Phương án tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội 2018

Trường viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2018 với 2 phương thức: trong đó trường dành 100 chỉ tiêu xét học bạ.

Mã trường: MHN

1. Đối tượng tuyển sinh

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển thí sinh đầ tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển thí sinh trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1.    Đối với các ngành chi xét tuyển các môn vãn hóa:

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyên các môn văn hóa từ kêt qua của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

3.2.    Đối với các neành có môn nãng khiếu vẽ:

Các chuyên ngành có môn năng khiếu vẽ gồm: Kiến trúc, Thiết kế nội thắt, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.

a/ Các môn năng khiêu vẽ tính hệ sô 2 (gồm Vẽ Hình họa, Bố cục màu, Vẽ mỹ thuật):

Để đú điều kiện tham gia xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu vẽ, thí sinh cần có điêm môn nâng khiếu vẽ trong năm 2018 theo 1 trons 2 cách sau:

+ Cách 1: Tham dự kỳ thi tuyên sinh môn năng khiếu vẽ do Viện Đại học Mờ Hà Nội tô chức sau kỳ thi THPT quôc gia. Thủ tục đăng ký dự thi năng khiêu thí sinh cẩn xem kỹ tại Công thông tin tuyên sinh cúa nhà trường (tuyensinh.hou.edu.vn). Viện Đại học Mờ Hà Nội sẽ chu động sử dụng kết quá thi năng khiếu vè của thí sinh, kết hợp với kết qua các mòn vãn hóa đẻ xét tuyển.

+ Cách 2 Dự thi môn năng khiêu vẽ tại các trường Đại học khác trên cá nước, sau đó nộp Giấy chứng nhận điểm về Viện Đại học Mở Hà Nội.

Lưu ý: Mã tổ hợp xét tuyển H01 và V01 của Bộ GD&ĐT quy định tên môn thi năng khiếu vê là “Vẽ mỹ thuật”, Viện Đại học Mở Hà Nội quy định tên môn thi là Hình họa, nội dung thi vẽ tĩnh vật bàng chì đen. b/ Các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển:

Tùy theo năng lực và điều kiện của bản thân, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

+ Sử dụng kết quá từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

+ Sử dụng kết quả học tập bậc THPT: Thí sinh có thể tham gia xét tuyển các môn văn hóa trong tô hợp xét tuyển bằng cách nộp học bạ THPT, với yêu câu là điêm trung bình của từng môn học trong tô hợp các môn dùng đê xét tuyển hoặc điểm trung binh chung của các môn học dùng đẻ xét tuyên không nhó hơn 6,0. Điểm trung bình của môn học tham gia xét tuyển là Điểm trung bình ca năm lớp 12 cúa môn học đó.

4. Chi tiêu tuyển sinh 2018:

TT

Các ngành đào tạo trình độ đại học

Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển từ kết quá cua kỳ thi THPT quốc gia

Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển từ kết quá học THPT (xét học bạ)

1

Nhóm ngành I

-

-

2

Nhóm ngành II

80

40

3

Nhóm ngành III

1.210

-

4

Nhóm ngành IV

150

-

5

Nhóm ngành V

770

(Riêng ngành Kiến trúc: 10)

6

Nhóm ngành VI

 

-

7

Nhóm ngành VII

710

-

Tổng số

2.920

50

h

Phuong an tuyen sinh Vien Dai hoc Mo Ha Noi 2018

Phuong an tuyen sinh Vien Dai hoc Mo Ha Noi 2018

Phuong an tuyen sinh Vien Dai hoc Mo Ha Noi 2018

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH