Quy định tuyển thẳng vào lớp 10 THPT Bắc Giang năm 2014

Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Giang quy định tuyển thẳng, điểm ưu tiên và phương thức đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

Ngày 18/4/2014 Bộ GDĐT đã Ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (Thông tư 11), trong đó một số nội dung giao cho Sở GDĐT tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt. Để có cơ sở xây dựng các quy định trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở GDĐT dự kiến quy định một số nội dung về tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích và phương thức đăng ký dự thi trong quá trình tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trưởng các phòng, ban của Sở GDĐT tổ chức thảo luận, lấy ý kiến tham gia vào những nội dung dự thảo sau đây:

A. Nội dung tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

Phương án 1:

1. Tuyển thẳng: (theo Thông tư 11) và quy định sau đây:

- Học sinh đạt giải Ba cấp tỉnh trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp THCS.

- Các đối tượng thuộc diện được tuyển thẳng (Học sinh trường PT DTNT. Học sinh khuyết tật. Học sinh là người dân tộc rất ít người. Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học) nếu muốn được tuyển vào các trường PTDTNT tỉnh, THPT Chuyên Bắc Giang đều phải tham gia thi tuyển theo quy định.

2. Chế độ ưu tiên.

a) Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

b) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
 
Quy dinh tuyen thang vao lop 10 THPT Bac Giang nam 2014
Tuyển sinh lớp 10 năm 2014 tỉnh Bắc Giang

3. Chế độ khuyến khích

a) Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội cấp quốc gia trở lên do Bộ GDĐT tổ chức hoặc Bộ GDĐT phối hợp tổ chức trong năm học các cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; thi viết thư quốc tế; thi giải toán qua mạng; thi Tiếng Anh trên mạng; thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng; thi tin học trẻ không chuyên của bậc học trung học cơ sở:

- Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 3,0 điểm;

- Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 2,0 điểm;

- Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm;

b) Đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá bậc trung học cơ sở cộng 1,0 điểm;

c) Đạt giải cá nhân do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong trong năm học các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; cuộc thi khoa học kỹ thuật; thi giải toán qua mạng; thi Tiếng Anh qua mạng; thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng; thi tin học trẻ không chuyên:

- Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm;

- Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm;

- Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm.

d) Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do sở giáo dục và đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:

- Loại giỏi: cộng 1,5 điểm;

+ Loại khá: cộng 1,0 điểm;

+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

4. Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong cùng một nội dung thi ở các cấp hoặc trong cùng một cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

5. Học sinh đạt giải trong năm học lớp 8 được bảo lưu kết quả để hưởng chế độ tuyển thẳng hoặc cộng điểm khuyến khích như quy định tại mục 1, 3.

6. Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích là 5 điểm.

Phương án 2:

1. Tuyển thẳng: (theo Thông tư 11) và quy định sau đây:

Các đối tượng thuộc diện được tuyển thẳng (Học sinh trường PT DTNT. Học sinh khuyết tật. Học sinh là người dân tộc rất ít người. Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học) nếu muốn được tuyển vào các trường PTDTNT tỉnh, THPT Chuyên Bắc Giang đều phải tham gia thi tuyển theo quy định.

2. Chế độ ưu tiên.

a) Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

b) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

3. Chế độ khuyến khích.

a) Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội cấp quốc gia trở lên do Bộ GDĐT tổ chức hoặc Bộ GDĐT phối hợp tổ chức trong các cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; thi viết thư quốc tế; thi giải toán qua mạng; thi Tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng; thi tin học trẻ không chuyên của bậc học trung học cơ sở:

- Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 3,0 điểm;

- Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 2,0 điểm;

- Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm.

b) Đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 ở bậc trung học cơ sở:

- Đạt giải nhất: 3,0 điểm;

- Đạt giải nhì: 2,0 điểm;

- Đạt giải ba: 1,0 điểm.

c) Đạt giải cá nhân do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; cuộc thi khoa học kỹ thuật; thi giải toán qua mạng; thi Tiếng Anh qua mạng; thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng; thi tin học trẻ không chuyên:

- Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm;

- Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm;

- Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm.

d) Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do sở giáo dục và đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:

- Loại giỏi: cộng 1,5 điểm;

+ Loại khá: cộng 1,0 điểm;

+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

4. Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong cùng một nội dung thi ở các cấp hoặc trong cùng một cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

5. Học sinh đạt giải trong năm học lớp 8 được bảo lưu kết quả để hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích như quy định tại mục 3.

6. Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích là 5 điểm.

B. Phương thức đăng ký dự thi vào lớp 10

1. Học sinh dự thi vào lớp 10 công lập được đăng ký 02 nguyện vọng (NV), NV1 và NV2 ở 2 trường THPT.

2. Các trường THPT công lập (trừ trường PT DTNT và THPT Chuyên) không có điểm tuyển sinh cao nhất năm học 2013-2014 trên địa bàn huyện, thành phố dành ít nhất 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 để tuyển NV2.

3. Học sinh chỉ được xét tuyển NV2 khi không trúng tuyển NV1. Điểm tuyển NV2 cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của đơn vị ít nhất 2,0 điểm.
Nguồn www.bacgiang.edu.vn

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

2 bình luận: Quy định tuyển thẳng vào lớp 10 THPT Bắc Giang năm 2014

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247