Thông báo tuyển sinh của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội 2018

Thông báo tuyển sinh của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội năm 2018, thông báo xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập lớp 12 bậc THPT, cụ thể như sau:

I. NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

MẢ

TÊN NGÀNH. NGHÈ

V| TRÍ VIỆC LÀM

6340301

Kế toán

Ké toán tổng hợp; Kế toán viên; Thủ kho; Thủ quỹ; N.viên kinh doanh; Thu ngàn

6Ỉ40202

Tải chính - Ngân hàng

Nhân viên tín dụng, môi giới chứng khoán, tư vấn tải chính; GDV ngân hàng

6810103

Hướng dẫn du lịch

Hưởng dẫn viên du lịch; Điều phổi viên; Nhân viên tổ chức điều hành tour

6340119

Quản trị bán hảng

Nhân viên sale & marketing, tổ chức sự kiện, chăm sóc khách hàng; Lễ tân

6340114

Quản trị kinh doanh

Nhân viên kế hoạch. Marketing; Quản lý phân xưởng; Giám sát bén hàng

6220206

Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh: Nhân viên hành chính: Thư ký; Lễ tân

6220202

Phiên dịch Tiếng Anh thương mại

Biên - Phiên dịch viên; Nhân viên giao dịch thương mại điện tử; Lê lân

6220203

Phiên dịch Tiếng Anh du lịch

HDV du lịch; Lễ tân: Nhân viên hành chính: Thư ký; Chuyên gia dự án du lịch

6320202

Hệ thống thông tin quản lý

Kỹ thuật viên công nghệ thông tin: Quản trị viên hệ thõng thông tin

6S20226

Điện dân dụng

Kỳ thuật viên điện nhà máy. công ty; Nhân viên tư vấn. kinh doanh thiẻt bị điện

6510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật viên điện nhà máy, xi nghiệp; Nhân viên tư vấn thiết kế về điện

6510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Cán bộ giám sát. thi công xây dựng; Nhản viên thiẽt kê, tư ván dự án xây dựng

6580301

Quàn lý xây dựng

Cán bộ quản lý dự án xây dựng, tư vấn, phàn tích dự án. lập dự toán, đấu thầu

6480201

Công nghệ thông tin

Kỳ thuật viên công nghệ, phán mềm; Quản trị viên hệ thổng mạng, website

0000000

Lập trình vicn

Lập trình vicn; Nhân vicn thiết kc website, phát tricn phân mèm

6480209

Quản tri mạng máy tính

Quản trị viên mụng mây tính; Kỹ thuật viẻn thi cỏng, quản lý công trình mạng 

II. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:

Xét kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập lớp 12 bậc THPT.

III. Thông tin liên hệ

- Địa chi : số 102 Phổ Trung Kỉnh - Phường Yên Hoà

Quận Cầu Giấy - Thảnh phổ Hà Nội

- Điện thoại văn phòng: (024) 3784 51S3

- Hotline tuyển sinh : 0912 024743

- Website                      : www.tuyensinh.chn.edu.vn

- Fanpage     : Trường Cao dẳng Cộng dồng Hà Nội

- Email                                   : bantuyensinh@chn.edu.vn

- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

www.tuyensinh.chn.edu.vn

www.tuyensinh.tcdn.gov.vn

www.xettuyennghe.luoitre.vn

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông báo tuyển sinh của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH