Thanh Hóa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên tại Thanh Hóa năm học 2022 - 2023 sẽ được tổ chức thi riêng. Theo đó trường chuyên Lam Sơn sẽ thi ngày 1, 2/6.

1.            Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển sinh 11 lớp chuyên với số lượng 385 học sinh (35 học sinh/lớp chuyên), cụ thể như sau:

-              Chuyên: Toán, Tiếng Anh: Mỗi môn 02 lớp;

-              Chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý: Mỗi môn 01 lớp.

1.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

-              Học sinh đúng độ tuổi, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành; 

-              Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) tại tỉnh Thanh Hóa; các trường hợp khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

-              Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên.

                Đăng ký dự thi: Tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Học sinh đủ điều kiện đăng ký thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thì chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng (NV) dự thi vào 01 lớp chuyên cụ thể.

1.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 riêng cho Trường THPT chuyên Lam Sơn.

                Bài thi, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi:

-              Mỗi thí sinh phải làm 03 bài thi môn chung (Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh) và 01 bài thi môn chuyên theo NV đăng ký. Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào lớp chuyên nào thì phải làm bài thi môn chuyên đó; môn chuyên của lớp chuyên Tin học được thi bằng môn Toán (dành cho chuyên Tin học).

-              Thời gian làm bài các môn chung: 120 phút đối với môn Ngữ văn và Toán; 60 phút đối với môn Tiếng Anh; các môn chuyên: 150 phút.

-              Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận. Riêng bài thi môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe.

-              Tất cả các bài thi được tính theo thang điểm 10 (lấy đến chữ số thập phân thứ hai sau dấy phẩy); hệ số điểm bài thi: bài thi môn chung tính hệ số 1; bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

1.4. Đề thi:

-              Thành lập 01 Hội đồng ra đề, in sao đề thi cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối theo quy định.

-              Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành; chủ yếu ở chương trình lớp 9.

1.5. Ngày thi: 01, 02 tháng 6 năm 2022.

                Xét trúng tuyển:

-              Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm của 04 bài thi (đã tính hệ số).

-              Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn chung đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên đạt từ 5,0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

-              Nguyên tắc xét trúng tuyển: Căn cứ vào danh sách những thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao của từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh cùng môn thi (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có điểm trung bình của môn thi chuyên năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn năm học lớp 9 cao hơn; đạt giải quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS (giải quốc gia chỉ tính ở các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc liên ngành giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngành khác phối hợp tổ chức; ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba). 

-              Thí sinh trúng tuyển lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn phải nhập học và không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú (DTNT) và lớp 10 THPT công lập; trong thời gian học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, nếu muốn chuyển trường thì phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định. Trường hợp số lượng học sinh nhập học đối với mỗi lớp chuyên chưa đủ chỉ tiêu thì Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển bổ sung đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định.

-              Thí sinh trúng tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

-              Thời gian hoàn thành xét trúng tuyển: Trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.

2.            Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

2.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) tại tỉnh Thanh Hoá, có độ tuổi theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành; các trường hợp khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định.

2.2. Đăng ký dự thi:

-              Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, gọi là nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2) vào các trường THPT công lập tại huyện, thị  xã, thành phố (gọi tắt là địa phương) nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tại địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh. Trong thời gian đăng ký dự thi, thí sinh được 01 lần thay đổi nguyện vọng.

-              Học sinh đăng ký và dự thi tại trường có NV1. Nếu học sinh đăng ký NV1, NV2 tại trường ở địa phương khác nơi có hộ khẩu thường trú thì khi nhập học phải viết giấy cam kết học tại nhà trường đến hết cấp học.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 riêng cho các trường THPT công lập và THPT DTNT.

2.4. Bài thi, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi:

-              Mỗi thí sinh làm 03 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

-              Thời gian làm bài: 120 phút đối với môn Ngữ văn và Toán; 60 phút đối với môn Tiếng Anh.

-              Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận.

-              Bài thi được tính theo thang điểm 10 (lấy đến chữ số thập phân thứ hai sau dấy phẩy); hệ số điểm bài thi: Điểm hệ số 2 đối với bài thi Toán và Ngữ văn; điểm hệ số 1 đối với bài thi Tiếng Anh.

2.5. Đề thi

-              Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 01 Hội đồng ra đề, in sao đề thi cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT DTNT, làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối theo quy định.

-              Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành; chủ yếu ở chương trình lớp 9.

                Ngày thi: 17, 18 tháng 6 năm 2022.

2.6. Xét trúng tuyển:

-              Điểm xét tuyển: Là tổng điểm của 03 bài thi (đã tính hệ số) cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

-              Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh có đăng ký NV vào học tại trường; dự thi đủ 03 bài thi, không vi phạm quy chế thi; các bài thi đạt 0,5 điểm trở lên và không trúng tuyển vào các trường THPT DTNT;

-              Nguyên tắc xét tuyển:

+ Các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức xét tuyển theo cơ cấu: 90% chỉ tiêu dành cho NV1, sau khi đã trừ số học sinh được tuyển thẳng theo quy chế; 10% chỉ tiêu dành cho NV2.

(Lưu ý: Khi số lượng ứng với 90% chỉ tiêu NV1 là chữ số thập phân thì phần thập phân được ưu tiên làm tròn lên thành 1,0);

+ Thí sinh đã trúng tuyển NV1 thì không được quyền sử dụng NV2;

+ Điểm xét tuyển NV2 phải lớn hơn điểm chuẩn NV1 của trường mà thí sinh đăng ký NV2 từ 1,0 điểm trở lên;

+ Trong thời gian quy định, thí sinh dự xét tuyển NV2 phải đến trường THPT đã đăng ký và dự thi NV1 rút hồ sơ, giấy báo điểm và làm giấy đăng ký dự xét NV2 nộp cho trường THPT đã đăng ký NV2; nếu không, sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển NV2.

-              Sau khi các trường THPT DTNT xét tuyển xong, các trường THPT công lập thực hiện xét trúng tuyển như sau:

+ Lần 1: Xét NV1 (theo cơ cấu đã quy định) theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp (nếu chỉ tiêu cuối cùng của NV1 có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên lấy hết vào NV1);

+ Lần 2: Xét NV2 (theo cơ cấu đã quy định) theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Nếu chỉ tiêu cuối cùng của NV2 có nhiều thí sinh cùng có ĐXT bằng  nhau thì xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau: đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (theo thứ tự Nhất, Nhì, Ba); xếp loại hạnh kiểm; xếp loại học lực; các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên; điểm trung bình năm học lớp 9; tổng điểm trung bình cộng 02 môn Toán và Ngữ văn năm học lớp 9.

Nếu xét tuyển NV2 mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì trường được hạ điểm chuẩn NV1 để tiếp tục xét tuyển đối với những thí sinh NV1 và NV2 (có ĐXT hơn điểm chuẩn NV1 từ 1,0 điểm trở lên) theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp để lấy đủ chỉ tiêu theo kế hoạch.

-              Thí sinh trúng tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

-              Thời gian hoàn thành xét trúng tuyển: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thanh Hóa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247