Thông báo tuyển sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang 2018

Thông báo tuyển sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang năm 2018 đối với các ngành đào tạo, các em cùng xem thông tin chi tiết tại đây

Ký hiệu:                      C54

Loại hình:                    Công lập

Địa chỉ:                     Số 449, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại:                  0297.3865498

Website:                      www.cdspkg.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh:      Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Đối với ngành sư phạm chỉ xét tuyển những thí sinh không bị khuyết tật, dị dạng.

Đảm bảo các yêu cầu khác theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:         Đối với ngành sư phạm tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Kiên Giang.

2.3. Phương thức tuyển sinh:  Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:          2.3.1. Đối với trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018.

- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.

- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm.

- Ba phương thức trên được xét độc lập với nhau, thí sinh có quyền lựa chọn 1, 2 hoặc cả 3 phương thức để đăng ký.

- Xét tuyển thí sinh theo từng ngành đào tạo từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

- Việc xét tuyển các ngành với thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của thí sinh được thực hiện bình đẳng (thí sinh không đạt nguyện vọng 1 được xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với các thí sinh khác).

a) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo tổ hợp 03 môn (quy định tại mục 2.6), dành 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

- Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non chỉ xét 02 môn văn hóa (quy định tại mục 2.6), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, kể diễn cảm và hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2).

- Đăng ký dự thi (đối với môn năng khiếu) và đăng ký xét tuyển

- Xét tuyển đợt 1, thí sinh điền đầy đủ thông tin vào phiếu ĐKXT (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và nộp phiếu ĐKXT cùng lúc với hồ sơ dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở Giáo dục và Đào tạo có kèm theo lệ phí ĐKXT.

- Xét tuyển các đợt bổ sung, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với lệ phí tuyển sinh theo các phương thức: Nộp trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

b) Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn (quy định tại mục 2.6), dành 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

- Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non chỉ xét 02 môn văn hóa (quy định tại mục 2.6), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, kể diễn cảm và hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2).

- Đăng ký dự thi năng khiếu và đăng ký xét tuyển

Hồ sơ gồm có:

1- Phiếu ĐKXT (theo mẫu ở phụ lục kèm theo Đề án tuyển sinh);   

2- Bản sao Học bạ THPT (có công chứng);

3- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

4- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có công chứng);

5- Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú (có công chứng);

6- Bản sao Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) (có công chứng).

c) Phương thức 3: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm, dành 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

- Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = [Điểm TB chung năm lớp 12] x 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non lấy [Điểm TB chung năm lớp 12] x 2 thay cho 02 môn văn hóa (quy định tại mục 2.6), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, kể diễn cảm và hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2).

- Đăng ký dự thi năng khiếu và đăng ký xét tuyển

Hồ sơ gồm có:

1- Phiếu ĐKXT (theo mẫu ở phụ lục kèm theo Đề án tuyển sinh);   

2- Bản sao Học bạ THPT (có công chứng);

3- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

4- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có công chứng);

5- Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú (có công chứng);

6- Bản sao Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) (có công chứng).

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, số 449, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

2.3.2. Đối với trình độ trung cấp chuyên nghiệp, Nhà trường xét tuyển dựa vào học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

a) Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm TB năm lớp 12 theo môn + Điểm năng khiếu + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Đối với ngành Sư phạm Mầm non xét 02 môn văn hóa (quy định tại mục 2.6), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, kể diễn cảm và hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2).

Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc xét môn Văn, 02 môn năng khiếu (Hát nhạc và Thẩm âm, tiết tấu).

b) Đăng ký dự thi năng khiếu và đăng ký xét tuyển

Hồ sơ gồm có:

1- Phiếu ĐKXT (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);    

2- Bản sao Học bạ THPT (có công chứng);

3- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

4- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có công chứng);

5- Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú (có công chứng);

6- Bản sao Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) (có công chứng).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:         

T Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo cao đẳng                      
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 24 36 M05   M06   M07      
Đào tạo giáo viên mầm non
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 31 44 A00   C00   D01      
Đào tạo giáo viên dạy bậc tiểu học
1.3
Sư phạm Toán học 51140209 8 12 A00   A01   A02      
Đào tạo giáo viên Toán - Tin bậc THCS
1.4
Sư phạm Sinh học 51140213 8 12 A02   B00   D08      
Đào tạo giáo viên Sinh - Hóa bậc THCS
1.5
Sư phạm Ngữ văn 51140217 8 12 C00   D14   DD1      
Đào tạo giáo viên Ngữ văn bậc THCS
1.6
Sư phạm Lịch sử 51140218 8 12 C00   C03   DD1      
Đào tạo giáo viên Sử - Địa bậc THCS
1.7
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 8 12 D01   D14   D15      
Đào tạo giáo viên dạy Tiếng Anh bậc tiểu học
Các ngành đào tạo trung cấp                      
2.1
Sư phạm Mầm non 42120201 0 30                
Đào tạo giáo viên mầm non
2.2
Sư phạm âm nhạc 42140205 0 20                
Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc

                                                             

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:  

2.5.1. Đối với trình độ cao đẳng:

- Phương thức 1: ngưỡng chất lượng đầu vào theo xác định của Bộ GDĐT.

- Phương thức 2 và phương thức 3:

 Trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

2.5.2. Đối với trình độ trung cấp:

Trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng ngành Sư phạm Âm nhạc, xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:      

2.6.1. Cao đẳng:

TT Ngành Mã Ngành Mã tổ hợp XT Tổ hợp xét tuyển Ghi chú
1 Giáo dục Mầm non 51140201 M05 Văn, Năng khiếu, Sử  
   
M06 Văn, Năng khiếu, Toán
   
M07 Văn, Năng khiếu, Địa
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 A00 Toán, Lý, Hóa  
   
C00 Văn, Sử, Địa
   
D01 Toán, Văn, Tiếng Anh
3 Sư phạm Toán học (Toán – Tin) 51140209 A00 Toán, Lý, Hóa  
   
A01 Toán, Lý, Tiếng Anh
   
A02 Toán, Lý, Sinh
4 Sư phạm Sinh học (Sinh – Hóa) 51140213 A02 Toán, Lý, Sinh  
   
B00 Toán, Hóa, Sinh
   
D08 Toán, Sinh, Tiếng Anh
5 Sư phạm Ngữ văn 51140217 C00 Văn, Sử, Địa  
   
D14 Văn, Tiếng Anh, Sử
   
D15 Văn, Tiếng Anh, Địa
6 Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) 51140218 C00 Văn, Sử, Địa  
   
C03 Văn, Toán, Sử
   
D14 Văn, Tiếng Anh, Sử
7 Sư phạm Tiếng Anh (Tiểu học) 51140231 D01 Toán, Văn, Tiếng Anh  
     
D14 Văn, Tiếng Anh, Sử  
     
D15 Văn, Tiếng Anh, Địa  

- Những thí sinh có điểm xét tuyển trong cùng 1 ngành bằng nhau thì được xét tuyển như nhau (nếu trúng tuyển thì cùng trúng tuyển).

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành học.

2.6.2. Trung cấp chuyên nghiệp:

TT Ngành Mã Ngành Tổ hợp môn xét tuyển Ghi chú
1 Sư phạm Mầm non 42140201 M06: Văn, Toán, Năng khiếu  
2 Sư phạm Âm nhạc 42140205 R04: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2  

2.7. Tổ chức tuyển sinh:         

Xét tuyển đợt 1 như sau:

2.7.1. Cao đẳng:

* Phương thức 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            + Đối với ngành không thi năng khiếu, xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

            + Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 10/7/2018

            Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2018.

Xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

* Phương thức 2 và phương thức 3: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường CĐSP Kiên Giang

           + Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 28/6/2018 đến khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

            + Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 10/7/2018;

            Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 06/8/2018.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 1 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 12/8/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

2.7.2. Trung cấp chuyên nghiệp:

- Nhận hồ sơ từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018.

- Ngày thi năng khiếu 21/8/2018 và xét tuyển ngày 22/8/2018.

2.8. Chính sách ưu tiên:         

2.8.1. Xét tuyển thẳng

a) Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng

Nhà trường xét tuyển thẳng vào cao đẳng, trung cấp đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 và đạt một trong các thành tích sau:

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế đã tốt nghiệp THPT được đăng ký xét tuyển thẳng vào cao đẳng, trung cấp theo các ngành phù hợp môn đoạt giải/dự thi như sau:

Môn thi Ngành được tuyển thẳng
Toán Sư phạm Toán học (Toán – Tin)
Sinh học Sư phạm Sinh học (Sinh – Hóa)
Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn
Lịch sử Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa)
Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh

 

- Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào cao đẳng, trung cấp theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải. Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định ngành được tuyển thẳng căn cứ vào đề tài đoạt giải.

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào học ngành trung cấp Sư phạm Âm nhạc.    

b) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: không giới hạn chỉ tiêu.

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Xem phụ lục kèm theo);

- Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia;

- 02 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- 02 ảnh CMND cỡ 4×6;

- Lệ phí xét tuyển thẳng: 30.000 đồng/ hồ sơ.

d) Đối với các đối tượng khác

Nhà trường xét tuyển thẳng đối với các đối tượng khác theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hiện hành của Bộ GDĐT.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ GDĐT.

2.8.2. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ GDĐT. Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

- Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/ hồ sơ.

- Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/ hồ sơ.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Các ngành sư phạm (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán – Tin, Sư phạm Sinh – Hóa, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sử - Địa, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Mầm non, Sư phạm Âm nhạc) sinh viên không đóng học phí.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):        

2.11.1. Sử dụng kết quả miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia

Theo Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành, đối tượng miễn thi môn Tiếng Anh:

- Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn tiếng Anh theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Có một trong các chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT.

Thí sinh được miễn thi bài thi Tiếng Anh được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối với thí sinh được miễn thi bài thi Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, sẽ được Nhà trường ưu tiên xét tuyển, tính 10 điểm môn thi Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

2.11.2. Sử dụng điểm bảo lưu kỳ thi THPT quốc gia

Trong kỳ thi THPT quốc gia điểm thi được bảo lưu như sau:

Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối với thí sinh được bảo lưu điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, điểm thi này sẽ được chấp thuận sử dụng để xét tuyển tại Trường.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông báo tuyển sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH