Thông báo tuyển sinh năm 2017 Cao đẳng Sư Phạm Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2017 như sau:

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các trường cao đẳng, TCCN năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2017 như sau:
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1. Ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
(550)
1. Giáo dục Mầm non 51140201 1. Toán, Văn, Năng khiếu
2. Văn, Anh, Năng khiếu
3. Văn, Sử, Năng khiếu
100
2. Giáo dục Tiểu học 51140202 1. Văn, Sử, Địa
2. Toán, Lý, Hóa
3. Toán, Văn, Tiếng Anh
100
3. Sư phạm Toán học
(Chuyên ngành Toán – Lý)
51140209 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
25
4. Sư phạm Sinh học
(Chuyên ngành Sinh – Hóa)
 
51140213 1. Toán, Hóa, Sinh
2. Toán, Lý, Sinh
3. Toán, Địa, Sinh
25
5. Sư phạm Ngữ văn
(Chuyên ngành Văn – Sử)
51140217 1. Văn, Sử, Địa
2. Văn, Toán, Địa
3. Văn, Địa, Tiếng Anh
25
6. Sư phạm Tiếng Anh 51140231 1. Toán, Văn, Tiếng Anh
2. Văn, Sử, Tiếng Anh
25
7. Tiếng Trung Quốc 51220204 1. Toán, Văn, Ngoại ngữ
2. Văn, Sử, Ngoại ngữ
3. Toán, Lý, Ngoại ngữ
220
8. Tin học ứng dụng 51480202 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Hóa, Sinh
30
 

Ghi chú: Môn Ngoại ngữ bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Nga.
2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
3. Phương thức tuyển sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tuyển sinh đồng thời theo hai phương thức:
- Phương thức 1: Xét kết quả điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo các tổ hợp môn;
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập ở cấp THPT theo các tổ hợp môn;
Đối với ngành Giáo dục Mầm non tổ chức thi môn năng khiếu.
3.1. Phương thức 1: Xét kết quả điểm thi tại k thi THPT quốc gia năm 2017
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;
- Xét tuyển thí sinh dự thi THPT quốc gia có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có) theo quy định;
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, điểm môn năng khiếu lấy từ kết quả thi năng khiếu năm 2017 của ngành tương ứng do các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hoặc dự thi tại trường CĐSP Lạng Sơn;
- Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng không phải đăng ký xét tuyển, chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
b) Chỉ tiêu xét tuyển: Dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức này.
c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT):
Đối với các ngành cao đẳng sư phạm: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Đối với ngành tiếng Trung Quốc và Tin học ứng dụng, hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển sử dụng điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (theo mẫu nhà trường). Thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1 sẽ là nguyện vọng ưu tiên cao nhất). Ở mỗi nguyện vọng thí sinh phải ghi rõ tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển;
- Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
* Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển ở các đợt xét tuyển phải xác nhận và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2017 khi đến trường nhập học.
2.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập ở cấp THPT
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;
- Hạnh kiểm 05 kỳ ở lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 xếp loại khá trở lên;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình học tập 05 kỳ ở lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo quy định;
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, điểm môn năng khiếu lấy từ kết quả thi năng khiếu năm 2017 của ngành tương ứng do các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hoặc dự thi tại trường CĐSP Lạng Sơn;
- Trường hợp thí sinh cùng điểm xét tuyển thì xét thêm tiêu chí kết quả xếp loại hạnh kiểm THPT; ưu tiên môn Toán đối với các ngành khoa học tự nhiên; môn Năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non; môn Ngoại ngữ đối với ngành Sư phạm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc; môn Văn đối với ngành khoa học xã hội và các ngành khác.
b) Chỉ tiêu xét tuyển: Dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức này.
c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT (theo mẫu của nhà trường);
- Bản sao công chứng học bạ THPT;
- Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh;
- 02 ảnh cỡ 4x6cm.
Lưu ý:
- Thí sinh có thể cùng lúc nộp nhiều hồ sơ xét tuyển cho nhiều ngành.
- Những thí sinh trúng tuyển khi nhập học phải nộp bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017.
4. Thời gian nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển và công bố kết quả
Đợt 1:
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:
+ Đối với phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT: từ ngày 01/5/2017 đến ngày 28/7/2017.
+ Đối với phương thức xét điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia: từ ngày 01/6/2017 đến ngày 28/7/2017.
- Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước 17h00 ngày 01/8/2017.
Đợt 2:
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/8/2017 đến ngày 15/9/2017.
- Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: trước ngày 20/9/2017.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1, đợt 2, nhà trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo. Kết thúc xét tuyển trong tháng 11/2017.
5. Tổ chức thi năng khiếu
Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh có thể lấy kết quả thi năng khiếu năm 2017 của ngành tương ứng do các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hoặc dự thi tại trường CĐSP Lạng Sơn để lấy điểm xét tuyển.
a) Môn thi: Hát – Múa, Đọc – Kể diễn cảm.
b) Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (theo mẫu của nhà trường), 02 ảnh cỡ 4x6cm  và 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc của người nhận.
c) Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi năng khiếu:
Đợt 1:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/5/2017 đến ngày 12/7/2017.
- Tổ chức thi năng khiếu: ngày 13/7/2017.
Đợt 2:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/7/2017 đến ngày 15/9/2017.
- Tổ chức thi năng khiếu: ngày 16/9/2017.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1, đợt 2 của ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường sẽ tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu các đợt bổ sung tiếp theo.
d) Địa điểm tổ chức thi năng khiếu: trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
6. Nguồn tuyển sinh
Các ngành sư phạm tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn. Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
7. Chính sách ưu tiên
- Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng do Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ – TB – XH ban hành.
- Thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
- Các trường hợp tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng trường thực hiện theo các Quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ – TB – XH.
8. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo thethaohangngay 

Viết bình luận: Thông báo tuyển sinh năm 2017 Cao đẳng Sư Phạm Lạng Sơn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!