Thông báo xét tuyển đợt 2 vào trường Đại học Tài chính - Ngân Hàng Hà Nội 2018

Trường Đại học Tài chính - Ngân Hàng Hà Nội thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau:

FBU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI

 

 

0

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

446

400

46

1

Ngôn ngữ anh

7220201

A00,A01,D01,C04

38

38

 

2

Quản trị kinh doanh

7340101

A00,A01,D01,C04

57

47

10

3

Kinh doanh thương mại

7340121

A00,A01,D01,C04

84

78

6

4

Tài chính-Ngân hàng

7340201

A00,A01,D01,C04

112

102

10

5

Kế toán

7340301

A00,A01,D01,C04

83

73

10

6

Kiểm toán

7340302

A00,A01,D01,C04

32

32

 

7

Luật kinh tế

7380107

A00,A01,D01,C04

40

30

10

8

Công nghệ thông tin

 

7480201

A00,A01,D01,C04

 

 

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Thông báo xét tuyển đợt 2 vào trường Đại học Tài chính - Ngân Hàng Hà Nội 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!