Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa 2017

Sở GD&ĐT Thanh Hóa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh năm học 2017 - 2018.

I. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, DTNT

1. Lịch thi vào lớp 10 Thanh Hóa

  Ngày thi: Ngày 10/7 và 11/7/2017

-        Môn thi: Thí sinh thi 03 môn, gồm các môn: Ngữ văn, Toán (tính điểm hệ số 2) và môn thứ ba (tính điểm hệ số 1) do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chọn một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; căn cứ vào biên chế năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo phải công bố môn thi thứ 3 sớm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc năm học.

-   Hình thức thi: Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận.

2.   Đăng ký dự thi:

+ Thi vào lớp 10 THPT: Thí sinh được đăng ký dự thi tại một trường công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (Lưu ỷ: Thí sinh chọn trường phù hợp vói khu vực địa lý theo hướng dẫn của các UBND các huyện, thị xã, thành phố và phù hợp với học lực của mình).

+ Thi vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh: Học sinh là người dân tộc thiểu số nếu có nguyện vọng học tại một trong hai trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh (Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tại Thành phố Thanh Hóa và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tại đô thị Ngọc Lặc) thì trong đon dự thi được đăng ký 02 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 vào một trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh và nguyện vọng 2 vào một trường THPT theo địa bàn cư trú. Học sinh nộp đơn dự thi tại phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh nơi đăng ký dự thi. Học sinh dự thi tại trường THPT trung tâm của huyện, được xếp phòng thi riêng.

-   Tổ chức các Hội đồng coi thi: Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể để thành lập Hội đồng coi thi tại một số trường THPT, đảm bảo phù hợp với quy định. Đối với các trường THPT miền núi, tổ chức các Hội đồng coi thi hoặc các điểm thi độc lập theo cụm dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi; việc thành lập các Hội đồng coi thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, theo tinh thần đổi chéo để cán bộ coi thi không coi thi tại trường (điểm thi) nơi minh công tác.

-  Tổ chức các Hội đồng chấm thi: Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập từ một đến hai Hội đồng chấm thi; Hội đồng chấm thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, đảm bảo theo nguyên tắc thành viên Hội đồng không tham gia làm phách, không chấm bài thi của học sinh trường mình. Việc chấm thi thực hiện theo quy chế thi hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-    Xét trúng tuyển: Việc xét trúng tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy chế thi vào lóp 10 THPT và chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đối với trường THPT DTNT tỉnh, việc xét trúng tuyển tuân nguyên tắc: Tuyển 50% chỉ tiêu cho số thí sinh có đủ điều kiện và có điểm thi cao từ trên xuống, 50% chỉ tiêu còn lại tuyển số học sinh có đủ điều kiện và ưu tiên theo vùng, miền, dân tộc.

II. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn

-       Năm học 2017-2018, Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh vào lóp 10 là 11 lóp chuyên với số lượng 385 học sinh (35 học sinh/lóp chuyên), gồm: chuyên Toán, chuyên tiếng Anh: 02 lóp; chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Tin học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý: 01 lớp.

-   Ngày thi: Các ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2017

-  Môn thi: Thí sinh dự thi 04 môn, gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1) và một môn chuyên (tính điểm hệ số 2). Môn chuyên của chuyên Tin được thay thế bằng môn Toán.

-   Hĩnh thức thi: Tất cả các môn thi theo theo hình thức tự luận.

-   Nơi đăng ký dự thi: Tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Xét trúng tuyển: Chỉ xét tuyển những học sinh đủ điều kiện dự thi, thi đủ bốn môn, các môn chung (hệ số 1) đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên (hệ số 2) đạt từ 5,0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và xét trúng tuyển theo nguyên tắc xét thứ tự theo điểm thi của thí sinh từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu được giao.

Theo thethaohangngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa 2017

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247