Sơn La công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 tỉnh Sơn La đã được công bố, thông tin chi tiết như sau:

1.   Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên

1.1.    Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển sinh 11 lớp với 385 học sinh. Trong đó có 09 lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh (mỗi lớp 35 học sinh) và 02 lớp không chuyên (mỗi lớp 35 học sinh).

1.2.    Điều kiện dự tuyển

-   Thường trú tại tỉnh Sơn La (trường hợp đặc biệt không thường trú tại tỉnh Sơn La, ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định).

-   Tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên (nếu học sinh chưa được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS thì điều kiện này sẽ được kiểm tra sau khi trúng tuyển).

-    Độ tuổi tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Điều 33 - Điều lệ trường trung học.

1.3.    Phương thức tuyển sinh

-   Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển và có hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

-   Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển về hồ sơ ở vòng 1.

1.4.    Môn thi, đề thi

-   Môn thi: Thí sinh dự thi 04 bài thi, gồm: 01 bài thi môn Toán, 01 bài thi môn Ngữ văn, 01 bài thi môn Tiếng Anh (cùng bài thi tuyển sinh vào các trường có cấp THPT, sau đây gọi là bài thi chung), 01 bài thi môn chuyên (thí sinh dự thi lớp chuyên nào thi làm bài thi môn tương ứng, thí sinh dự thi lớp Chuyên Tin làm bài thi môn chuyên với thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán).

-   Đề thi: Đề thi môn chuyên và môn Ngữ văn (bài thi chung) theo hình thức tự luận, đề thi môn Toán (bài thi chung) thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan; đề thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

-   Nội dung đề thi: Nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9, đảm bảo các cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

-   Thời gian làm bài thi:

+ Môn Tiếng Anh (bài thi chung): 60 phút;

+ Môn Ngữ văn và môn Toán (bài thi chung): 120 phút/môn thi;

+ Các môn chuyên: 150 phút.

1.5.    Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi

-   Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

-   Hệ số điểm bài thi:

+ Môn Toán, môn Ngữ văn, môn Tiếng Anh: Hệ số 1.

+ Môn chuyên: Hệ số 2.

1.6.    Điểm xét tuyển

-   Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm gồm: Điểm 03 bài thi chung + (điểm bài thi môn chuyên x 2).

-   Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên: Là tổng điểm của 03 bài thi chung.

1.7.    Nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển

-    Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định.

+ Xét tuyển vào các lớp chuyên: Các bài thi chung phải đạt từ 3,5 điểm trở lên; bài thi môn chuyên phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

+ Xét tuyển vào các lớp không chuyên: Các bài thi chung phải đạt từ 3,5 điểm trở lên.

-   Cách xét tuyển:

+ Căn cứ quy định điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên và các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét đỗ theo thứ tự ưu tiên sau: có giải học sinh giỏi cấp tỉnh cao hơn; có điểm bài thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình cả năm môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình cả năm (năm học lớp 9) cao hơn. Sau khi xét hết các tiêu chí mà vẫn còn các thí sinh bằng điểm nhau thì tiếp tục lần lượt xem xét đến điểm trung bình cả năm các năm học lớp 8, 7, 6.

+ Tổ chức xét tuyển thành 2 đợt: Sau khi thông báo kết quả xét tuyển đối với từng lớp chuyên và không chuyên, học sinh nộp hồ sơ nhập học. Trong trường hợp số học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu giao, tổ chức xét tuyển đợt 2.

1.8.    Đăng ký nguyện vọng

-   Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (nguyện vọng 1 vào lớp chuyên 1, nguyện vọng 2 chuyên 2 và nguyện vọng 3 vào lớp không chuyên).

-   Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự thi vào lớp chuyên Toán được đăng kí xét tuyển nguyện vọng 2 vào một trong các lớp chuyên Tin, chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Sinh.

-   Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự thi vào lớp chuyên Văn được đăng kí xét tuyển nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Sử hoặc chuyên Địa.

+ Đối với những thí sinh đăng ký 02 nguyện vọng vào lớp chuyên, nếu đã trúng tuyển theo nguyện vọng 1 thì không xét nguyện vọng 2. Thí sinh đã trúng tuyển vào lớp chuyên (theo nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) thì không được  xét vào lớp không chuyên.

-   Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 là 2,0 điểm.

-   Học sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên nếu không trúng tuyển được đăng ký dự tuyển vào các trường PTDT Nội trú tỉnh, trường PTDTNT THCS&THPT huyện và các trường có cấp THPT khác trên địa bàn huyện, thành phố nơi thí sinh thường trú, các trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh (nếu đủ điều kiện); được sử dụng kết quả thi vào Trường THPT Chuyên để xét tuyển.

1.9.    Thời gian tổ chức và hoàn thành công tác tuyển sinh

-   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi, thu hồ sơ, xét tuyển.

-   Tổ chức thi tuyển: Dự kiến ngày 06, 07/6/2023.

-   Thời hạn hoàn thành công tác tuyển sinh: Trước ngày 20/7/2023.

1.10.    Tuyển bổ sung vào lớp chuyên

Sau học kỳ I và đầu mỗi năm học, Trường THPT Chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp 10, 11 chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tuyển bổ sung vào các lớp chuyên; quy định đối tượng, điều kiện dự tuyển bổ sung, môn thi tuyển bổ sung và tổ chức thực hiện việc tuyển bổ sung vào lớp chuyên đảm bảo các quy định hiện hành.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDT nội trú, trường có cấp học THPT

2.1.    Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 22.454 học sinh lớp 9. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS vào THPT, GDTX và GDNN, dự kiến tuyển 57,0% học sinh tốt nghiệp THCS (khoảng 12.800 học sinh) vào các trường có cấp THPT (chỉ tiêu cụ thể đối với từng trường trong Phụ lục kèm theo).

Trường hợp phải tăng chỉ tiêu tuyển sinh do nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào các trường lớn hơn so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của năm học 2023 - 2024 đã được giao, các trường có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo xin ý  kiến UBND tỉnh trước khi thực hiện giao tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường.

2.2.    Đối tượng tuyển sinh

-   Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX, thường trú tại tỉnh Sơn La.

-    Độ tuổi tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Điều 33 - Điều lệ trường trung học.

-    Học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường PTDTNT phải đảm bảo thêm các điều kiện sau:

+ Có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm khá trở lên trong 4 năm học THCS.

+ Bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại:

a)  Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi chung là xã, thôn đặc biệt khó khăn);

b)   Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

+ Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trường PTDTNT được tuyển không quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới được giao.

+ Học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường PTDTNT THCS&THPT huyện phải thường trú tại huyện có trường PTDTNT THCS&THPT mà học sinh đăng ký dự tuyển.

2.3.    Địa bàn tuyển sinh

-   Không phân biệt địa bàn tuyển sinh đối với các học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh, Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Bình Minh.

-   Học sinh thường trú hoặc học THCS ở huyện, thành phố nào thì được đăng ký dự tuyển vào các trường THPT, THCS&THPT, PTDTNT THCS&THPT ở huyện, thành phố đó theo địa bàn tuyển sinh.

-  Cho phép học sinh các trường THCS ở các xã sau đây đăng ký dự tuyển vào 1 trường THPT trên địa bàn hoặc 01 trường THPT ngoài địa bàn. Cụ thể như sau:

+ Học sinh học tại Trường TH&THCS Hoàng Văn Thụ, TH&THCS Nà Sản huyện Mai Sơn; học sinh của xã Chiềng Mung, Mường Bằng huyện Mai Sơn có thể đăng ký dự tuyển tại Trường THPT Chiềng Sinh.

+ Học sinh học tại Trường TH&THCS Ninh Thuận và các xã Bản Lầm, Muổi Nọi, Bon Phặng, Bó Mười B của huyện Thuận Châu; xã Nặm Ty của huyện Sông Mã có thể đăng ký dự tuyển tại Trường THCS&THPT Nguyễn Du.

+ Học sinh của xã Bó Mười, Liệp Tè, huyện Thuận Châu có thể đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Mường Bú.

+ Học sinh của xã Chiềng Xuân, Tân Xuân, Xuân Nha huyện Vân Hồ có thể đăng ký dự tuyển vào Trường THCS&THPT Chiềng Sơn.

+ Học sinh THCS của xã Phiêng Côn, Chiềng Sại của Bắc Yên có thể đăng kí dự tuyển tại trường THPT Yên Châu.

+ Học sinh THCS của xã Yên Sơn, Chiêng On huyện Yên Châu có thể đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Cò Nòi.

+ Học sinh THCS xã Chiềng Sại huyện Bắc Yên có thể đăng ký dự tuyển vào trường THPT Tân Lập.

-    Học sinh được dự tuyển trái tuyến nếu thường trú hoặc tạm trú hoặc có quyết định chuyển công tác của cha (hoặc mẹ, hoặc người giám hộ) tại địa bàn tuyển sinh. Học sinh dự tuyển trái tuyến phải học đủ 3 năm tại trường trúng tuyển để đảm bảo sự ổn định về quy mô trường, lớp học sinh. Trường hợp đặc biệt (phải thay đổi nơi cư trú do hoàn cảnh gia đình, do sức khỏe không đảm bảo; do cha, mẹ hoặc người giám hộ thay đổi nơi sinh sống hoặc chuyển công tác; do di dân...) phải chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

-   Học sinh ở tỉnh khác được phép đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại Sơn La nếu những học sinh này có đủ các điều kiện tuyển sinh và thường trú hoặc tạm trú tại các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La trước thời điểm tuyển sinh tối thiểu 02 tháng. Học sinh phải học đủ 3 năm tại trường trúng tuyển để đảm bảo sự ổn định về quy mô trường, lớp học sinh. Trường hợp đặc biệt phải chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

2.4.    Phương thức tuyển sinh

-   Tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

-   Tổ chức 01 Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm 42 điểm thi (bao gồm cả điểm thi Trường THPT Chuyên). Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào thì dự thi tại trường đó. Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh, trường PTDTNT THCS-THPT thi tại các trường PTDTNT THCS-THPT huyện tại nơi thường trú của thí sinh.

-   Môn thi, bài thi: Thí sinh dự thi 03 bài thi, gồm: 01 bài thi môn Toán, 01 bài thi môn Ngữ văn và 01 bài thi môn Tiếng Anh (cùng bài thi chung vào Trường THPT Chuyên).

-   Điểm xét tuyển: Là tổng điểm của 03 bài thi và điểm ưu tiên (nếu có).

-   Điều kiện thí sinh được xét tuyển:

+ Có đủ 03 bài thi theo quy định.

+ Không có bài thi nào điểm 0 (không).

-   Nguyên tắc xét tuyển:

+ Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng trường, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

+ Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, thực hiện xét tuyển như sau:

*) Nếu tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau không vượt quá 2,0% chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển hết số thí sinh này.

*) Nếu tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau vượt quá 2,0% chỉ tiêu được giao thì xét theo thứ tự ưu tiên: đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh và có kết quả cao hơn; có điểm trung bình cả năm học lớp 9 cao hơn; Sau khi xét hết các tiêu chí mà vẫn còn các thí sinh bằng điểm nhau thì tiếp tục lần lượt xem xét đến điểm trung bình cả năm lớp 8, 7, 6.

-    Thí sinh đăng ký thi tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh nếu không trúng tuyển được đăng ký xét tuyển vào trường PTDTNT THCS-THPT huyện và các trường có cấp THPT khác trên địa bàn huyện, thành phố nơi thí sinh thường trú; các trung tâm GDTX.

-    Căn cứ danh sách học sinh trúng tuyển, các trường tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh theo quy định và theo lịch do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

-   Xét tuyển bổ sung: Sau thời gian nộp hồ sơ nhập học, các trường còn thiếu chỉ tiêu được tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao.

-   Thời gian tổ chức và hoàn thành công tác tuyển sinh:

+ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi, thu hồ sơ, xét tuyển.

Tổ chức thi tuyển: Dự kiến ngày 06, 07/6/2023.

+ Thời hạn hoàn thành công tác tuyển sinh: Các trường PTDTNT: Trước ngày 25/7/2023. Các trường phổ thông có cấp THPT: Trước ngày 30/7/2023.

 Theo TTHN

 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Sơn La công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023

  •  
Bứt Phá Lớp 10 - Tuyensinh247