Phương thức tuyển sinh Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2022

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh năm 2022 với tổng 400 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu dành cho kết quả thi tốt nghiệp THPT là 220 chỉ tiêu.

1. Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022:

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I DDP PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM   220          
1 DDP Giáo dục Tiểu học 7140202 40 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Sinh học
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. D01
3. B03
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
2 DDP Luật kinh tế 7380107 25  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
3 DDP Quản trị kinh Doanh 7340101 25  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
4 DDP Kế toán 7340301 25  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
5 DDP Tài chính ngân hàng 7340201 25 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
6 DDP Quản trị DV Du lịch và Lữ hành 7810103 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
7 DDP Quản lý Nhà nước 7310205 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
8 DDP Công nghệ thông tin 7480201 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
1. A00
2. A01
3. D07
4. D01 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 
9 DDP Kỹ thuật xây dựng 7580201 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
1. A00
2. A01
3. D07
4. D01 
Không Bằng nhau Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 

2. Xét theo kết quả học bạ THPT

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I DDP PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM   180          
1 DDP Luật kinh tế 7380107 25 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + GDCD
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
1. A09
2. D10
3. C14
4. D15
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
2 DDP Quản trị kinh Doanh 7340101 25 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
1. A00
2. D01
3. C04
4. D10
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
3 DDP Kế toán 7340301 25 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
1. A00
2. D01
3. C04
4. D10
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
4 DDP Tài chính ngân hàng 7340201 25 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
1. A00
2. D01
3. C04
4. D10
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
5 DDP Quản trị DV Du lịch và Lữ hành 7810103 20 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + GDCD
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
1. A09
2. D10
3. C14
4. D15
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
6 DDP Quản lý Nhà nước 7310205 20 1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + GDCD
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
1. A09
2. D10
3. C14
4. D15
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
7 DDP Công nghệ thông tin 7480201 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Sinh học
3. Toán + Vật lý + Địa lý
4. Toán + Sinh học + Địa lý
1. A00
2. A02
3. A04
4. B02
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00
8 DDP Kỹ thuật xây dựng 7580201 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Sinh học
3. Toán + Vật lý + Địa lý
4. Toán + Sinh học + Địa lý
1. A00
2. A02
3. A04
4. B02
Không Bằng nhau  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương thức tuyển sinh Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH