Thái Nguyên thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Một điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2019 - 2020, học sinh ngoài thi 2 môn Văn và Toán thì sẽ phải thi thêm môn thi thứ 3. Xem chi tiết dưới đây.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1776/TTr-SGDĐT ngày 27/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020; nội dung trên, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1.  Đối với các trường THPT công lập và ngoài công lập (không chuyên)

-   Học sinh thi viết 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

-   Đề thi: Nội dung đề thi trong chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9; áp dụng theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh có thêm phần trắc nghiệm.

-   Thời gian làm bài: Môn Ngữ văn, Toán: 120 phút; môn Tiếng Anh: 90 phút.

-    Hệ số điểm bài thi: Môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2; môn Tiếng Anh tính hệ số 1.

-   Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài thi cho theo thang điểm 10.

2.  Đối với trường THPT Chuyên

-   Học sinh thi viết ba môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 môn chuyên, trong đó môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thi chung với các trường Trung học phổ thông khác.

Đề thi: Áp dụng theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh có thêm phần trắc nghiệm.

-  Thời gian làm bài:

+ Các môn thi không chuyên: Môn Ngữ văn, Toán: 120 phút; môn Tiếng Anh: 90 phút.

+ Các bài thi chuyên: thời gian gian làm bài 180 phút.

-   Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu bài thi tính theo thang điểm khác thì kết quả bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10.

-   Hệ số điểm bài thi:

+ Thi vào các môn chuyên Văn, Sử, Địa: Điểm môn Toán, Tiếng Anh hệ số 1 ; môn Ngữ văn điều kiện hệ số 2, môn chuyên hệ số 3.

+ Thi vào các môn chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin: Điểm môn Ngữ văn, Tiếng Anh hệ số 1 ; môn Toán điều kiện hệ số 2; môn chuyên hệ số 3.

+ Thi vào các môn chuyên Nga, Anh, Pháp, Trung: Điểm môn Ngữ văn, Toán hệ số 1 ; môn Tiếng Anh điều kiện hệ số 2, môn chuyên hệ số 3.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Thái Nguyên thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!