Thông báo xét tuyển bổ sung vào Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2018

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:


VHS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

120

35

85

 

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

7220112

C00, D01, D09, D15

20

5

15

 

Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa

7229040B

C00, D01, D09, D15

20

5

15

 

Quản lý văn hóa,
chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

7229042B

C00, D01, D09, D15

20

5

15

 

Thông tin - Thư viện

7320201

C00, D01, D09, D15

30

10

20

 

Bảo tàng học

7320305

C00, D01, D09, D15

30

10

20

Theo TTHN

Viết bình luận: Thông báo xét tuyển bổ sung vào Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!