp 10 THPT chuyên

1. Điều kiện dự tuyển: Học sinh có đủ các điều kiện sau:

-  Học và tốt nghiệp cấp THCS trong địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

-  Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực:

+ xếp loại hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên.

+ xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Trung bình trở lên, trong đó năm học lóp 9 xếp loại Khá ừở lên và điểm trung bình cả năm học lớp 9 của môn đăng ký vào các lóp chuyên đạt từ 7,0 điểm trở lên.

-  xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở tò Khá trở lên.

2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

3. Tổ chức tuyển sinh

-   Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc theo nguyện vọng đăng ký của học sinh) và môn chuyên.

-  Tuyển sinh lớp chuyên Sử-Địa: Học sinh dự thi môn chuyên Lịch sử hoặc môn chuyên Địa lý theo nguyện vọng của học sinh.

-  Tuyển sinh lớp chuyên Toán-Tin: Học sinh dự thi môn chuyên Toán hoặc môn chuyên Tin học theo nguyện vọng của học sinh.

-   Tuyển sinh vào lớp chuyên Tiếng Trung Quốc: Học sinh thi môn chuyên Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, theo nguyện vọng đăng ký của học sinh (gồm cả nguyện vọng 1, nguyện vọng 2).

4.   Hồ sơ tuyển sinh: Theo Điều 6 của Quỵ chế 11. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên chịu ữách nhiệm về hồ sơ học sinh tuyển sinh theo quy định của Quy chế.

5. Đăng ký dự thi tuyển sinh

-   Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển nhiều nhất 03 môn chuyên (những học sinh này phải thi 3 môn chuyên); học sinh căn cứ lịch thi để đăng ký nguyện vọng.

-    Học sinh là người DTTS nếu không đủ điều kiện tuyển vào lớp chuyên, được ưu tiên khi xét tuyển vào lớp không chuyên, cụ thể như sau:

+ Cộng 02 điểm cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Cộng 01 điểm cho người dân tộc thiểu số nhung không cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

-   Học sinh được sử dụng kết quả môn thi điều kiện: Toán, Ngữ văn để xét tuyển vào các trường THPT khác nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên.

Tổ chức bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Các trường có cấp THCS tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 9 dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; các trường THPT không tổ chức ôn luyện cho học sinh lóp 9 dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (vận động giáo viên phối họp với giáo viên các trường THCS ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh); riêng trường THPT chuyên được tổ chức bồi dưỡng ôn tập cho học sinh có nguyện vọng thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên.

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Lào Cai năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!