Thi thử THPTQG 2020 môn Sử THPT Nguyễn Trung Thiên

Tham khảo chi tiết đề và đáp án môn Sử mã 001 - thi thử THPTQG năm 2020 của trường THPT Nguyễn trung Thiên, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Sử THPT Nguyễn Trung Thiên 

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền?
    A.  Phong trào cách mạng 1930-1931. B.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

    C.  Phong trào dân chủ 1936-1939.       D.  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 2: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939, xác định nhiệm mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là

    A.  thành lập Chính phủ công – nông - binh.

    B.  làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

    C.  giải phóng dân tộc và  tạm gác ruộng đất.

    D.  làm cho Việt Nam được độc lập và tự do.

Thi thu THPTQG 2020 mon Su THPT Nguyen Trung Thien

Đáp án 

Thi thu THPTQG 2020 mon Su THPT Nguyen Trung Thien

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Sử của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN 

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Thi thử THPTQG 2020 môn Sử THPT Nguyễn Trung Thiên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!