Thông báo thủ tục nhập học vào trường Đại hoc Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2018

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo thủ tục nhập học vào trường năm 2018, các bạn tân sinh viên cùng cập nhật ngay tại đây

Thời gian phát hành giấy báo nhập học:

Thí sinh có thể nhận Giấy báo nhập học theo 3 phương thức sau:

- Phương thức 1: Nhận trục tiếp

Thí sinh có thể nhận trực tiếp tại Trưởng: Phòng 203 - Lầu 2 - Khu A2 - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, từ ngày 20/08/2018 — 23/08/2018 (Sáng:08h - 11h; chiều: 13h30- 16h00)

Cụ thể như sau:

Ngày 20/08 và 21/08/2018: Y đa khoa

Ngày 22/08 và 23/08/2018: Răng Hàm Mặt; Dược; Khúc xạ nhãn khoa; Kỹ thuật Y học; Xét nghiệm Y học; Điều dưõng; Y tế công cộng.

- Phương thức 2: Nhận qua đường bưu điện

Đến hết ngày 23/08/2018, các thí sinh không đến nhận Giấy báo nhập học, sẽ được gửi qua đường bưu điện vào ngày 24/08/2018 theo địa chỉ nhận giấy báo căn cử trên thông tín của thí sinh từ Bộ GD&ĐT (hoặc do thỉ sinh cung cấp trực tiếp cho trường)

- Phương thức 3: Nhận tại thòi điểm nộp Hồ sơ nhập học

Các thí sinh không thể nhận qua 2 phương thức trên có thể yêu cầu nhận Giấy báo nhập học tại thời điểm nộp Hổ sơ nhập học, thí sinh phải gửi email yêu cầu đến địa chi email tuvensinh@pnt.edu.vn trưóc ngày 23/08/2018. Nhà trường sẽ tạm giữ Giấy báo nhập học và phát cho thí sinh tại thời điểm thí sinh nộp hồ sơ nhập học.

III. Các loại hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị khi nộp hồ sơ nhập học:

Trường sẽ nhận hồ sơ nhập học từ ngày: 27/08/2018 - 01/09/2018

- Bản chính Giấy báo nhập học (thí sinh cần sao y bản chính và giữ lại trước khi nộp hồ sơ để dùng vào việc khác, Trường không giải quyết cho mượn lại sau khi nộp). Đổi với Thí sinh nhận Giấy báo nhập học cùng thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh cỏ thể yêu cầu sao y bản chính tại trường.

- Hồ sơ Học sinh - Sinh viên (theo mẫu Bộ GD&ĐT 2018, cỏ dán ảnh và được công chứng chữ kỷ).

- Bản sao Học bạ THPT hoặc Bổ túc văn hóa (có chửng thực).

- Nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2017 trờ về trước phải nộp bản sao có chứng thực Bằng tổt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc Bo túc văn hóa; thỉ sinh tốt nghiệp năm 2018 phải nộp Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

- Bản sao Giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú (các bản sao phải cỏ chứng thực, bản sao hộ khẩu phải đầy đủ các trang và được chứng thực không quả 6 tháng).

- Bản sao các giấy tờ chứng minh là dối tượng ưu tiên {giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh cùa bản thân hoặc của bổ mẹ thi sinh,...) (cỏ chứng thực). Được quy định tại mục “Điểm 1 & điểm 3 của mục II - công văn 899/BGD-GDĐH, ngày 09/03/2018 của Bộ GD&ĐT”

- 02 ảnh 34 cm chụp thẳng, nền trẳng (không quá 06 thảng, ghi rõ họ tên, ngày, thảng, năm sinh mặt sau) và cho vảo phong bì.

Các thí sinh được miền thi Ngoại ngữ, phải nộp bổ sung bản sao có chứng thực của Chửng chi Ngoại ngữ mà thi sinh dùng để xét miễn thi.

Theo TTHN

Viết bình luận: Thông báo thủ tục nhập học vào trường Đại hoc Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!