Thông báo phương án tuyển sinh của Cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa-Vũng Tàu 2018

Thông báo phương án tuyển sinh của trường Cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa-Vũng Tàu năm , được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây

Ký hiệu:                      C52

Loại hình:                    Công lập

Địa chỉ:                        Số 689, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại:                  02543826644

Website:                      www.cdspbrvt.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh:      Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:         Học sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2.3. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:          - Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mầm non: Trường tuyển sinh theo hình thức kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm- Hát) và xét tuyển điểm 2 môn Toán học và Ngữ văn.

- Đối với các ngành còn lại: Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và điểm Học bạ THPT hoặc tương đương.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:         

T Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1
Các ngành đào tạo cao đẳng                      
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 68 17 M00 NK1            
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 48 12 A00 TO A01 TO C15 TO D01 TO
1.3
Sư phạm Tin học 51140210 20 5 A00 TO A01 TO D01 TO D90 TO
1.4
Sư phạm Lịch sử 51140218 16 4 A07 SU C00 SU C15 XH D78 XH
Chuyên ngành Sư phạm Lịch sử-Địa lý
1.5
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 51150215 16 4 A16 TN B00 SI D72 TN D90 TN
Chuyên ngành Sư phạm Công nghệ
2
Các ngành đào tạo trung cấp                      
2.1
Sư phạm mầm non 42140201 30 30 M00 NK1            

                                                             

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:  

a) Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Điểm các môn thi/bài thi phải thỏa mãn điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ có văn bản chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018).

Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

b) Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Điểm trung bình của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển ở các học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên.

Hạnh kiểm và học lực của lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:      

2.6.1. Mã số trường: c52

2.6.2. Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển

Danh sách các ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển năm 2018 (môn in đậm trong tổ hợp xét tuyển là môn thi chính) như sau:

STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Ghi chú
năm 2018
Các ngành đào tạo trình độ cao đằng
1 Giáo dục Mầm non 51140201 Toán học, Ngữ văn, Đọc diễn cảm-Hát M00  
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 Toán học, Vật lí, Hóa học A00  
Toán học, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội C15
3 Sư phạm Tin học 51140210 Toán học, Vật lí, Hóa học A00  
Toán học, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán học, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh D90
4 Sư phạm Lịch sử 51140218 Toán học, Lịch sử, Địa lý A07  
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00
(Chuyên ngành Lịch sử - Địa lý) Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội C15
  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D78
5 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (Chuyên ngành Công nghệ) 51140215 Toán học, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn A16  
Toán học, Hóa học, Sinh học B00  
Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D72  
Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90  
Các ngành đào tạo trình độ trung cấp
1 Sư phạm Mầm non 42140201 Toán học, Ngữ văn, Đọc diễn cảm-Hát M00  

                                                               

2.6.3. Quy định về mức chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển

Trường tổ chức xét tuyển với tổng điểm bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn thuộc một ngành xét tuyển.

2.6.4. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

Môn chính, tổng điểm 3 môn thi /bài thi trong tổ hợp xét tuyển, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:         

Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mầm non, ngoài lấy điểm thi của hai bài thi Toán học và Ngữ văn, thí sinh phải tham dự kỳ thi môn năng khiếu (Đọc diễn cảm - Hát) do trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức.

Trường tổ chức tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh  đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy được quy định trong Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Thông tư  07/2018/TT-BGDĐT ngày 01  tháng 3 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

2.7.1. Tiêu chí xét tuyển

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi/bài thi + Điểm ưu tiên (nếu có).

Đối với phương thức xét tuyển theo điểm Học bạ THPT, điểm môn thi/bài thi là điểm trung bình của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển ở 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của lớp 12.

Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp (theo từng nhóm đối tượng).

2.7.2. Lịch tuyển sinh chung

Lịch tuyển sinh của Trường căn cứ theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký xét tuyển vào Trường theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7.3. Lịch đăng kí và thi các môn năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/4/2018 đến trước 17 giờ ngày 29/6/2018.

Thời gian hướng dẫn ôn thi: 30/6/2018.

Thời gian thi: 07/7/2018.

2.7.4. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ ĐKXT

- Xét theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018

Phương thức, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét theo điểm học bạ THPT

+ Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

+ Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 31/07/2018

2.8. Chính sách ưu tiên:         

Trường thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh  đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy được quy định trong Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Thông tư    07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 về sửa đổi, bổ sung tê và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

Ngoài các đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu còn xét tuyển thẳng vào các ngành theo các điều kiện Đạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và có học lực năm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên.

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mầm non, ngoài các điều kiện trên, thí sinh phải tham dự kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và đạt điểm trung bình các môn năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Lệ phí xét tuyển theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Không thu học phí

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):        

Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ thông báo trên website của nhà trường

Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ thông báo trên website của nhà trường.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông báo phương án tuyển sinh của Cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa-Vũng Tàu 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH