Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Ngày 6/4/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Quý phụ huynh và các em học sinh xem chi tiết dưới đây.

I. Tuyển thẳng (Không áp dụng đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

1. Học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 tại các trường DTNT trên địa bàn tỉnh được tuyển thẳng vào 01 trường THPT thuộc địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tuyển thẳng vào học chương trình GDTX cấp THPT.

2. Học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học: Được đăng ký tuyển thẳng vào 01 trường THPT thuộc địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tuyển thẳng vào học chương trình GDTX cấp THPT.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng (xếp theo thứ tự ưu tiên) để xét tuyển thẳng vào 01 trường THPT hoặc 01 cơ sở giáo dục dạy chương trình GDTX cấp THPT thuộc địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 VĨNH PHÚC CÁC NĂM GẦN ĐÂY

II. Xét tuyển (Không áp dụng đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

1. Xét tuyển bằng kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS

Học sinh được Sở GD&ĐT hoặc các sở, ngành thuộc tỉnh cử tham gia các cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức từ học kỳ II lớp 9 năm học 2020-2021, được đăng ký 2 nguyện vọng (theo thứ tự ưu tiên) để được xét tuyển vào 01 trường THPT hoặc 01 cơ sở giáo dục dạy chương trình GDTX cấp THPT thuộc địa bàn huyện (thành phố) nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc học cấp THCS.

2. Xét tuyển bằng điểm thi

Học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THPT không tổ chức thi hoặc vào học chương trình GDTX cấp THPT phải đăng ký dự thi tại 01 trường THPT có tổ chức thi để lấy kết quả xét tuyển.

III. Thi tuyển

Áp dụng đối với tất cả các học sinh không thuộc diện tuyển thẳng, diện xét tuyển bằng kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS có nguyện vọng dự tuyển vào học lớp 10 THPT hoặc học lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT. Mỗi học sinh phải đăng ký dự thi tại 01 trường THPT có tổ chức thi.

Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh, Sở GD&ĐT sẽ xác định và quy định điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 học chương trình THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT.

Sở GD&ĐT có hướng dẫn riêng cho công tác tuyển sinh vào lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT.

1. Bài thi

Các thí sinh dự thi vào trường THPT Chuyên và trường THPT không chuyên làm chung đề 3 bài thi: bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn và bài thi Tổ hợp. Bài thi Tổ hợp gồm kiến thức của 3 bộ môn: Tiếng Anh, Sinh học và Địa lí.

Riêng đối với thí sinh đăng ký vào THPT Chuyên làm thêm 01 bài thi môn Chuyên. Các môn chuyên gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. Lớp chuyên Tin học, môn chuyên được quy định là môn Toán; lớp chuyên Pháp - Anh, môn chuyên quy định là tiếng Anh.

2. Hình thức thi

Bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên tờ giấy thi.

Bài thi Tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh trả lời trên 01 phiếu trả lời trắc nghiệm.

Bài thi môn Chuyên thi theo hình thức tự luận, thí sinh làm bài trên tờ giấy thi.

3. Nội dung thi: 

Toàn cấp THCS, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9. Riêng đối với môn Sinh học và Địa lí trong bài thi Tổ hợp kiến thức chỉ thuộc lớp 9 THCS.

Đề thi của bài thi Tổ hợp có 60 câu hỏi trắc nghiệm (30 câu môn Tiếng Anh, 15 câu môn Sinh học, 15 câu môn Địa lí) với 4 lựa chọn trả lời, trong đó có duy nhất lựa chọn đúng. Đề thi của bài Tổ hợp gồm 3 phần liên tục, phần thứ nhất có 30 câu Tiếng Anh (từ câu 1 đến câu 30), phần thứ hai có 15 câu thuộc môn Sinh học (từ câu 31 đến câu 45), phần thứ 3 có 15 câu thuộc môn Địa lí (từ câu 46 đến câu 60).

Đề thi môn chuyên Tiếng Anh có 4 phần: Nghe, đọc, viết, kiến thức ngôn ngữ.

Điểm các bài thi được quy về thang điểm 10.

IV. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT)

1. Đối với thi tuyển

1.1. Các trường THPT không chuyên

ĐXT=2x(Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn) + Điểm bài Tổ hợp+ Điểm ưu tiên (nếu có).

1.2. Các lớp Chuyên của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

ĐXT=Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm bài Tổ hợp+ 3 x Điểm môn Chuyên.

ĐXT được tính riêng cho từng môn chuyên.

1.3. Lớp không chuyên của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

ĐXT=2x(Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn) + Điểm bài tổ hợp

2. Đối với xét tuyển bằng kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS

2.1. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS:

- Hạnh kiểm (HK) tốt và học lực (HL) giỏi: 10 điểm;

- HK khá và HL giỏi hoặc HK tốt và HL khá: 9 điểm;

- HK khá và HL khá: 8 điểm;

- HK trung bình và HL giỏi hoặc HK tốt và HL trung bình: 7 điểm,

- HK khá và HL trung bình hoặc HK trung bình và HL khá: 6 điểm;

- Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

2.2. Tổng điểm ưu tiên tối đa không quá 3 điểm.

2.3. ĐXT là tổng số điểm của điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập 4 năm học THCS với điểm ưu tiên.

V. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh, nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh

1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh, gồm

1.1. Đơn dự tuyển (Theo mẫu do Sở GD&ĐT phát hành).

1.2. Giấy khai sinh (bản sao).

1.3. Học bạ cấp THCS (bản chính).

1.4. Thẻ dự thi (đối với thí sinh diện thi tuyển):

- Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021: Dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi tốt nghiệp) do Hiệu trưởng trường THCS cấp làm thẻ dự thi.

- Học sinh tốt nghiệp THCS các năm học trước: Nộp 01 ảnh 4x6 chụp theo kiểu chứng minh nhân dân, phía sau ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nơi sinh trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh để trường THPT nơi học sinh đăng ký tuyển sinh làm thẻ dự thi.

1.5. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

1.6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

1.7. Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

1.8. Quyết định của Sở GD&ĐT hoặc các sở, ngành khác thuộc tỉnh: Đối với thí sinh được cử tham gia cuộc thi từ học kỳ II lớp 9 năm học 2020-2021.

2. Nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh

2.1. Thí sinh chỉ đăng ký tuyển sinh vào trường THPT không chuyên hoặc đồng thời đăng ký tuyển sinh vào trường THPT không chuyên và trường THPT Chuyên: Nộp hồ sơ tại trường THPT thí sinh đăng ký tuyển sinh.

2.2. Thí sinh chỉ đăng ký tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc: Nộp hồ sơ tại 01 trường THPT.

>>>XEM THÊM: Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2021

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247