Thay thế điểm sàn bằng 4 mức điểm xét tuyển vào Đại học, CĐ năm 2014

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết ngày 8/8 tới sẽ thông báo 4 mức điểm xét tuyển vào Đại học, cao đẳng trong đó ưu tiên 3 mức xét tuyển vào đại học và còn lại sẽ dành để xét tuyển vào cao đẳng.

4 mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi

Thứ trưởng Ga cho biết, năm nay sẽ có 4 mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng. Sẽ có 3 mức dành cho các trường đại học và 1 mức tối thiểu để xét tuyển vào các trường cao đẳng. Các trường căn cứ vào mức điểm công bố này để xét tuyển thí sinh trong kỳ thi năm nay. Những thí sinh dưới mức điểm xét tuyển tối thiểu sẽ không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Thay the diem san bang 4 muc diem xet tuyen vao Dai hoc, CD nam 2014

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết có 4 mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng

Bộ GD-ĐT quy định: Đối với các trường, các ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi.

Đối với trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học hoặc cao đẳng đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố các mức điểm xét tuyển để vào đại học, cao đẳng: Đối với các trường, ngành không quy định môn thi chính: xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng mà Bộ đã công bố và trường đã lựa chọn.

Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính: xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính theo nguyên tắc đã nêu.

Các trường đại học, cao đẳng tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Theo Báo Thanh niên

3 bình luận: Thay thế điểm sàn bằng 4 mức điểm xét tuyển vào Đại học, CĐ năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!