Tất cả mốc thời gian học sinh cần biết của kì thi THPT 2018

Toàn bộ thông tin về việc khi nào có điểm thi thpt quốc gia 2018, khi nào nộp hồ sơ, khi nào công nhận tốt nghiệp, khi nào công bố điểm chuẩn... Sẽ có đầy đủ tại đây.

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1

Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm Quản lý thi.

Cục QLCL

Các sở GDĐT; các trường ĐH,CĐ

Trước ngày 25/3/2018

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi.

Các sở GDĐT

Các nơi đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT)

Trước ngày 30/3/2018

3

Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các sở GDĐT quy định, các trường phổ thông thực hiện

Các đối tượng thí sinh; các đơn vị ĐKDT

Từ ngày 01/4 đến ngày

20/4/2018

4

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

Các đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày 25/4/2018

5

Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Các sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT

Trước ngày 05/5/2018

6

Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi.

Các sở GDĐT; các trường ĐH, CĐ

Các trường phổ thông; các đơn vị có liên

quan

Trước ngày 10/5/2018

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

7

Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi.

Các Hội đồng thi

 

Trước ngày 25/5/2018

8

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày 25/5/2018

9

Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về sở GDĐT chủ trì cụm thi.

Các sở GDĐT

Các trường ĐH, CĐ

Trước ngày 27/5/2018

10

Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT.

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Trước ngày 28/5/2018

11

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày 03/6/2018

12

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Các đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày 07/6/2018

13

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi.

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

14

Ban Coi thi làm việc.

Ban Coi thi

Các sở GDĐT

Từ ngày 24/6/2018

15

Coi thi theo lịch thi.

Ban Coi thi

Các sở GDĐT

Các ngày 25/6, 26/6

và   27/6/2018

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

16

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi.

Cục QLCL

Các Hội đồng thi

Buổi thi sáng chậm nhất 11

giờ 30, buổi thi chiều chậm nhất 16 giờ 30

17

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi.

Cục QLCL

Các Hội đồng thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6/2018

18

-  Tổ chức chấm thi;

-  Tổng kết công tác chấm thi;

-  Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

-   Hoàn thành đối sánh kết quả thi.

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT; các trường ĐH, CĐ

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/7/2018

19

Công bố kết quả thi.

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 11/7/2018

20

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ.

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 15/7/2018

21

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 17/7/2018

22

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Chậm nhất ngày 20/7/2018

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

23

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Chậm nhất ngày 20/7/2018

24

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Các đơn vị ĐKDT

 

Từ ngày 11/7 đến hết ngày 20/7/2018

25

Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày 20/7/2018

26

Sở       GDĐT       chuyển    dữ       liệu phúc khảo cho Hội đồng thi.

Các sở GDĐT

Các Hội đồng thi

Chậm nhất ngày 21/7/2018

27

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2018

28

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 30/7/2018

29

Cập nhật vào phần mềm QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL.

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 01/8/2018

30

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT.

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 05/8/2018

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Tất cả mốc thời gian học sinh cần biết của kì thi THPT 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học